کد استان سمنان 023 می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی دانشگاه، از بیرون دانشگاه شماره 3105 را ابتدا شماره گیری فرمایید.


# نام و نام خانوادگی نام واحد سازمانی پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم ارتباط مستقیم دورنگار ایمیل تصویر
آقای دکتر کامران قدس حوزه ریاست ریاست دانشگاه https://semums.ac.ir/relation
آقای محمد رضا چلوئیان حوزه ریاست مسئول دفتر ریاست 2250-2251-2253-2254 33448997
آقای تجلی حوزه ریاست مشاورو مدیر حوزه ریاست 2248
آقای یحیایی حوزه ریاست مدیرروابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه 2244 33448995
خانم شهاب الدین حوزه ریاست کارشناس روابط عمومی 2247 31052247
خانم صمصامی حوزه ریاست کارشناس روابط بین الملل 2228 31052228
آقای حمزه ای حوزه ریاست مجمع خیرین سلامت 2284
آقای حمیدی حوزه ریاست کارشناس سمی و بصیری 2246 31052246
آقای مهندس همتیان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات مدیر آمار و فناوری اطلاعات 2270
آقای مهندس زنگیان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2266
خانم مهندس مهرجو مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2268
خانم فولادی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس مسئول آمار 2269
خانم مهندس کلایی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس مسئول نرم افزار 2271
آقای مهندس اسماعیلی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2295
خانم مهندس وفائی نژاد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات رئیس گروه زیر ساخت 2289
آقای مهندس جهان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2298
آقای مهندس عبدوس مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناسی فناوری اطلاعات 2267
خانم مهندس عزیزی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات 2297
اداره حراست 2272-2273-2276-2277-2279-2281
آقای فداییان مدیریت امور حقوقی مدیر امور حقوقی 2261
آقای مصباح فر مدیریت امور حقوقی کارشناس حقوقی 2264
خانم ابراهیمی مدیریت امور حقوقی کارشناس حقوقی 2263
خانم وفاخواه مدیریت امور حقوقی کارشناس حقوقی 2265
آقای احمدی نسب مدیریت امور حقوقی کارشناس حقوقی 2282
آقای گرزالدین مدیریت امور حقوقی کارشناس حقوقی 2264
دکتر حکیمی نیا دانشکده داروسازی مدیر دانشکده داروسازی 14 33451345
خانم بهرام پور جویباری دانشکده داروسازی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده داروسازی 13 33441740
آقای پازوکی دانشکده داروسازی رییس اداره امور عمومی دانشکده داروسازی 11 33451345
خانم آزاده دانشکده داروسازی کارشناس آموزش دانشکده داروسازی 12 33441740
آقای مداح دانشکده داروسازی بهکار دانشکده داروسازی 18 33441740
خانم چیت ساز دانشکده داروسازی کارشناس آزمایشگاه دانشکده داروسازی 33451345
خانم کمانکش دانشکده داروسازی 33451345
خانم نوروزی دانشکده داروسازی هیئت علمی دانشکده داروسازی 33451345
هسته گزینش هسته گزینش 2285-2286-2287-2288-2290 33452053
آقای ارسطو اداره بازرسی رئیس اداره 2326
آقای مسعودی اداره بازرسی كارشناس بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي شكايات 2323
آقای گیلوری اداره بازرسی كارشناس بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي شكايات 2325 33448992
آقای فرخ نژاد اداره بازرسی كارشناس بازرسی 2322
آقای مهندس مظاهری اداره بازرسی كارشناس بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي شكايات 2324
خانم دکتر رزیتا هدایتی معاونت آموزشی معاون آموزشي دانشگاه 2160 33440225
خانم دکتر ایزدی ثابت معاونت آموزشی مدیر مرکز آزمون های دانشگاه 2170 023-3105-2170
خانم حسین پور معاونت آموزشی رئیس اداره آموزش 2163 023-3105-2163
خانم فرزانه معاونت آموزشی کارشناس دانش آموختگان 2167 023-3105-2167
خانم کامران پور معاونت آموزشی کمک کارشناس خدمات آموزشی 2152 023-31205-2152
خانم مداح معاونت آموزشی کمک کارشناس خدمات آموزشی، خدمات کامپیوتر(سماء) 2150 023-3105-2150
خانم همتی معاونت آموزشی کارشناس آموزش 2151 023-3105-2151
خانم مطلبی معاونت آموزشی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 2146
آقای دکتر قدس معاونت آموزشی مدیر امور هیات علمی 2159 023-3105-2159
معاونت آموزشی کارشناس امور هیأت علمی 2157 023-3105-2157
خانم نظری معاونت آموزشی کارشناس امور هیأت علمی 2158 023-3105-2158
خانم قاسمی معاونت آموزشی کارشناس جذب هیأت علمی 2154 023-3105-2154
خانم فتاحی زاده معاونت آموزشی کارشناس مسئول برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی/ مسئول مرکز رشد و استعداد درخشان 2149 023-3105-2149
خانم دکتر صفایی معاونت آموزشی کارشناس ارزشیابی و پژوهش 2148 023-3105-2148
خانم دکتر بخشائی معاونت آموزشی کارشناس رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی 2169 023-3105-2169
خانم مهندس همتیان معاونت آموزشی کارشناس فناوری اطلاعات 2168 023-3105-2168
آقای دکتر مولایی معاونت آموزشی مدیر مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی/ مدیر مرکز مهارتی و حرفه ای 2110 023-3105-2110
خانم حقیقت معاونت آموزشی رئیس اداره آموزش مداوم پزشکی / کارشناس مرکز مهارتی و حرفه ای 2127 023-3105-2127
خانم دکتر غریبی معاونت آموزشی عضو هیأت علمی مرکزآموزش مداوم 2149 023-3105-2149
آقای آقاپورافروزی معاونت آموزشی مسئول دفتر 2162 33448996-33448997
خانم عبدالله زاده معاونت آموزشی کارشناس مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی 2127 023-3105-2127
دکتر میلادی گرجی معاونت آموزشی مدیر تحصیلات تکمیلی 2165 023-3105-2165
خانم حیدری معاونت آموزشی کارشناس مرکز مهارت های بالینی و مرکز آزمون الکترونیک 023-31422414
خانم ذاکری نژاد معاونت آموزشی کارشناس تحصیلات تکمیلی 2164 023-3105-2164
خانم ملک محمدی معاونت آموزشی کارشناس پذیرش و ثبت نام 2166 023-3105-2166
آقای بابایی معاونت آموزشی کارشناس امور آموزشی 2137 023-3105-2137
خانم ذوالفقاریان معاونت آموزشی کارشناس دانش آموختگان 2168 023-3105-2168
آقای رضا کاظمی معاونت آموزشی کارشناس مالی 2161 023-3105-2161
خانم دکتر تاجفر معاونت آموزشی مسئول جذب امور هیأت علمی/ کارشناس امور هیأت علمی 2156 023-3105-2156
آقای دکتر خوشدل معاونت آموزشی مدیرEDC / مدیر تحول و نوآوری در آموزش 2147 023-3105-2147
آقای دکتر کارگری معاونت آموزشی کارشناس اعتبار بخشی 2110 023-3105-2110
خانم مهندس عبدالشاه معاونت آموزشی کارشناس مرکز مهارتی و حرفه ای 2128 023-3105-2128
آقای دکتر کسائی معاونت آموزشی مسئول مرکز مهارت های بالینی و مرکز آزمون الکترونیک 023-31422414
آقای معینیان معاونت آموزشی مدیر اجرایی مرکز آزمون دانشگاه 023-31422519
آقای رستمیان معاونت بهداشتی کارشناس سلامت دهان و دندان 2204 023-3105-2204
خانم طاهریان معاونت بهداشتی کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر 2302 023-3105-2302
آقای دکتر سید سعید کسائیان معاونت بهداشتی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان ۲۱۸۲ ۳۱۰۵۲۱۸۲
آقای مهندس عباس دارائی معاونت بهداشتی معاون فنی مرکز بهداشت استان سمنان ۲۱۸۳ ۳۱۰۵۲۱۸۳
آقای مرتضی سفیدیان معاونت بهداشتی مسئول دفتر ۲۱۸۴ ۳۱۰۵۲۱۸۴ ۰۲۳-۳۳۴۵۲۳۵۵
خانم دکتر ژامک اقوامی معاونت بهداشتی مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس 2189 ۳۱۰۵2189
خانم آذر نظامی معاونت بهداشتی کارشناس مسئول سلامت مادران معاونت بهداشتی 2187 31052187
خانم مهدیه سلطانی معاونت بهداشتی مسئول واحد دارو و تجهیزات و کارشناس کاهش خطر و بلایا معاونت بهداشتی 2177 31052177
خانم دکتر فاطمه صرفی معاونت بهداشتی کارشناس پزشک خانواده 2179 31052179
خانم مژگان اعوانی معاونت بهداشتی کارشناس پزشک خانواده 2176 31052176
خانم فاطمه تشرعی معاونت بهداشتی کارشناس بودجه معاونت بهداشتی 2175 31052175
آقای سید عبدالله حسینی معاونت بهداشتی کارشناس آمار معاونت بهداشتی 2193 31052193
خانم عشرت شاهی معاونت بهداشتی کارشناس مسئول آزمایشگاه 2181 31052181
خانم الهام دهقانی معاونت بهداشتی رئیس گروه گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني 2173 31052173
خانم نفیسه بنایی نیاسر معاونت بهداشتی مدیر شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی 2180 31052180
خانم عارفه رضائی معاونت بهداشتی کارشناس گسترش شبکه های بهداشتی 2174 31052174
خانم زهرا رضا کاظمی معاونت بهداشتی کارشناس مسئول آموزش و ارتقاء سلامت 2185 31052185
خانم مرجان السادات سید جعفری معاونت بهداشتی کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی 2185 31052185
خانم دکتر مریم شیبانی معاونت بهداشتی رئیس گروه سلامت مادران، جمعیت و باروری 2192 31052192
خانم لیلا زيودار چگيني معاونت بهداشتی كارشناس سلامت مادران 2188 31052188
خانم زهرا معتقد لاریجانی معاونت بهداشتی کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس 2190 31052190
خانم فاطمه مومنی معاونت بهداشتی کارشناس تغذیه 2186 31052186
خانم محیا السادات میر معصومی معاونت بهداشتی رئیس گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد 2196 31052196
خانم دکتر حوا سام خانیانی معاونت بهداشتی کارشناس سلامت روان 2196 31052196
خانم مریم احمد پور معاونت بهداشتی کارشناس سلامت محیط و کار 2199 31052199
خانم مهندس حمیده پرچ معاونت بهداشتی سرپرست گروه سلامت محیط 2197 31052197
آقای پژمان قرائیان معاونت بهداشتی کارشناس مدیریت خطر بلایا و حوادث 2202 31052202
خانم مهندس مونا شعیری معاونت بهداشتی کارشناس سلامت کار 2198 31052198
آقای دکتر محمد ناصر رهبر معاونت بهداشتی مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها 2207 31052207
آقای محمد فانی معاونت بهداشتی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر 2209 31052209
آقای دکتر بهزاد فتاحی معاونت بهداشتی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر 2208 31052208
خانم زهرا سبوحی معاونت بهداشتی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر 2205 31052205
آقای مهندس سید مصطفی حسینی معاونت بهداشتی رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه 2210 31052210
خانم مژگان مسگریان معاونت بهداشتی کارشناس سلامت محیط 2201 31052201
خانم طاهری معاونت بهداشتی کارشناس مشاوره ازدواج 2192
خانم ابراهیمی معاونت بهداشتی کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت 2191
خانم وردی معاونت بهداشتی رئیس گروه سلامت کار 2200
دکتر سلمانی معاونت بهداشتی رئیس گروه سلامت دهان و دندان 2204
آقای طالبی معاونت بهداشتی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر 2206
آقای دکتر میرمحمدخانی معاونت تحقیقات و فناوری معاون تحقيقات و فناوري 2121 023-3105-2121
آقای مهندس عمادی معاونت تحقیقات و فناوری مسئول دفتر معاونت تحقیقات 2120 023-33451336
آقای دکتر باقری معاونت تحقیقات و فناوری مدير اطلاع رساني و شبكه پژوهش دانشگاه 2123 023-3105-2123
خانم هوشمند معاونت تحقیقات و فناوری كارشناس کمیته اخلاق 2114 023-3105-2114
خانم دکتر احسانی معاونت تحقیقات و فناوری مدير توسعه پژوهشي، ارزيابي و هماهنگي مراكز تحقيقاتي 2122 023-3105-2122
خانم بابایی نیک معاونت تحقیقات و فناوری كارشناس معاونت تحقیقات 2118 023-3105-2118
خانم رهایی معاونت تحقیقات و فناوری كارشناس پژوهشي 2126 023-3105-2126
خانم لواف معاونت تحقیقات و فناوری كارشناس مراكز تحقيقاتي 2124 023-3105-2124
آقای مشتاقیان معاونت تحقیقات و فناوری کارشناس دفتر توسعه فناوری سلامت 2116 023-3105-2116
خانم صباغیان معاونت تحقیقات و فناوری کارشناس پژوهشی 2108 023-3105-2108
خانم همتی معاونت تحقیقات و فناوری کارشناس ارتباط با صنعت 2115 023-3105-2115
خانم رسولی نژاد معاونت تحقیقات و فناوری کارشناس پژوهشی 2117 023-3105-2117
خانم دکتر عبدالشاهی معاونت تحقیقات و فناوری مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت 2112 023-3105-2112
مهندس فدایی اسلام معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست مدیریت توسعه و تامين منابع فيزيكي و امور عمراني و تجهيزاتي 2000
خانم مهندس تجلی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس ساختمان 2002
مهندس تقوی پور معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول پيمان و نظارت 2003
مهندس قریبیان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس ساختمان 2015
مهندس دوستمحمدی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس ساختمان 2005
مهندس رجبی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس ساختمان 2004
مهندس شاهرخ آبادی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تاسیسات 2009
