آدرس: سمنان - بلوار بسیج - ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان،  دفتر مشاورین ریاست دانشگاه

 

شماره تلفن داخلی مشاور امور بانوان: 02333441021-02333441022 داخلی 2284  (روزهای چهارشنبه از ساعت 10 الی 14)

شماره تلفن داخلی کارشناس امور بانوان:  02333441021-02333441022 داخلی 2158 (شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 14)