لیست اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده
دکتربنفشه احمدی دانشکده دندانپزشکی
دکتر زهرا احمدی دانشکده دندانپزشکی
دکتر مهری اسفندیار دانشکده دندانپزشکی
دکتر محمد اسمعیلی نژاد دانشکده دندانپزشکی
دکتر الهام سادات افراز دانشکده دندانپزشکی
دکتر زهرا امیری دانشکده دندانپزشکی
دکتر شمیم آشفته برگی دانشکده دندانپزشکی
دکتر سمیرا بهراد دانشکده دندانپزشکی
دکتر هدی پرنده شیروان دانشکده دندانپزشکی
دکتر سمیه تیموری دانشکده دندانپزشکی
دکتر مریم جلیلی صدرآباد دانشکده دندانپزشکی
دکتر زهرا حسنی دانشکده دندانپزشکی
دکتر مهدیه خسروی دانشکده دندانپزشکی
دکتر سید وحید دهناد دانشکده دندانپزشکی
دکتر مائده زارعی دانشکده دندانپزشکی
دکتر یاسمن سامانی دانشکده دندانپزشکی
دکتر شبنم سوهانیان دانشکده دندانپزشکی
دکتر آناهیتا شاهی دانشکده دندانپزشکی
دکتر مرضیه صحت پور دانشکده دندانپزشکی
دکتر عیسی صفری دانشکده دندانپزشکی
دکتر نازیلا عاملی دانشکده دندانپزشکی
دکتر فرزاد قربانی دانشکده دندانپزشکی
دکتر نرگس سادات کاشی دانشکده دندانپزشکی
دکتر اکرم لبیب زاده دانشکده دندانپزشکی
دکتر نسرین مصطفی لو دانشکده دندانپزشکی
دکتر سید معینه موسوی دانشکده دندانپزشکی
دکتر امید میرمحمدخانی دانشکده دندانپزشکی
دکتر حمیده نوروزی دانشکده دندانپزشکی
دکتر آوا نیک بین دانشکده دندانپزشکی
دکتر مهری انصاری نیاکی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر آتنا افضلی مهر دانشکده دندانپزشکی
حسن بابامحمدی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر نیره رئیس دانا دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر زهرا زمانی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر محسن سلیمانی دشت بیاض دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر حسام الدین عسکری مجدآبادی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر علی فخرموحدی دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر طاهره گیلوری دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر فریده ایزدی ثابت دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر منیر نوبهار دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر ابوالفضل فتاح دانشکده بهداشت دامغان
دکتر غلامرضا محمدی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر حسن ایروانی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر بهراد پورمحمدی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر صدیقه حسن آبادی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر نیلوفر دامیار دانشکده بهداشت دامغان
دکتر علیرضا دهدشتی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر آیت رحمانی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر روح اله رستمی دهجلالی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر محمد عزتی اثر دانشکده بهداشت دامغان
دکتر طالب عسکری پور دانشکده بهداشت دامغان
دکتر فرین فاطمی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر محمدرضا قانع پور دانشکده بهداشت دامغان
دکتر غلامرضا قائینی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر حسن کرامتی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر مصطفی کریمائی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر خلیل الله معینیان دانشکده بهداشت دامغان
دکتر حمیدرضا ناصحی نیا دانشکده بهداشت دامغان
دکتر سمیرا یوسف زاده دانشکده بهداشت دامغان