آقای دکتر پهلوان معاونت توسعه مدیریت و منابع معاون توسعه مديريت ،منابع و برنامه ريزي 2031
آقای کیقبادی معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع 2030
خانم لاجوردی معاونت توسعه مدیریت و منابع مدير توسعه سازمان و تحول اداري 2028
خانم تیموری معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول سيستمها و روشها 2021
خانم نصیری معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست مديریت منابع انساني دانشگاه 2032
خانم جوادی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول نيروي انساني 2020
خانم زمینی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارگزين معاونت توسعه 2016
خانم اعتمادی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول برنامه ريزي و توسعه نيروي انساني 2025
آقای تبیانیان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس طرح نيروي انساني 2019
خانم مرادی معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي دبيرخانه 2038
خانم ترامشلو معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول دبيرخانه مركزي ستاد 2037
آقای حیدریان معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي بايگاني 2035
آقای علی بابائی معاونت توسعه مدیریت و منابع مدير امور پشتيباني و رفاهي دانشگاه 2055
آقای عبدوس معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور قراردادها و مناقصات 2050
آقای احمدی نسب معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول واحد رفاهي 2018
آقای خدابخش معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس نظارت بر خدمات عمومي مديريت امور پشتيباني و رفاهي 2069
آقای مونسان معاونت توسعه مدیریت و منابع متصدي خدمات 2033
خانم اشهد معاونت توسعه مدیریت و منابع کارگزین 2029
نگهبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2034-2109
سالن سمینار معاونت توسعه مدیریت و منابع 2014
آقای مصدق معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست مديريت برنامه ريزي ، بودجه و پايش عملكرد 2092
آقای مهندس محتشمی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس حضور و غیاب 2096
خانم همتی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس پايش عملكرد و در آمد 2093
خانم غیاث الدین معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مسئول نظارت و پایش عملکرد 2094
خانم مؤمنی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس نظارت و پايش عملكرد مالي 2095
آقای رحیمیان معاونت توسعه مدیریت و منابع سرپرست امور مالي دانشگاه 2085
خانم قرنی معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره درآمد 2211
خانم مداح معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره حسابداري 2075
خانم همتی معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2076
خانم آلبویه معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2088
آقای بهمن معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2087
خانم ایزدپناه معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره حسابداري منابع و تامين اعتبار 2077
خانم کریمی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي 2078
خانم شعبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2119
آقای وفائی نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (حقوق و دستمزد) 2212
خانم جندقی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2072
خانم رضاکاظمی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مالي اداره نظارت بر عملكرد دانشگاه 2052
خانم باقری معاونت توسعه مدیریت و منابع رئيس اداره رسيدگي به اسناد دانشگاه 2294
معاونت توسعه مدیریت و منابع بایگانی اسناد 2083
آقای زمان جندقی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2042
آقای شاهجوئی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2023
آقای فدائی اسلام معاونت توسعه مدیریت و منابع كارپرداز 2064
آقای به آیین معاونت توسعه مدیریت و منابع رئیس اداره تدارکات 2067
آقای اعرابی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2064
آقای علائی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2066
آقای چاکرحسینی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2288
آقای بختیاری معاونت توسعه مدیریت و منابع تسهیلدار 2101
آقای یوسفیه معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2051
خانم بابایی نیک معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2046
خانم پهلوان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (درآمد ) 2047
خانم نورمحمدی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2049
خانم یدالهی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس امور مالي (بررسي اسناد و مدارك مالي) 2293
آقای دارایی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 2054
خانم مرادی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2111
خانم افرادی معاونت توسعه مدیریت و منابع 2017
آقای ابو معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2065
خانم محب معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2045
آقای طالب معاونت توسعه مدیریت و منابع 2043
خانم گوران معاونت توسعه مدیریت و منابع 2040
محمدعلی آریامنش معاونت توسعه مدیریت و منابع مسئول امين اموال دانشگاه 2345
آقای محمود آبادی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز 2066
مهندس داورپناه معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تأسیسات 2010
خانم شامبیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارگزین 2039
آقای رفیعی وردنجانی معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس تربيت بدني كاركنان 2018 023-3105-2018
آقای لوافیان معاونت توسعه مدیریت و منابع کارپرداز
خانم فاطمه خیرخواهان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس مهندسی مشاغل 2024 023-3105-2024
خانم مطهره خیرخواهان معاونت توسعه مدیریت و منابع كارشناس تحليل منابع و اقتصاد سلامت 2089 023-3105-2089
خانم حامدی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2048
خانم عمو زاد خلیلی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2119
خانم اویس قرنی معاونت توسعه مدیریت و منابع رئیس اداره درآمد 2211
خانم پرنا معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2212
خانم خان بکییان معاونت توسعه مدیریت و منابع حسابدار 2090
خانم محب شاهدین معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2045
آقای ناظم نژاد معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس امور مالی 2345
خانم عرب خابوری معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس مدیریت هزینه 2303
مهندس بقائی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تاسیسات 2011
مهندس غلامی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس تاسیسات 2011
مهندس شمس معاونت توسعه مدیریت و منابع معمار تجربی 2001
خانم مهندس فدائیان معاونت توسعه مدیریت و منابع 2026
آقای شاهجویی معاونت توسعه مدیریت و منابع کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی 2023
خانم عالمی معاونت غذاو دارو 33334610-(داروخانه 22بهمن)
آقای شایان مهر معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 142
خانم پیمانخواه معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت 115
خانم کاشفی معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت بر مواد غذایی 118
خانم میرحاج معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت 120 33334711 تلفن گویا33334711
آقای حیدریه معاونت غذاو دارو مدیر آزمایشگاه 145
خانم تقوی معاونت غذاو دارو کارشناس تجهیزات پزشکی 105
خانم احمدپناهی معاونت غذاو دارو مدیر تجهیزات 134
خانم شریعت پناهی معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت 119 33334711 تلفن گویا33338095
آقای طاهرنژاد معاونت غذاو دارو داروخانه 22 بهمن-33334610
دکتر حمید رضا حافظی معاونت غذاو دارو معاون غذاو دارو سمنان 102-103 33334808
خانم نجم الدین معاونت غذاو دارو مسئول دفتر 101 33338095
خانم بیکی معاونت غذاو دارو کارشناس مکمل ها 125
آقای کرات معاونت غذاو دارو كارشناس امور دارويي (مواد مخدر) 124
آقای اسدی معاونت غذاو دارو انباردار 126
آقای صبوری راد معاونت غذاو دارو مدیر نظارت 121 33334711 تلفن گویا33335382
آقای جدیدی معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت 113
مژگان پیمان خواه معاونت غذاو دارو كارشناس مسئول مواد خوراكي و آشاميدني 115
خانم افراز معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت 116
آقای دولتی معاونت غذاو دارو كارشناس تجهيزات پزشكي 107
خانم کاشیان معاونت غذاو دارو كارشناس تجهيزات پزشكي 106
آقای عموزاده معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 146-147
آقای نیک منش معاونت غذاو دارو کارشناس مکمل ها 132
مصطفی رهبر معاونت غذاو دارو امور عمومی 131
خانم اقبالی معاونت غذاو دارو دبیرخانه 109 33330005
معاونت غذاو دارو مدیر دارو 104 33334766 شماره کویا33336297
خانم رضازاده معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت 114 تلفن گویا 33322280
خانم علی میرزایی معاونت غذاو دارو کارشناس نظارت 117
خانم بخشی معاونت غذاو دارو کارشناس دارو 110
خانم خسروی معاونت غذاو دارو کارشناس دارو 111
خانم ازقندی معاونت غذاو دارو کارشناس دارو 111
آقای طاهری معاونت غذاو دارو کارشناس دارو 111
خانم اکرم معاونت غذاو دارو پذیرش آزمایشگاه 144
خانم صفرپور معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 142
آقای صادقی معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 132
خانم ابوطالبی معاونت غذاو دارو کارشناس آزمایشگاه 142
آقای زینعلی معاونت غذاو دارو داروخانه 22 بهمن33334610
خانم اکبری معاونت غذاو دارو داروخانه 22 بهمن33334610
معاونت غذاو دارو اطلاعات 123
آقای دکتر خالقیان معاونت دانشجویی و فرهنگی سرپرست معاونت دانشجویی فرهنگی 2144 33451337 33451337
آقای دوستمحمدی معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول دفتر معاونت دانشجويي 2145
آقای جوادی فر معاونت دانشجویی و فرهنگی مدير امور دانشجويي 2141
خانم نقاشیان معاونت دانشجویی و فرهنگی كارشناس رفاه معاونت دانشجويي 2098
خانم فرسائی معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول خوابگاه ها 2097
آقای گلچین معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول امور تغذيه 2103
آقای تجلی معاونت دانشجویی و فرهنگی مدير امور فرهنگي و فوق برنامه 2135
خانم قدس معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس روابط عمومی معاونت دانشجويي و فرهنگي 2081
خام موسوی نژاد معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس مسئول امور فرهنگی 2133
آقای دکتر سلطانی معاونت دانشجویی و فرهنگی رئيس اداره مشاوره دانشجويي 2102
آقای شجاعیان معاونت دانشجویی و فرهنگی دبیر شورای انضباطی 2138 33452054 33342072
خانم رحیم بیگی معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس امور انضباطی 2140 33342072
خانم محمدی معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس امور فرهنگی 2132
آقای آلبویه معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس امور فرهنگی 2136
آقای ارغان معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس تربیت بدنی 2027
آقای مظاهری معاونت دانشجویی و فرهنگی دبیر ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگران 2131
خانم رستمیان معاونت دانشجویی و فرهنگی کمک کارشناس امور رفاهی 33654217
خانم میر رضایی معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس تربیت بدنی 33654217
خانم شاهی معاونت دانشجویی و فرهنگی روانشناس 33654200
آقای آب روان معاونت دانشجویی و فرهنگی روانشناس 33654201
خانم میرکو معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول خوابگاه بوستان 33654195
خانم یزدی نژاد معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول خوابگاه گلستان 33654174
آقای سلطانی معاونت دانشجویی و فرهنگی مسئول خوابگاه اندیشه 3328230
آاقای کشاورزیان معاونت دانشجویی و فرهنگی کارشناس تربیت بدنی 33654357
آقای رحیمیان معاونت درمان مسئول دفتر معاون درمان 2226 31052226 33448950
آقای دکتر فتحعلیان معاونت درمان مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی 2223 31052223 33448950
آقای داوری معاونت درمان رئیس اداره پرستاری دانشگاه 2229 31052229 33448950
خانم قوشچیان معاونت درمان کارشناس دفتر پرستاری 2233 31052233 33448950
آقای حسن زاده معاونت درمان کارشناس آزمایشگاه ها 2215 31052215 33448950
خانم دکتر سعدالدین معاونت درمان مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان 2216 31052216 33448950
خانم سالار معاونت درمان کارشناس مسئول تعالی خدمات بالینی 2222 31052222 33448950
خانم علیرضایی معاونت درمان کارشناس مسئول نظارت و اعتباربخشی 2231 31052231 33448950
خانم یوسفی نژاد معاونت درمان کارشناس مسئول درمان بیماری ها 2230 31052230 33448950
خانم همتی معاونت درمان کارشناس مسئول مامایی 2221 31052221 33448950
خانم کمال پور معاونت درمان کارشناس مامایی 2220 31052220 33448950
آقای صدقی معاونت درمان کارشناس متخصصین 2240 31052240 33448950
آقای حسینی معاونت درمان مسئول اورژانس هوائی 2070 31052070 33448950
خانم فریدون نژاد معاونت درمان سرپرست اداره هماهنگی امور بیمه تعرفه،اقتصاد 2235 31052235 33448950
خانم مومنی معاونت درمان کارشناس مسئول آمار 2219 31052219 33448950
آقای جیدی معاونت درمان کارشناس تغذیه 2241 31052241 33448950
آقای رستمیان معاونت درمان کارشناس مراکز درمان سوء مصرف مواد 2204 31052204 33448950
خانم مجیدی معاونت درمان کارشناس پرستاری 2232 31052232 33448950
خانم وفائی نژاد معاونت درمان کارشناس دفتر پرستاری 2218 31052218 33448950
دکتر حسین زاده معاونت درمان معاون درمان 2227 31052227 33448950
آقای دکتر محمد رضا سلمانی معاونت درمان مسئول دندانپزشکی امور درمان 2204 31052204 33448950
خانم زنگیان معاونت درمان کارشناس اقتصاد درمان 2234 31052234 33448950
خانم معماریان معاونت درمان کارشناس مامایی 2220 31052220 33448950
خانم یاوری معاونت درمان کارشناس نظارت و اعتباربخشی 2217 31052217 33448950
خانم قاسمی معاونت درمان کارشناس کنترل عفونت 2218 31052218 33448950
خانم عظیمی اشرفی معاونت درمان کارشناس اداره نظارت بر درمان 2239 31052239 33448950
آقای قبادی معاونت درمان کارشناس مسئول اداره نظارت و اعتباربخشی مراکز درمانی 2238 31052238 33448950
اقای مرادی نسب دانشکده پزشکی مسئول دفتر 33654162
اقای دکتر طاهریان دانشکده پزشکی معاون اموزش بالینی 33654162
اقای دکتر پاکدل دانشکده پزشکی معاون اموزش پایه 33654162
اقای دکتر وکیلی دانشکده پزشکی معاون پژوهشی 33654165
خانم جعفری دانشکده پزشکی کارشناس امور پژوهشی 33654165
خانم همتیان دانشکده پزشکی کارشناس امور پژوهشی 33654165
اقای قاسمی دانشکده پزشکی مسئول خدمات اموزشی 33654194
خانم چهل تنی دانشکده پزشکی کارشناس امور اموزشی 33654164
خانم همتی دانشکده پزشکی کارشناس امور اموزشی 33654164
اقای شجاعی دانشکده پزشکی کارشناس امور اموزشی 33654178
خانم حاج محمدی دانشکده پزشکی کارشناس امور اموزشی 33654178
خانم احمدی پور دانشکده پزشکی بایگان 33654164
خانم عرب دانشکده پزشکی کمک کارشناس امور اموزشی 33654164
اقای نیکو دانشکده پزشکی کارشناس مسئول 33654369
اقای روشن بیدختی دانشکده پزشکی کارشناس 33654369
اقای دکتر پاکدل دانشکده پزشکی کارشناس EDO 209 33654170
خانم ارزاقی دانشکده پزشکی کارشناس خدمات اموزشی 209 33654170
اقای صلواتی دانشکده پزشکی رئیس اداره عمومی 33654162
اقای قوام دانشکده پزشکی مسئول مالی 33654167
خانم شریفی دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
خانم زرگر دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
خانم رحمت الهی دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
اقای ریاضی رحمت دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
اقای لواف دانشکده پزشکی حسابدار 33654167
اقای ابراهیمی دانشکده پزشکی نامه رسان 33654167
اقای دیهیم فر دانشکده پزشکی مسئول کارگزینی 33654368
خانم بهرامی دانشکده پزشکی کارگزین 33654368
خانم عبدوس دانشکده پزشکی بایگان 289 33654170
اقای کیاء دانشکده پزشکی کارپرداز 33654168
اقای سهمی دانشکده پزشکی کارپرداز 33654168
اقای جهان تیغ دانشکده پزشکی کارپرداز 33654168
اقای لوافیان دانشکده پزشکی کارپرداز 33654168
اقای ساسانی دانشکده پزشکی مسئول خدمات 33654166
اقای رئیسیان دانشکده پزشکی متصدی امور خدمات 33654166
اقای طباطبایی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای رجبی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای عالیشاه دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای عمادی دانشکده پزشکی خدمتگزار
خانم رشیدزاده دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای شهبازی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای میر عمادی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای صدیقی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای وفای نژاد دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای خلیلی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای یوسفی دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای شمشیر بند دانشکده پزشکی خدمتگزار
اقای ناظریانی دانشکده پزشکی باغبان
اقای رحیمیان دانشکده پزشکی متصدی امور دفتری 33654363
اقای اسبوچین دانشکده پزشکی متصدی امور دفتری 33654363
خانم فرجی دانشکده پزشکی متصدی امور دفتری 33654363
اقای رحمانیان دانشکده پزشکی نامه رسان 33654363
خانم دکتر مؤمنی دانشکده پزشکی سرپرست کتابخانه مرکزی 33654219
خانم دکتر مومنی دانشکده پزشکی مدیر تامین منابع الکترونیک 33654185
خانم موذن دانشکده پزشکی مدیر داخلی 33654185
خانم بهارمست دانشکده پزشکی کتابدار مسئول 33654185
خانم خسروی دانشکده پزشکی کتابدار 33654185
اقای مرادی حقیقی دانشکده پزشکی کتابدار 33654185
اقای دکتر باقری دانشکده پزشکی مسئول کمیته تحقیقات 33654359
خانم معینی دانشکده پزشکی متصدی امور دفتری و بایگانی 33654359
اقای عرب عامری دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
اقای علائی دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
اقای مرادی دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
اقای صابریان دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
اقای قدمیان دانشکده پزشکی نگهبان 33654205
حاج اقا مهدوی نژاد دانشکده پزشکی مسئول نهاد 33654184
حاج اقا بارانی دانشکده پزشکی معاون نهاد 33654184
اقای رحیمیان دانشکده پزشکی مسئول دفتر 33654184
اقای کسائیان دانشکده پزشکی کارشناس نهاد 33654184
خانم بیگم حسینی دانشکده پزشکی کارشناس نهاد 33654184
اقای ترحمی دانشکده پزشکی کارشناس سمعی بصری 625 33654170
اقای رفعت دانشکده پزشکی کارشناس 33654189
اقای مرادی نسب دانشکده پزشکی مسئول نقلیه 33654199
اقای برقی دانشکده پزشکی راننده
خانم دکتر قدس دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654183
اقای دکتر پهلوان دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر زیاری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654183
اقای دکتر کسائیان دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654183
خانم دکتر کیاء دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654183
خانم کریمی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654183
خانم حسینی دانشکده پزشکی کارشناس اموزش 33654183
اقای دکتر قربانی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654367
اقای دکتر ایمانی دانشکده پزشکی مدیر گروه 482 33654170
اقای دکتر پازکی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 497 33654170
خانم خدائیان دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 478 33654170
اقای نجفی نسب دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 478 33654170
خانم طباطبائی فر دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 478 33654170
اقای دکتر صدیقی مقدم دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654362
اقای پروفسور کوخایی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654362
اقای دکتر یوسفی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654362
اقای دکتر حق مراد دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654362
خانم پاشایی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 33654362
اقای دکتر پاکدل دانشکده پزشکی مدیر گروه 407 33654170
اقای دکتر بندگی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 411 33654170
اقای دکتر نظری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 404 33654170
اقای دکتر خالقیان دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 420 33654170
خانم قدس دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 421 33654170
خانم یوسفی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 402 33654170
خانم کوهساریان دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه 422 33654170
اقای دکتر الداغی دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654163
اقای دکتر یوسفی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 392 33654170
اقای دکتر ابوطالب دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم خانمحمدی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر باقری دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654359
اقای دکتر بزرگی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر ابراهیمی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر جدیدی دانشکده پزشکی مدیر گروه 420 33654170
اقای دکتر حجازی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 420 33654170
اقای دکتر طالشی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 420 33654170
اقای دکتر تاجیک دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 420 33654170
خانم یغمایی دانشکده پزشکی کاردان ازمایشگاه 420 33654170
خانم سیده اتشی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
اقای پروفسور رشیدی پور دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654186
اقای پروفسور وکیلی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی 33654186
اقای پروفسور وفائی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر زاهدی خراسانی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر جراحی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر صداقت دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای صفاخواه دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
اقای صادقی دانشکده پزشکی کاردان ازمایشگاه
حجت الاسلام دکتر رضا پور دانشکده پزشکی مدیر گروه
حجت الاسلام افتخار دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر زربخش دانشکده پزشکی مدیر گروه
اقای دکتر صفری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر بهرامی نسب دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر سلاطی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم رضائی دانشکده پزشکی تکنسین ازمایشگاه
خانم مجیدی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
خانم محسن وند دانشکده پزشکی کترشناس ازمایشگاه
خانم کواکبیان دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
دکتر ولی زاده دانشکده پزشکی مدیر گروه
اقای دکتر جزایری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای دکتر پژند دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر هژبری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دارابی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
اقای دکتر شعبانی دانشکده پزشکی مدیر گروه 33654187
اقای دکتر اکبری دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
اقای نصر دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
خانم اردکانیان دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
خانم جمالی دانشکده پزشکی کارشناس ازمایشگاه
خانم مهدیزاده دانشکده پزشکی مدیر گروه
خانم دکتر مداح دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم ساجدی دانشکده پزشکی عضو هیات علمی
خانم دکتر جلیلی صدراباد دانشکده پزشکی سرپرست کمیته تحقیقات 33334657
خانم ابراهیم پور دانشکده دندانپزشکی سوپروایزر آموزشی 33324700-114 33364366 33331729
دکتر لبیب زاده دانشکده دندانپزشکی ریاست دانشکده 33324700-105 33334657 33331729
خانم جعفری دانشکده دندانپزشکی کارگزین-دبیرخانه-مسئول دفتر ریاست 33324700-106 33334657 33331729
آقای یدالهی دانشکده دندانپزشکی مدیر مالی 33324700-107 33328302 33331729
آقای معصومی دانشکده دندانپزشکی مسئول درآمد 33324700-108 33328302 33331729
خانم ذاکری نژاد دانشکده دندانپزشکی کارشناس امور مالی 33324700-109 33328302 33331729
خانم قمشه ای دانشکده دندانپزشکی کارشناس معاونت آموزشی 33324700-110 33321026 33331729
خانم رجبی دانشکده دندانپزشکی کارشناس EDO 33324700-150 33321026 33331729
خانم دکتر خاتمی دانشکده دندانپزشکی کارشناس معاونت پزوهشی-مسئول روابط عمومی 33324700-117 33331729