دکتر عاطفه اصحابی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان
دکتر آنا عبدالشاهی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان
دکتر فرید غریبی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان
دکتر زینب فغفوری دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان
دکتر مریم نظری دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان
دکتر ستاره همامی دانشکده بهداشت دامغان
دکتر مجتبی یوسفی اصلی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان
دکتر علی اصغر قدس دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر پیمان حجازی دانشکده پیراپزشکی سرخه
مینا شایسته فر دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر محدثه صفاری دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر سیف اله علائی دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر مهدی کاهوئی دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر فرزانه کرمانی دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر علیرضا محمد کریم دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر مرجان مومنی دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر علی ولی نژادی دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر معصومه یداللهی دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر فاطمه احسانی دانشکده توانبخشی
دکتر زهرا احمدی زاده دانشکده توانبخشی
دکتر مژگان اسدی دانشکده توانبخشی
دکتر عاطفه امینیان فر دانشکده توانبخشی
دکتر سید رسول باقری محلی دانشکده توانبخشی
دکتر علی اکبر پهلوانیان دانشکده توانبخشی
دکتر سیروس تقی زاده دلخوش دانشکده توانبخشی
دکتر سید ابولفضل تهی دست دانشکده توانبخشی
دکتر بهمن یوسفی دانشکده پزشکی
دکتر نوید دانایی دانشکده پزشکی
دکتر علی گوهری دانشکده پزشکی
دکتر سید سعید کسائیان دانشکده پزشکی
دکتر امیر مولائی دانشکده پزشکی
دکتر حمیدرضا ثامنی دانشکده پزشکی
دکتر معصومه سلمانی دانشکده توانبخشی
دکتر مونا سیمین قلم اول دانشکده توانبخشی
دکتر ضیاءالدین صفوی فرخی دانشکده توانبخشی
دکتر حسین علی بخشی دانشکده توانبخشی
دکتر مریم مخلصین دانشکده توانبخشی
دکتر بنفشه منصوری دانشکده توانبخشی
دکتر فاطمه مهدیزاده کاریزکی دانشکده توانبخشی
دکتر مینا سادات میر شجاع دانشکده توانبخشی
دکتر عبدالحمید حاجی حسنی دانشکده توانبخشی
مجید اسلامی دانشکده پزشکی
دکتر مهدی افتخار دانشکده پزشکی
دکتر محمدرضا الداغی دانشکده پزشکی
دکتر داودباقر نصرآبادی دانشکده پزشکی
دکتر سید هومن بزرگی دانشکده پزشکی
دکتر احمدرضا بندگی دانشکده پزشکی
دکتر رسول بهارلو دانشکده پزشکی
دکتر کبری بهرام پور جویباری دانشکده داروسازی
دکتر مرضیه بهمدی دانشکده پزشکی
دکتر فرحناز بینشیان دانشکده پزشکی
دکتر رامین پازکی دانشکده پزشکی
دکتر فاطمه پاک نظر دانشکده پزشکی
دکتر عباس پاکدل دانشکده پزشکی
دکتر امید پژند بیرجندی دانشکده پزشکی
دکتر مجید جدیدی دانشکده پزشکی
دکتر مرتضی جراحی دانشکده پزشکی
دکتر علی جزائری مقدس دانشکده پزشکی
دکتر داریوش حق مراد دانشکده پزشکی
دکتر علی خالقیان دانشکده پزشکی
دکتر علیرضا خوشدل دانشکده پزشکی
دکتر حسین درویش دانشکده پزشکی
دکتر علی رشیدی پور دانشکده پزشکی
دکتر حسین رضاپور دانشکده پزشکی
دکتر سام زربخش دانشکده پزشکی
دکتر عباس زیاری دانشکده پزشکی
دکتر امیر سالک فرخی دانشکده پزشکی
دکتر امیر سلاطی دانشکده پزشکی
دکتر علی اکبر شعبانی دانشکده پزشکی
دکتر فهیمه شمسی دانشکده پزشکی
دکتر سعید شهرابی دانشکده پزشکی
دکتر کتایون صداقت دانشکده پزشکی