خانم عسگری مایانی دانشکده دندانپزشکی کتابدار 33324700-116 33321623 33331729
دانشکده دندانپزشکی نگهبانی 33324700-115 33328017 33331729
دانشکده دندانپزشکی پذیرش مرکزی 101-112-126-127 33331729
دکتر نیک بین دانشکده دندانپزشکی معاون پژوهشی 33324700-130 33331729
خانم دکتر حسین زاده دانشکده دندانپزشکی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 33324700-134 33331729
دکتر افراز دانشکده دندانپزشکی معاون آموزشی 33324700-111 33321026 33331729
آقای رضویان دانشکده دندانپزشکی مسئول EDO 33321026 33324700-124 33331729
خانم صدقی دانشکده دندانپزشکی حسابدار مسئول اعتبارت 33324700-120 33328302 33331729
مهندس صانعی دانشکده دندانپزشکی مسئول IT 33324700-121 33331729
آقای ملکی دانشکده دندانپزشکی مسئول خدمات و امور عمومی 33324700-113 33322242 33331729
آقای شمسی خانی دانشکده دندانپزشکی امین اموال 33324700-146 33331729
دانشکده دندانپزشکی بخش1 33324700-101 33331729
دانشکده دندانپزشکی بخش رادیولوژی 33324700-129 33331729
دانشکده دندانپزشکی بخش بیماری های دهان، فک و صورت 33324700-123 33331729
دانشکده دندانپزشکی بخش پروتز 33324700-164 33331729
دانشکده دندانپزشکی بخش اطفال 33324700-154 33331729
دانشکده دندانپزشکی بخش جراحی 33324700-135 33331729
دانشکده دندانپزشکی بخش فانتوم 33324700-145 33331729
دانشکده دندانپزشکی انبار 33324700-131 33331729
دانشکده دندانپزشکی تاسیسات 33324700-118 33331729
دانشکده توانبخشی معاونت دانشکده توانبخشی 330 33654181
خانم حسنیان دانشکده توانبخشی کارشناس اداره آموزش 222 33654182 حسنیان
آقای خدام عباسی دانشکده توانبخشی کارشناس پژوهشی 331 33654182
خانم سیادتی دانشکده توانبخشی کارشناس آموزش 222 33654182
خانم منتظری دانشکده توانبخشی سرپرست کلینیک ابن سینا 33322332
خانم فاطمی دانشکده توانبخشی سرپرست کلینیک طباطبایی 33322328
خانم نوروزی دانشکده توانبخشی کارشناس گفتار درمانی (ابوذر) 33340861
خانم مداح دانشکده توانبخشی سرپرست کلینیک ابوذر 33340861
خانم خیرخواه دانشکده توانبخشی سرپرست کتابخانه توانبخشی 33333245
آقای بختیاری دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی گروه گفتار درمانی 315
آقای مشکی دانشکده توانبخشی متصدی امور دفتری و بایگانی 351 33654180
خانم غلامی ولوکلائی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322328
آقای اسفندیاری دانشکده توانبخشی کارشناس فیزیوتراپی 33322328 semums
آقای علی بخشی دانشکده توانبخشی مدیر گروه کاردرمانی 339
آقای محبوبی فولادی دانشکده توانبخشی کارشناس کاردرمانی 33322332
خانم شکریان دانشکده توانبخشی کارناس گفتار درمانی 33322329
آقای باقری محلی دانشکده توانبخشی مدیرگروه فیزیوتراپی 346
خانم محمدی دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی فیزیوتراپی 353
خانم کسبی دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی گفتار درمانی 325
آقای عرفانیان دانشکده توانبخشی کارشناس شنوایی سنجی 33328502
آقای ریاضی رحمت دانشکده توانبخشی مسئول حسابداری 292
خانم فرزام فر دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322328
آقای سهمی دانشکده توانبخشی کارپرداز 292
آقای تهی دست دانشکده توانبخشی مدیرگروه گفتار درمانی 338
آقای اسدی شلی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322328
خانم تشرفی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322332
آقای لوافیان دانشکده توانبخشی خدمتگزار 292
خانم معدنی دانشکده توانبخشی کارشناس آزمایشگاه مراکزتحقیقات توانبخشی 3328502
آقای پهلوانیان دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی کاردرمانی 344
خانم سلمانی دانشکده توانبخشی معاونت پژوهشی 341
خانم سعیدی پور دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322332
خانم سید دانشکده توانبخشی کارشناس گفتار درمانی(بیمارستان امیر) 33463401
خانم میرشجاع دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی کاردمانی 350
خانم زهرا هاشمی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33340861
خانم وهابی دانشکده توانبخشی کارشناس فیزیوتواپی(طباطبایی) 33322328
آقای عظیمی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 351
خانم مرتضی نژاد دانشکده توانبخشی کارشناس فیزیوتراپی 33322328
خانم احسانی دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی فیزیوتراپی 353
خانم جعفری دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33328502
خانم آتش زای دانشکده توانبخشی کارشناس فیزیوتراپی 33463401
خانم مطهری نژاد دانشکده توانبخشی کارشناس کاردرمانی(ابن سینا) 33322332
آقای قربانی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322332
خانم سیمین قلم اول دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی کاردرمانی 350
خانم معینیان دانشکده توانبخشی کارشناس شنوایی سنجی 33328502
خانم کرمی دانشکده توانبخشی متصدی امور دفتری 33340861
خانم مخلصین دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی گفتار درمانی 325
خانم محمدی دانشکده توانبخشی خدمتگزار 33322329
آقای تقی زاده دلخوش دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی فیزیوتراپی 344
خانم امینیان فر دانشکده توانبخشی عضو هیأت علمی فیزیو تراپی 325
دانشکده توانبخشی ریاست دانشکده توانبخشی 33654180
دانشکده توانبخشی رئیس آموزش توانبخشی 33654208
دانشکده توانبخشی مركز تحقيقات ، كاردرماني و شنوائي سنجي كلينيك طباطبائي 33328502
دانشکده توانبخشی گفتار درماني كلينيك طباطبائي 33322329
دانشکده توانبخشی فيزيوتراپي و پذيرش كلينيك طباطبائي 33340867
دانشکده توانبخشی فيزيوتراپي و كاردرماني كلينيك اطفال 33322332
دانشکده توانبخشی كتابخانه كلينيك اطفال 33333245
دانشکده توانبخشی فيزيوتراپي ، گفتاردرماني و كاردرماني كلينيك فاميلي 33322035
خانم وحدتی دانشکده پرستاری و مامایی کارگزین 298 33654368
اقای دکتر بابا محمدی دانشکده پرستاری و مامایی معاونت اموزش 232 33654192
خانم قاضی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس آموزش 232 33654192
خانم تبریزیان دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس پژوهش 33654191 33654209
خانم ملکی علایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس اموزش 235 33654193
خانم طاهریان دانشکده پرستاری و مامایی كارشناس آموزش باليني 33654193 33654209
خانم حسین پور دانشکده پرستاری و مامایی كارشناس تحصيلات تكميلي وكارشناس مسئول خدمات آموزشي 33654206 33654209
خانم رضایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس ازمایشگاه 509
اقای دکتر فخر موحدی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 223
اقای دکتر قدس دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 233
اقای دکتر سلیمانی دانشکده پرستاری و مامایی رئيس دانشكده 33654190 33654209
اقای دکتر سهیلی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 233
اقای دکتر بابا محمدی دانشکده پرستاری و مامایی معاونت آموزشی 232 33654192
اقای دکتر عسگری دانشکده پرستاری و مامایی معاون پژوهشي 33654191 33654209
اقای دکتر عسکری مجد ابادی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 317
اقای دکتر ابراهیمیان دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 319
خانم دکتر نوبهار دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 321
خانم گیلوری دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 321
خانم رئیس دانا دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 324
خانم زمانی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 324
خانم انصاری دانشکده پرستاری و مامایی سرپرست معاونت آموزشي 33654192 33654209
خانم ایزدی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی 326
خانم گرزین دانشکده پرستاری و مامایی كارشناس آموزش 33654193 33654209
آقای دکتر امانت دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی 319
یحیایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی 2229 31052229 33448950
خانم شهرو دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر ریاست 33654190 33654209
آقای توسلی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس مسئول آزمایشگاه و روابط عمومی 33654192 33654209
آقای دکتر حمید رضا ناصحی نیا دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ریاست دانشکده بهداشت 1002-1079 35220130 35220140
آقای علی اکبر مجد دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول دفتر ریاست 1002 - 1079 35220130 35220140
آقای سید عبدالرسول ترابی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان حراست دانشکده 1063
خانم زینب نصرینی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان حراست دانشکده 1064
آقای مهدی حسین غلامی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول خدمات/ مسئول نقلیه 1088 35220136
آقای محمد تقی پاشائی نژاد دانشکده بهداشت مستقر در دامغان حسابداری 1049 35220138
آقای سید علی شنایی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان حسابداری 1050 35220138
خانم افسانه توانا دانشکده بهداشت مستقر در دامغان امین اموال 1101
خانم مریم مرواری دانشکده بهداشت مستقر در دامغان دبیرخانه 1094 35220144 35220140
آقای محمد باقر قاسمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارپردازی 1052 35220141
خانم مریم شادمهر دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارگزینی 1062
آقای حسین ملکیان دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارگزینی 1088
خانم لعیا صادقی نژاد دانشکده بهداشت مستقر در دامغان روابط عمومی- انبار 1066
سلف سرویس دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ---- 1038
آشپزخانه دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ---- 1082
موتورخانه (تاسیسات) دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ---- 1081
نگهبانی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ---- 1076 35220143
آقای محمدرضا ملازاده دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول نگهبانی 1073
خانم محبوبه علی آبادی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان تلفنخانه و انتشارات 1072 - 9 35220144 - 35220147
خانم عاطفه عزیزیان دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کتابخانه 1030
خانم نیره هراتی اصل دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مشاوره 1029
خانم فاطمه عجم دانشکده بهداشت مستقر در دامغان Skill lab 1041
خوابگاه کوثر دانشکده بهداشت مستقر در دامغان ---- 1090 35220136
آقای دکتر خلیل الله معینیان دانشکده بهداشت مستقر در دامغان معاونت آموزشی و دانشجویی 1023-1025 35230132
خانم دکتر فرین فاطمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان معاونت پژوهشی 1055 35230133
آقای دکتر حسن کرامتی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1019
آقای دکتر علیرضا دهدشتی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1059
آقای دکتر طالب عسکری پور دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1091
آقای دکتر بهراد پورمحمدی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1026
آقای دکتر آیت رحمانی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1069
آقای دکتر محمدرضا قانع پور دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1021
آقای دکتر محمد عزتی اثر دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1071
آقای دکتر مصطفی کریمائی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1077
خانم دکتر ستاره همامی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1056
خانم دکتر صدیقه حسین آبادی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1043
خانم دکتر نیلوفر دامیار دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1080
خانم دکتر سمیرا یوسف زاده دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1075
خانم دکتر الهه صالح دانشکده بهداشت مستقر در دامغان هیات علمی 1022
خانم صدیقه مدیحی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول امور دانشجویی 1074 35220134
خانم زینب خرسند دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارشناس امور دانشجویی 1074 35220134
خانم مهندس زهره بنائی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارشناس امور پژوهشی 1083
آقای سعید عظیمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان مسئول آموزش 1058 35220135 35220140
خانم معصومه میرزایی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارشناس آموزش 1057 35220135
خانم مرضیه سپهری نیا دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارشناس آموزش 1057 35220135
آقای دکتر روح الله رستمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان آزمایشگاه 1033
خانم مهندس طیبه راستگو دانشکده بهداشت مستقر در دامغان آزمایشگاه 1067
خانم مهندس الهه کاظمی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان آزمایشگاه 1034
آقای مهندس امیر شیرخانی دانشکده بهداشت مستقر در دامغان کارشناس فناوری اطلاعات 1068 35220139 35220140
آقای دکتر حجازی دانشکده پیراپزشکی سرخه ریاست دانشکده 33615773
آقای دکتر کاهویی دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
مهندس دانش دانشکده پیراپزشکی سرخه فناوری اطلاعات 33613283
آقای ابک دانشکده پیراپزشکی سرخه مسئول دفتر 33615773 _ 33614664
خانم خاتمی فرد دانشکده پیراپزشکی سرخه کارگزینی 33613284
خانم قوشچیان دانشکده پیراپزشکی سرخه تغذیه و آموزش 33614776
اقای درویش خادم دانشکده پیراپزشکی سرخه کارپرداز 33614751
آقای سلامی دانشکده پیراپزشکی سرخه ناظم خوابگاه 33614944
اقای علایی دانشکده پیراپزشکی سرخه معاون آموزشی 33611587
خانم شایسته فر دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم بندری دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم صادقی دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
اقای همتی دانشکده پیراپزشکی سرخه ناظم خوابگاه 33614944
آقای اسدی نژاد دانشکده پیراپزشکی سرخه ناظم خوابگاه 33614944
آقای رضایی منش دانشکده پیراپزشکی سرخه خدمات 33614944
آقای مهندس طالب دانشکده پیراپزشکی سرخه کارشناس روابط عمومی و سایت 33614632
خانم پهلوانی نژاد دانشکده پیراپزشکی سرخه معاون پژوهشی و دانشجویی 33611587
خانم ملک علایی دانشکده پیراپزشکی سرخه کارشناس آموزش 33614776
آقای پاک سرشت دانشکده پیراپزشکی سرخه کارشناس آموزش 33614776
آقای تجلی دانشکده پیراپزشکی سرخه نقلیه 33611605
خانم علی اکبری دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم قضوی شریعت پناهی دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم کرمانی دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
آقای فیروزی دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم آینه وند دانشکده پیراپزشکی سرخه عضو هیات علمی 33614637
خانم خراسانی دانشکده پیراپزشکی سرخه کتابخانه 33614811
آقای طالب دانشکده پیراپزشکی سرخه سرپرست خوابگاه و انبار دانشکده 33614632
آقای مرادی نسب دانشکده پیراپزشکی سرخه ناظم خوابگاه 33614944
آقای خطیبی دانشکده پیراپزشکی سرخه خدمات 33614664
خانم یوسفی دانشکده پیراپزشکی سرخه خدمات 33614664
دانشکده پیراپزشکی سرخه نگهبانی 33614811
خانم اسدی دانشکده پیراپزشکی سرخه بخشCCU 2018 4220105
خانم عباسی نژاد دانشکده پیراپزشکی سرخه تغذیه 2332
خانم دکتر زینب فغفوری دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی رئیس دانشکده 34544836
آقای دکتر فرید غریبی دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی معاونت آموزشی و پژوهشی 34544840
خانم لیلا قندالی دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مسئول دفتر،دبیرخانه 34544842 34544842
خانم زهره بیگلری دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آموزش 34544839
خانم زهرا عامری دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کارشناس فناوری اطلاعات 34544152
خانم محبوبه صفری دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آموزش 34544839
آقای مرتضی نادری دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی امور دانشجویی، روابط عمومی 34544841
خانم سعیده زرین کمر دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی حسابداری 34544156
خانم فروغ مباشر دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مشاور 34544837
آقای مهرداد شایان دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی متصدی امور خوابگاه ها 34544841
خانم سلاله رودی دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی مسئول کتابخانه 34544152
خانم هانیه تابان دانشکده تغذیه، علوم غذایی ومدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کارشناس آزمایشگاه،کارگزینی 34544152
آقای سراج مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول دفتر ریاست 2000-2001-2005-2008 33437857-33437859
خانم نوریان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس بهداشت حرفه ای 2391
خانم مداح مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس امور مالی 2012
خانم قزوینی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس حراست 2003
خانم فرهادی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس روابط عمومی 2007
آقای کمالی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرنگهبان 2006
مهندس نصیری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول رایانه 2323
مهندس منصوری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس امور رایانه 2321
خانم اتوکش مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی 2010
آقای دولتیان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی 2010
خانم یوسفی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار 2011
خانم صبوحی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول مالی بیمارستان 2020
خانم فخرآور مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس امور مالی 2021
آقای یدالهی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس امور مالی 2088
آقای ناظریه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر متصدی خدمات 2024
خانم جهان آرا مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابدار 2023
خانم حسینی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابدار 2027
آقای قدمیان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابدار 2026
خانم مظاهری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس امور مالی 2015
خانم پیوندی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس درآمد 2014
آقای شمشیربند مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول درآمد 2016
خانم حقیقت مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابدار 2017
خانم عندلیب مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر حسابدار 2064
خانم شریفی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس ناظر امور بیمارستانی 2063
خانم فخرالدین مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس رسیدگی به اسناد 2063
آقای بیطرف مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارپرداز 2031
آقای اروانه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر متصدی کارپردازی 2033
آقای گردان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر متصدی ترخیص 2019
آقای بابایی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر متصدی ترخیص 2018
آقای یوسف زاده مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر متصدی ترخیص 2018
خانم حیدریان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول مددکاری 2030
خانم بهادر مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مددکار 2030
خانم رضوی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس مسئول فناوری اطلاعات سلامت 2035
مدارک پزشکی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2036-2037
ارباب رجوع مدارک پزشکی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2034
خانم ذبیحی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر نماینده بیمه سلامت 2028
خانم اکبری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر متصدی بیمه تامین اجتماعی 2527
خانم جندقی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارگزین 2528
خانم وفا مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول کارگزینی 2506
آقای امینی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس امور اداری 2507
خانم هدایت پور مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارگزین 2508
خانم عشریه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول دبیرخانه 2514
خانم پهلوان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر متصدی امور دفتری و بایگان 2530
خانم ایرانبخش مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس نظارت بر ورود 2515
خانم غایبی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس مسئول امور آموزشی 2533
خانم زیاری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس آموزش 2510
خانم خنیفری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس کاردرمانی 2392-2523
خانم فهیمی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سوپروایزر آموزش 2254
خانم بهرامی نسب مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سوپروایزر آموزش ارتقاء سلامت 2254
آقای شاطری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول خدمات و پشتیبانی 2240-2241
آقای دارائی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر دفتر گروه جراحی 2118
خانم خابوری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر دفتر گروه داخلی 2120
آقای مومن آبادی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مدیر خدمات پرستاری 6666
دفتر پرستاری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2251-2252
آقای خجسته فر مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مدیریت زخم 2181
خانم مهندس پناهی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس تجهیزات پزشکی 2255
واحد تجهیزات پزشکی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2256
خانم مهندس یزدان فرد مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس بهداشت محیط 2002
واحد تغذیه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2071
بخش اکو-تست ورزش مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2225
سنگ شکن مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2079
خانم دوست محمدی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار اورژانس 2420
پذیرش اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2055
صندوق اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2056
تریاژ اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2419
CPR اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2051
اورژانس داخلی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2047-2434
اورژانس جراحی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2041-2440
ICU اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2046
آقای کشکولی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس مسئول رادیولوژی 2100
پذیرش رادیولوژی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2097
رادیولوژی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2098
واحد سی تی اسکن مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2099
واحد سونوگرافی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2101
خانم رنجبر مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس مسئول آزمایشگاه 2090
آزمایشگاه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2092
پاتولوژی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2093-2094
بانک خون مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2091
خانم نژادی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار بخش دیالیز 2512
بخش دیالیز مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2084-2503
بخش اسکوپی (آندوسکوپی ،کولونوسکوپی و...) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2397
خانم نظری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول بخش اسکوپی 2399
خانم زمانی پور مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار بخش روان 2534
بخش اعصاب و روان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2535-2522
خانم قزلو مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار بخش جراحی 2 2122
بخش جراحی 2 مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2123-2124
خانم اردشیری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار بخش جراحی 1 2160
بخش جراحی 1 مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2161-2162
بخش VIP مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2257-2258
خانم صفائی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار بخش ICUداخلی 2114