دکتر بیژن صدیقی مقدم دانشکده پزشکی
دکتر منوچهر صفری دانشکده پزشکی
دکتر هادی طالشی اهنگری دانشکده پزشکی
سمانه عرب دانشکده پزشکی
دکتر اکرم علیزاده دانشکده پزشکی
دکتر علی قاسمی دانشکده پزشکی
دکتر هادی غفاری دانشکده پزشکی
دکتر الهه قدس دانشکده پزشکی
راهب قربانی دانشکده پزشکی
دکتر اسماعیل مشیری دانشکده پزشکی
دکتر حمید معدن چی دانشکده پزشکی
دکتر جمیله مهدی زاده دانشکده پزشکی
دکتر مجید میرمحمدخانی دانشکده پزشکی
دکتر حسین میلادی گرجی دانشکده پزشکی
دکتر عباسعلی وفائی دانشکده پزشکی
دکتر عابدین وکیلی دانشکده پزشکی
دکتر سعید ولی زاده دانشکده پزشکی
دکتر زویا هژبری ماهانی دانشکده پزشکی
دکتر بهپور یوسفی دانشکده پزشکی
دکتر مهدی یاراحمدی دانشکده پزشکی
دکتر علی قنبری دانشکده پزشکی
دکتر مهدی بابائی دانشکده پزشکی
دکتر آرش اردستانی زاده دانشکده پزشکی
دکتر رحیمه اسکندریان دانشکده پزشکی
دکتر بهناز بهنام دانشکده پزشکی
دکتر علیرضا پیمان فر دانشکده پزشکی
دکتر الهه جندقی دانشکده پزشکی
دکتر محسن دارابیان دانشکده پزشکی
دکتر حسین داوری دانشکده پزشکی
دکتر رضا دبیری دانشکده پزشکی
دکتر محبوبه دربان دانشکده پزشکی
دکتر ثریا دوست محمدیان دانشکده پزشکی
دکتر محمد امیر سرابی دانشکده پزشکی
دکتر ستاره سلطانی دانشکده پزشکی
دکتر سید افشین سمائی دانشکده پزشکی
دکتر رامین طاهری دانشکده پزشکی
دکتر نیلوفر صفائی دانشکده پزشکی
ابوالفضل عبدالله پور دانشکده پزشکی
دکتر داود عرب دانشکده پزشکی
دکنر نوید علمی صدر دانشکده پزشکی
دکتر مجید فروتن دانشکده پزشکی
دکتر کامران قدس دانشکده پزشکی
دکتر فرحناز قهرمانفر دانشکده پزشکی
دکتر محمد معماریان دانشکده پزشکی
دکتر جمیله مقیمی دانشکده پزشکی
دکتر فرهاد ملک دانشکده پزشکی
دکتر محمدرضا ملکی ورکی دانشکده پزشکی
دکتر حسن موحدین دانشکده پزشکی
دکتر محمد رضا مونسان دانشکده پزشکی
دکتر آتوسا نجم الدین دانشکده پزشکی
دکتر حسین نوبخت دانشکده پزشکی
دکتر حمیدرضا همتی دانشکده پزشکی
دکتر ملیحه یارمحمدی دانشکده پزشکی
دکتر آرزو اخلاقی اسکی دانشکده پزشکی
دکتر اعظم اذرگون دانشکده پزشکی
دکتر ناهید آزاد دانشکده پزشکی
دکتر شهرزاد اقا عمو دانشکده پزشکی
دکتر مهری آیتی دانشکده پزشکی
دکتر پریسا تاج دینی دانشکده پزشکی
دکتر یلدا تقی پور دانشکده پزشکی
دکتر سید محمد حسینی دانشکده پزشکی
دکتر مژگان رحمانیان دانشکده پزشکی
دکتر مرتضی رضائی دانشکده پزشکی
دکتر ناهید رهبر دانشکده پزشکی
دکتر الهام صفاریه دانشکده پزشکی
دکتر محمد فروزش فرد دانشکده پزشکی
دکتر صنم مرادان دانشکده پزشکی
دکتر مژگان مظاهری دانشکده پزشکی
دکتر مریم نادری ارم دانشکده پزشکی
دکتر فرزاد نوری دانشکده پزشکی
دکتر محمد نصیر همتیان دانشکده پزشکی
دکتر بهادر باقری دانشکده داروسازی
دکتر مرجان بهرامی نسب دانشکده پزشکی
دکتر پرویز کوخائی دانشکده پزشکی
دکتر داریوش پهلوان دانشکده پزشکی
دکتر مهری انصاری نیاکی دانشکده پرستاری و مامایی
محمدرضا عسگری دانشکده پرستاری و مامایی
دكتر بهادر باقري دانشکده داروسازی
دكتر هومن بزرگي دانشکده داروسازی
دكتر كبري بهرام پور جويباري دانشکده داروسازی
دكتر مرضيه كمانكش دانشکده داروسازی
شهربانو پهلوانی نژاد دانشکده پیراپزشکی سرخه
دکتر میرمیکائیل موسوی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان
دکتر فاطمه مطهری نژاد دانشکده توانبخشی
دکتر مریم بینش دانشکده توانبخشی
دکتر پریسا ارزانی دانشکده توانبخشی
دکتر فرهاد سخایی دانشکده توانبخشی
دکتر گلنوش گل محمدی دانشکده توانبخشی
دکتر لیلا سیمرغ دانشکده توانبخشی
نتیجه ای یافت نشد