بخش ICU داخلی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2115-2116
بخش ICUجراحی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2110-2111
خانم فیروزی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار بخش CCU 2245
بخش CCU مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2243-2244
بخش پست CCU مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2246-2247
خانم پور هاشمی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار اتاق عمل جنرال 2190
پذیرش اتاق عمل جنرال (صبح) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2186-2188
پذیرش اتاق عمل جنرال (عصر و شب) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2191
اتاق عمل قلب باز مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2229
بخش آنژیوگرافی (CAT LAB) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2233-2234
پذیرش واحد قلب مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2227
ICU قلب باز مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2230-2231
بخش داخلی قلب مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2219-2220
خانم یحیائی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار بخش داخلی زنان 2290
بخش داخلی زنان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2291-2293
خانم جعفریان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار بخش داخلی مردان 2340
بخش داخلی مردان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2341-2342
واحد برونکوسکوپی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2314
بخش آنکولوژی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2201-2202
آقای جعفری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر تکنسین امور داروئی 2067
داروخانه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2039-2040
آقای خوری نژاد مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول انبار 2374
آقای خیرالدین مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول انبار 2372
تاسیسات مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2370-5555
کتابخانه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2390
رختشویخانه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2378
اتوکلاو مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2380
سلف سرویس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2376
نگهبانی (درب غربی) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2408
نگهبانی (همراه بیمار) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2108
نگهبانی (اورژانس) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2060
نگهبانی (پرسنلی) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2062
نگهبانی (دیالیز) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2520
نگهبانی (درب جنوبی) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2407
نگهبانی (مرکز سوانح وسوختگی) مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2546
موسسه خیریه بیمارستان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2198
واحد سی تی آنژیوگرافی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2547
بخش ICU داخلی 2 مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2502-2517
واحد فیزیوتراپی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2304
آژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2413
بوفه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2109
چاپ و تکثیر مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2066
خانم زرگر مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس کنترل عفونت 2009
خانم عبدالهی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر روانشناس بالینی 2540
اسپیرومتری -نوارمغز مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2306
خانم صالحیان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس رسیدگی به شکایات 2552
خانم احسانی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر روانشناس بالینی 2521
طب اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2057
خانم شیخ ویسی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر آموزش و پیگیری بیمار 2151
دکتر صادقی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر داروساز 2068
خانم احمدی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار بخش VIP 2260
خانم قربانی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر منشی (بخش VIP) 2277
خانم همتی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر فراهم آوری اعضاء 2249
بخش کرونا مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2543
خانم زرگر مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس بررسی اسناد و مدارک 2013
آقای امیدی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر رئیس مالی 2020
پاسخگویی به مراجعین مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مدارک پزشکی 2034
خانم رضائی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 2071
خانم حمزئیان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 2071
پذیرش آزمایشگاه مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2092
سی پی آر مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2051
اتاق عمل اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2428-2429
داروخانه اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2432-2433
ایستگاه پرستاری اورژانس داخلی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2047-2434
ایستگاه پرستاری اورژانس جراحی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2041-2440
رادیولوژی اورژانس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2445-2446
مسئول واحد مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2399
پذیرش اسکوپی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2397
خانم کاشیان مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول کتابخانه 2390
ایستگاه پرستاری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2161-2162
ایستگاه پرستاری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2123-2124
ایستگاه پرستاری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2110-2111
خانم اسراری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پرستار پیگیر بیمار 2329
خانم علیپور مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پرستار پیگیر بیمار 2313
خانم ادهم مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار اتاق عمل جنرال 2190
داروخانه اتاق عمل مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2189
ایستگاه پرستاری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2257-2258
ایستگاه پرستاری CCU مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2243-2244
ایستگاه پرستاری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2246-2247
پذیرش آنژیوگرافی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2227
آقای نوروزی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر مسئول خدمات پشتیبانی 2240-2241
خانم محمودی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرپرستار اکو و تست ورزش 2210
ایستگاه پرستاری مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2539-2546
خانم قدس مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس مسئول فیزیوتراپی 2392
خانم کریمی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر پرستار 2314
خانم پناهی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی 2255-2256
خانم قوچانی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر کارشناس آموزش 2505
کاردرمانی مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر بخش اعصاب و روان 2523
پذیرش مرکزآموزشی پژوهشی درمانی کوثر 2517
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتوکلاو 2243
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق راننده امبولانس 2230
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین انبار دارویی 2248
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین انبار کالا 2223
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین ارمایشگاه 2206
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول ازمایشگاه 2290
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اژانس طاها 2300
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق پزشک اورژانس اطفال 2343
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق پزشکان زنان 2352
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل (منشی) 2297
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل (رست) 2298
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل (پزشکان) 2393
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل (راهرو ،ریکاوری) 2394
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین اتاق عمل CSSD 2395
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بانک 2368
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بهبود کیفیت 2218
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش ICU 2378
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش NICU 2299-2349
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش اورژانس اطفال 2335
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش جراحی زنان 2247
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش VIP 2256
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش محب 2257
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش لیبر 2351
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش فوق تخصصی اطفال 2311
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش نوزادان 2301
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بخش IVF-IUI 2274-2379
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بی سیم خدمات 2377
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پذیرش/صندوق 2279-2375
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پذیرش/صندوق اورژانس 2304-2336
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پزشک بیهوشی مقیم 2336
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پزشک مقیم اطفال 2309
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین پذیرش سونوگرافی-رادیولوژی 2315
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین تاسیسات 2323
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین تغذیه 2354
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین جمع دار اموال 2288
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین تجهیزات پزشکی 2332
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول امور مالی 2417
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری ترخیص 2286
اقای قیومی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول درامد 2281
خانم شمسین مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2272
خانم غفوریان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2273
روانشناس بالینی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین روانشناس 2392
اقای فخاریان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2414
اقای برزویی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2411
خانم جعفری مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حسابداری 2277
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین بررسی نسخ 2320
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دفتر خدمات 2357
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین داروخانه 2404
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین داروخانه درب ورودی 2369
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دبیرخانه 2245
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین درمانگاه زنان 2371
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دفتر پرستاری 2205
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مدیر پرستاری 2363
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دفتر اموزش 2213
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین رختشویخانه 2243
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین رادیولوژی 2316
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین ریاست 2238
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین زباله سوز 2353
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین سلف سرویس 2241
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین سی تی اسکن 2308
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول کارگزینی 2367
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کارگزینی 2260
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کتابخانه 2240
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کنترل عفونت 2265
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کلینیک گفتار درمانی 2284
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین کهورت کودکان 2326
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین منشی کلینیک 2373
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول کلینیک 2289
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول فناوری اطلاعات سلامت 2215
خانم معین مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین HIT 2268
اقای بینش مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین HIT 2268
خانم فوادیان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین HIT 2251
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نگهبانی مدیریت 2236
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نگهبانی پاویون 2230
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نگهبانی ورودی 2324
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نگهبانی اورژانس 2338
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین نماینده های بیمه 2280
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین واکسیناسیون 2258
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین فیزیوتراپی 2313
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین دندان پزشکی 2278
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین معاونت پژوهش 2212
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مرکز تحقسقات AUB 2211
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مرکز تحقیقات 2210
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مرکز کامپیوتر 2345-2335
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مددکاری 2233
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین روانشناسی 2392
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین حراست 2339
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین 33460066-77
نجمه ابراهیمی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمومنین مسئول تغذیه 2354
بیمارستان ولایت دامغان ریاست بیمارستان 2010 35225140
بیمارستان ولایت دامغان مدیریت داخلی 2020 5225131
بیمارستان ولایت دامغان اتاق کنفرانس 2027-2014
بیمارستان ولایت دامغان مسئول دفتر 2010
بیمارستان ولایت دامغان دبیر خانه 2033 35225140
بیمارستان ولایت دامغان امور اداری 2021
بیمارستان ولایت دامغان مدیریت پرستاری 2206-34
بیمارستان ولایت دامغان حراست 2019
بیمارستان ولایت دامغان کارشناس بهداشت (جانشین مدیریت) 2018
بیمارستان ولایت دامغان امور اداری 2021
بیمارستان ولایت دامغان درمانگاه 2407
بیمارستان ولایت دامغان فیزیوتراپی 2250
بیمارستان ولایت دامغان مسئول دیالیز 2400
بیمارستان ولایت دامغان اکو و تست ورزش 2401
بیمارستان ولایت دامغان پذیرش درمانگاه 2060-2059
مهندس اقای عمویی بیمارستان ولایت دامغان اشپزخانه 2306-2008
اقای سلطانی بیمارستان ولایت دامغان انبار 2009
بیمارستان ولایت دامغان تاسیسات 2166-2005
بیمارستان ولایت دامغان رختشویخانه 2012
بیمارستان ولایت دامغان بخش اطفال 2280-2279
بیمارستان ولایت دامغان بخش اورژانس 2043-2052
بیمارستان ولایت دامغان مسئول اورژانس 2053
بیمارستان ولایت دامغان صندوق اورژانس 2051-2041
بیمارستان ولایت دامغان تخدد نظر اورژانس 2056
بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی1 2354-2353
بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی 2 2327-2328
بیمارستان ولایت دامغان CSR 2011
بیمارستان ولایت دامغان اتاق عمل 2154-2151-2153-2152
بیمارستان ولایت دامغان بخش اطفال 2280-2279
بیمارستان ولایت دامغان بخش جراحی 2083-2178
بیمارستان ولایت دامغان بخش CCU 2223-2222
بیمارستان ولایت دامغان بخش ICU 2137-2147
بیمارستان ولایت دامغان پاتولوژی 2074
بیمارستان ولایت دامغان ازمایشگاه 2071-2088
بیمارستان ولایت دامغان بخش لیبر 2235-2227
بیمارستان ولایت دامغان بخش زنان 2271-2262-2242
بیمارستان ولایت دامغان بخش تخصصی 2218-2200
بیمارستان ولایت دامغان بخش دیالیز 2411
بیمارستان ولایت دامغان داروخانه 2069-37
بیمارستان ولایت دامغان سی تی اسکن 2035
بیمارستان ولایت دامغان مدد کاری 2093
بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه 2113
خانم شیوا بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه 2094
خانم صدرالهی بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه 2122
خانم مددی بیمارستان ولایت دامغان درمانگاه زنان 2079
مهندس منصوری بیمارستان ولایت دامغان فناوری اطلاعات 2203
مهندس فراتی بیمارستان ولایت دامغان فناوری اطلاعات 35225143
مهندس خانم ناظمی بیمارستان ولایت دامغان تجهیزات پزشکی 2007
بیمارستان ولایت دامغان امار و مدارک پزشکی
بیمارستان ولایت دامغان اندوسکوپی 2330
بیمارستان ولایت دامغان اتاق استراحت راننده 2125
بیمارستان ولایت دامغان سیلندر 2257-2256
بیمارستان ولایت دامغان کتابخانه 2296
بیمارستان ولایت دامغان بوفه بیمارستان 2112
اقای حسن نژاد بیمارستان ولایت دامغان MRI 2064
اقای خوری بیمارستان ولایت دامغان مسئول خدمات 2119
اقای نیکوکار بیمارستان ولایت دامغان مسئول خدمات 2120
افای پاشایی بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 2159-44 35225142
اقای جندقیان بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 2163
اقای اسیایی بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 2344
اقای سفیدیان بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 35225146
خانم خرمنش بیمارستان ولایت دامغان ساختمان اداری و مالی 2126 35225146
خانم هراتی بیمارستان ولایت دامغان رسیدگی به شکایات 2115
خانم مطهری نژاد بیمارستان ولایت دامغان اموال 2110
خانم رهبری بیمارستان ولایت دامغان کارگزینی 2142
بیمارستان ولایت دامغان دفتر پرستاری 33
بیمارستان ولایت دامغان سوپروایزر بالینی در گردش 2206
اقای گرمابی بیمارستان ولایت دامغان سوپروایزر اموزشی 2082
خانم یاوری بیمارستان ولایت دامغان دبیر کمیته ها 2089
بیمارستان ولایت دامغان کتابخانه 2293
خانم خلیل نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول حسابداری 2099-2095
اقای پویان مهر بیمارستان ولایت دامغان حسابداری ترخیص 2102
اقای میر عماد بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2100
اقای اصغرزادگان بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2098
اقای قاسمی نژاد بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2097
خانم احتشامی بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2127
خانم میرصالحی بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2127-2097
خانم طبائی بیمارستان ولایت دامغان حسابداری و ترخیص 2098
اقای ناظم نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول نگهبانی 2118
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی اورژانس 2058-2045
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی اصلی 2134-2135
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی شرقی (درب اورژانس) 2133
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی سیلندر 2157-2156
بیمارستان ولایت دامغان اطلاعات مرکز بهداشت 3532237
بیمارستان ولایت دامغان ریاست شبکه و مرکز بهداشت 3532237
بیمارستان ولایت دامغان حراست مرکز بهداشت و شبکه 35242599
بیمارستان ولایت دامغان کارگزینی شبکه و مرکز بهداشت 35261330
بیمارستان ولایت دامغان حراست دانشکده 35220137
بیمارستان ولایت دامغان دبیرخانه دانشکده 35220140
بیمارستان ولایت دامغان ریاست دانشکده 35220130
بیمارستان ولایت دامغان اطلاعات دانشکده 35220144
بیمارستان ولایت دامغان کلینیک رضایی 35245624
بیمارستان ولایت دامغان نگهبانی کلینیک 35235119
اقای مطهری بیمارستان ولایت دامغان انبار مرکزی 35261006
بیمارستان ولایت دامغان پزشکان رادیولوژی 2262-2036-2271
اقای حاجی پروانه بیمارستان ولایت دامغان سامانه کسری 2111
عباس قاضی بیمارستان ولایت دامغان دفتر ریاست 2023-2010 02335225140
سیف الله منصوریان بیمارستان ولایت دامغان مدیریت 2020
مهندس محمد خورسی بیمارستان ولایت دامغان مسئول بهداشت محیط 2018
اعظم کاوه بیمارستان ولایت دامغان مترون
دکتر غلامرضا محمدی بیمارستان ولایت دامغان ریاست 2017 - 2014
مرتضی سالو بیمارستان ولایت دامغان امور اداری 2021
محمد حسن سلمانی بیمارستان ولایت دامغان سوپروایزر بالینی 2206 - 33
سید عبدالرسول ترابی بیمارستان ولایت دامغان مسئول حراست 2019
محمد حسن خوری بیمارستان ولایت دامغان مسئول خدمات 2120
علیرضا نیکوکار بیمارستان ولایت دامغان جانشین مسئول واحد خدمات 2119
جواد ناظم نژاد بیمارستان ولایت دامغان انتظامات 2118
معصومه یاوری بیمارستان ولایت دامغان پرستار کنترل عفونت 2089
مهدیه دربانی بیمارستان ولایت دامغان آموزش بیمار 2073
امید گرمابی بیمارستان ولایت دامغان سوپروایزر آموزشی 2082
نیره هراتی بیمارستان ولایت دامغان رسیدگی به شکایات 2062
ام البنین سلمانیان نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول داروخانه 2077 - 2066-2067
زهرا خلیل نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول درامد 2099 02335225145
دکتر طهورا نوروزی بیمارستان ولایت دامغان مسئول فنی داروخانه 2069
محمود علی حسینی بیمارستان ولایت دامغان مسئول درمانگاه 2407 - 2397
مهدی یاوری بیمارستان ولایت دامغان فیزیوتراپی 2250
زینب رجب بیکی بیمارستان ولایت دامغان فیزیوتراپی 2250
اعظم حاجی پروانه بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش دیالیز 2411 - 2400
بیمارستان ولایت دامغان اکو و تست ورزش 2401
ابوالفضل عمویی بیمارستان ولایت دامغان تغذیه 2132 - 2008
رضا سلطانیه بیمارستان ولایت دامغان انبار 2009
ابوالفضل جوادی نژاد بیمارستان ولایت دامغان مسئول تاسیسات 2166 - 2005
حمیده سوری بیمارستان ولایت دامغان کتابخانه 2292 - 2296
عربیان بیمارستان ولایت دامغان حراست 2019
مهسا شیوا بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه تامین اجتماعی 2113
طاهره صدرالهی بیمارستان ولایت دامغان نماینده بیمه سلامت 2122
حبیبه سلطانی بیمارستان ولایت دامغان مددکار 2093
نقلیه بیمارستان ولایت دامغان نقلیه 2125
مهندس آفرین ناظمی بیمارستان ولایت دامغان تجهیزات پزشکی 2007
مهندس جمال منصوری بیمارستان ولایت دامغان مسئول فناوری اطلاعات 2203 02335225143
مهندس علی اکبر فراتی بیمارستان ولایت دامغان کارشناس فناوری اطلاعات 2203 02335225143
علی کاکو بیمارستان ولایت دامغان مدیر مالی 2162 02335225142
محمد ترابی بیمارستان ولایت دامغان کارپرداز 2163
مریم خرم منش بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2124 02335225146
محسن آسیایی بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2344 02335225146
ابراهیم سفیدیان بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2344 02335225146
منیر رهبری بیمارستان ولایت دامغان مسئول کارگزینی 2142
راحله یحیی بیمارستان ولایت دامغان کارگزین 2141
بیمارستان ولایت دامغان ام ار ای- MRI 2141
سعید پویان مهر بیمارستان ولایت دامغان حسابداری ترخیص 2100 - 2102
هادی میرعماد بیمارستان ولایت دامغان 2100 - 2102 35263509
علیرضا حلاجی بیمارستان ولایت دامغان حسابداری 2100 - 2102
عباس قاسمی نژاد بیمارستان ولایت دامغان درآمد 2127 - 2097
ملیحه السادات میرصالحی بیمارستان ولایت دامغان 2127 - 2097
مهرانه احتشامی بیمارستان ولایت دامغان رسیدگی اسناد 2127 - 2097
طبایی بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2098 - 2101 - 2121
حسین سعیدی بیمارستان ولایت دامغان حسابدار 2098 - 2101 - 2121
منیره مطهری نژاد بیمارستان ولایت دامغان اموال 2110
داود حاجی پروانه بیمارستان ولایت دامغان تایمکس 2111
محمد مطهری بیمارستان ولایت دامغان انبار 02335261006
آزاده عرب عامری بیمارستان ولایت دامغان مسئول آمار و مدارک پزشکی 2130 - 2105
سمیرا یعقوبی بیمارستان ولایت دامغان آمار و مدارک پزشکی 2117 - 2123
ساناز عباس نژاد بیمارستان ولایت دامغان آمار و مدارک پزشکی 2117 - 2123
صدیقه مسلمی بیمارستان ولایت دامغان مسئول آزمایشگاه 2088 - 2074 -2075
بیمارستان ولایت دامغان دیالیز 2411 - 2400
بیمارستان ولایت دامغان صندوق 2041 - 2051
بیمارستان ولایت دامغان درمانگاه اورژانس 2046
بیمارستان ولایت دامغان تریاژ 2046
علیزاده بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش اورژانس 2053
بیمارستان ولایت دامغان بخش اورژانس 2056 - 2043- 2044
بیمارستان ولایت دامغان بخش ICU 2147- 2136 -2143
محمدرضا میرصابری بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش اتاق عمل 2151
بیمارستان ولایت دامغان اتاق عمل 2154 - 2153
آرزو ایمانی فولادی بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش اطفال 2280
بیمارستان ولایت دامغان بخش اطفال 2279
کبیریان بیمارستان ولایت دامغان مسئول بخش داخلی 1 2347
بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی 1 2354 - 2353
محبوبه مجیدزاده بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی 2 2325
بیمارستان ولایت دامغان بخش داخلی 2 2327 - 2328
بیمارستان ولایت دامغان بخش CCU 2222 - 2220
بیمارستان ولایت دامغان بخش زنان 2271 - 2261
بیمارستان ولایت دامغان بحش جراحی 2178
بیمارستان ولایت دامغان رادیولوژی 2029 - 2036 - 2035
بیمارستان ولایت دامغان لیبر 2227 - 2224
فهیمه رسولی نژاد بیمارستان ولایت دامغان بخش تخصصی 2208 - 2207
دکتر طهورا نوروزی بیمارستان ولایت دامغان مسئول فنی داروخانه 2069
آقای سینا گرایلی بیمارستان معتمدی گرمسار مسئول دفتر ریاست 2015 34222694 34230710
خانم مریم شاه حسینی بیمارستان معتمدی گرمسار امور مالی 2087- 2045
خانم افسانه شاه حسینی بیمارستان معتمدی گرمسار مترون (دفتر پرستاری) 2107-2105 34220096
آقای محمد شم آبادی بیمارستان معتمدی گرمسار مسئول حراست 2094
خانم مریم فیصلی بیمارستان معتمدی گرمسار رئیس امور مالی 2102 34232888
آقای امید قهاری بیمارستان معتمدی گرمسار امور مالی 2086-2085
خانم هانیه آبیاری بیمارستان معتمدی گرمسار امور مالی 2087- 2045
بیمارستان معتمدی گرمسار منشی اورژانس 2307
خانم ادهمی بیمارستان معتمدی گرمسار اتاق عمل 2009 4220131
خانم رنجبری بیمارستان معتمدی گرمسار منشی اتاق عمل 2011 - 2012
بیمارستان معتمدی گرمسار اکو 2315_2327
آقای ابوالفضل قندالی بیمارستان معتمدی گرمسار خدمات 2069
آقای الواری بیمارستان معتمدی گرمسار انبار کالا 2076 34220131
خانم مهندس صفورا قندالی بیمارستان معتمدی گرمسار انفورماتیک 2088
آقای مهندس علی کمالی بیمارستان معتمدی گرمسار انفورماتیک 2088
خانم عباسی رستمی بیمارستان معتمدی گرمسار اورژانس 2037 - 2091 4220205
خانم سمیرا ثمری بیمارستان معتمدی گرمسار ایمنی و کنترل عفونت 2057
آقای خرم بیمارستان معتمدی گرمسار آزمایشگاه 2039
بیمارستان معتمدی گرمسار آشپزخانه 2100-2101 34220105
خانم مرضیه قنبری بیمارستان معتمدی گرمسار آمار 2103 34220080
خانم زهرا کمالی بیمارستان معتمدی گرمسار آموزش 2390
آقای صفری بیمارستان معتمدی گرمسار واحد آندوسکوپی 2052 34230709
خانم مداح بیمارستان معتمدی گرمسار بخش اطفال 2033 4220118
خانم حیدری فرد بیمارستان معتمدی گرمسار بخش جراحی مردان 2020 - 2021
خانم رکنی بیمارستان معتمدی گرمسار بخش داخلی 2022 - 2092
خانم شفقی بیمارستان معتمدی گرمسار بخش زنان 2024-2222 4220057
خانم قباخلو بیمارستان معتمدی گرمسار بخش ICU 2031-2352 4220046
خانم ستارزاده بیمارستان معتمدی گرمسار بخش CSR 2014
خانم آذر قاسمی بیمارستان معتمدی گرمسار بهبود کیفیت 2057
مهندس نادری بیمارستان معتمدی گرمسار بهداشت محیط 2331
بیمارستان معتمدی گرمسار پزشک عمومی 0233105-3103
آقای مهندس روزبه ملکی بیمارستان معتمدی گرمسار تاسیسات 2200
خانم مهندس ولایتی بیمارستان معتمدی گرمسار کارشناس تجهیزات پزشکی 2277
خانم مهندس سیده زهرا میرمحمدی بیمارستان معتمدی گرمسار کارشناس تجهیزات پزشکی 2277
بیمارستان معتمدی گرمسار جراح عمومی 2063
خانم زهرا اسماعیلی بیمارستان معتمدی گرمسار حسابداری ترخیص 2040-2051
خانم شهسواری بیمارستان معتمدی گرمسار دبیرخانه 2064
دکتر اعلمی بیمارستان معتمدی گرمسار درمانگاه قلب 2058
خانم فیروزی بیمارستان معتمدی گرمسار دیالیز 2072-2337
خانم شاه حسینی بیمارستان معتمدی گرمسار رادیولوژی 2005
بیمارستان معتمدی گرمسار رختشویخانه 2083
خانم نفیسه جاویدنیا بیمارستان معتمدی گرمسار روانشناس بالینی 2070
خانم حسنی بیمارستان معتمدی گرمسار زایشگاه 2013
خانم کمالی بیمارستان معتمدی گرمسار سالن اجتماعات 2303
سونوگرافی بیمارستان معتمدی گرمسار 2204
خانم شاه حسینی بیمارستان معتمدی گرمسار سی تی اسکن 2004
اقای مختاری بیمارستان معتمدی گرمسار صندوق 2034
اقای صدر بیمارستان معتمدی گرمسار حسابداری ترخیص 2052
آقای حمیدرضا صحرانیوش بیمارستان معتمدی گرمسار کارشناس خرید 2055
خانم قنبری بیمارستان معتمدی گرمسار صندوق 2034
خانم باقریان بیمارستان معتمدی گرمسار کارگزینی 2090
خانم کنشلو بیمارستان معتمدی گرمسار کارشناس بیمه 2071
خانم ایزدی بیمارستان معتمدی گرمسار کارشناس بیمه 2071
آقای عادل قباخلو بیمارستان معتمدی گرمسار منشی اورژانس 2307
آقای محمد میراخوری بیمارستان معتمدی گرمسار مدیر داخلی 2016
خانم سمیرا عباسی بیمارستان معتمدی گرمسار مدارک پزشکی 2041
خانم زینب صبور بیمارستان معتمدی گرمسار مددکار اجتماعی 2068
اقای قلیپور بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی درب ورودی 2155
اقای رادمنش بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی درب ورودی 2155
بیمارستان معتمدی گرمسار نوبت دهی بیهوشی 2327
بیمارستان معتمدی گرمسار نوبت دهی کلینیک امام (ره) 34225848
آقای حسن معینیان بیمارستان معتمدی گرمسار انبار تجهیزات 2322 -2367
انبار دارو و تجهیزات بیمارستان معتمدی گرمسار انبار دارو و تجهیزات 2322
آقای یوسفی بیمارستان معتمدی گرمسار پذیرش 2324
دکتر مومنی بیمارستان معتمدی گرمسار ریاست بیمارستان 2095 34222694
آقای واحدی بیمارستان معتمدی گرمسار مدیر داخلی 2016 34222694
آقای احمدی بیمارستان معتمدی گرمسار امور مالی 2086-2085
آقای بیمارستان معتمدی گرمسار امور مالی 2087- 2045
خانم صبوری بیمارستان معتمدی گرمسار منشی اورژانس 2307
آقای صدر بیمارستان معتمدی گرمسار امین اموال 2051
خانم کریمی بیمارستان معتمدی گرمسار انبار تجهیزات 2322 -2367
آقای فرزانه بیمارستان معتمدی گرمسار آشپزخانه 2101
خانم قباخلو بیمارستان معتمدی گرمسار Post ICU 2084
بیمارستان معتمدی گرمسار VIP 2029
خانم یوسف پور بیمارستان معتمدی گرمسار پرستار پیگیر 2047
دکتر شهرابی بیمارستان معتمدی گرمسار داروخانه 2067 4220145
بیمارستان معتمدی گرمسار راننده ها 2153
خانم نادری بیمارستان معتمدی گرمسار صندوق 2034
بیمارستان معتمدی گرمسار فیزیوتراپی 2062
خانم قنبری بیمارستان معتمدی گرمسار کارگزینی 2065
آقای علی بیگی بیمارستان معتمدی گرمسار کارگزینی 2065
آقای رامه بیمارستان معتمدی گرمسار کپی 2066
خانم صبور بیمارستان معتمدی گرمسار مددکار اجتماعی 2068
خانم عباسی بیمارستان معتمدی گرمسار مدارک پزشکی 2041
بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی درب ورود 2155
بیمارستان معتمدی گرمسار نگهبانی همکف 2089
بیمارستان معتمدی گرمسار خیاط خانه 2327-2362-2347
بیمارستان معتمدی گرمسار مرکز تلفن 34220070 34222235 34225868-71-73 34220107
اقای دکتر نداف بیمارستان امام حسین آرادان سرپرست بیمارستان امام حسین 201 34545005 34545005
اقای مهندس پیوندی بیمارستان امام حسین آرادان مسئول امور عمومی 214
خانم قزللو بیمارستان امام حسین آرادان داروخانه 225
خانم دکتر امیری بیمارستان امام حسین آرادان مسئول بخش دندان پزشکی 205
خانم کریمی بیمارستان امام حسین آرادان سرپرستار 210
خانم هاشمی بیمارستان امام حسین آرادان پذیرش و نوبت دهی 208
خانم طباطبایی محمدی بیمارستان امام حسین آرادان مسئول رادیولوژی 212
اقای رودی بیمارستان امام حسین آرادان مسئول ازمایشگاه 219
اقای نوروزی بیمارستان امام حسین آرادان انباردار 225
اقای ترابی بیمارستان امام حسین آرادان اطلاعات و نگهبانی 218
اقای مهندس مسروری بیمارستان امام حسین آرادان کارشناس تغذیه 231
اقای مهندس عزیزی رستم بیمارستان امام حسین آرادان مسئول انفورماتیک 214 34544490 34544490
خانم قباخلو بیمارستان امام حسین آرادان مدیر پرستاری 207 34545055
آقای موسوی بیمارستان امام حسین آرادان در آمد 214 34544490
خانم سالار بیمارستان امام حسین آرادان مدارک پزشکی 205
خانم دکتر ن. تبیانیان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سرپرست ریاست بیمارستان 819 31-819-819 با هماهنگی مسئول دفتر امکان پذیر است
آقای مصطفی مثبت شاهجویی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مترون (مدیریت کادر درمانی) 822 31-819-822
خانم ف.ز. اسکندری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سرپرست مدیریت داخلی (کادر اداری و بخش های پاراکینیکی) 821 31-819-821
خانم ل. کسایی واحد بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول دفتر حوزه مدیریت بیمارستان 819 31-819-819
خانم ف. شاهمرادی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مئسول بخش لیبر 411
خانم م. جهانشیر بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سرپرستار بخش داخلی 415
خانم ف.س طباطبایی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سرپرستار بخش کودکان 417 31-819-417
آقای محمد قلی محمدزاده بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سرپرستار بخش اورژانس 404
خانم ش. مقدمی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول بخش اتاق عمل 410
ایستگاه پرستاری بخش دیالیز بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری دیالیز 405
ایستگاه پرستاری بخش ICU بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری ICU 413
آقای سجاد مهدی پور بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارگزینی و امور اداری 811 31-819-811
آقای عباس جهانسوزی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مدیر امور مالی 815 31-819-815
آقای احسان آزاده بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول واحد درآمد 805 31-819-805
آقای مهندس امیرعباس صبوری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 800 31-819-800
اتاق سرور فناوری اطلاعات بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس فناوری اطلاعات 817
خانم م. حاجی حسینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول مدارک پزشکی 813 31-819-813
آقای سید حسن صبح خیز بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول داروخانه 704 31-819-704
آقای محمد قلی محمدزاده بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول بخش رادیولوژی 708
خانم ص. ملک جعفری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول آزمایشگاه 702 31-819-702
آقای مهدی بیطرف بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سوپروایزر بالینی 406 31-819-406
خانم م. یزدانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سوپروایزر آموزشی 827 31-819-827
خانم ش. قلعه بانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سوپروایزر در گردش 407
خانم مهندس ا. حسین زاده بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس مسئول بهداشت میحط 825 31-819-825
خانم مهندس ن. نورانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی 826 31-819-826
خانم ا. شکوری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سوپروایزر کنترل عفونت بیماران 828 31-819-828
خانم ف. همتیان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تلفن خانه و ارتباطات 100 31-819-900
خانم ا. مستخدمین حسینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس ترخیص 814 31-819-814
خانم ز. حامدی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس ترخیص - امور بیمه مکمل 816 31-819-816
خانم ا. مستخدمین حسینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس ترخیص 818
خانم ن. /خانم آ. ابوابی / مستخدمین حسینی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس حسابداری 803 31-819-803
آقا/خانم دکتر... بخش اورژانس بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر پزشک اورژانس (شیفت) 401
ایستگاه پرستاری بخش اورژانس بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری اورژانس 403
ایستگاه پذیرش / صندوق بخش اورژانس بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پذیرش / صندوق اورژانس 402
آقای سید حسن صبح خیز بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر امین اموال 801
ایستگاه پرستاری بخش داخلی / جراحی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری داخلی 414
ایستگاه پرستاری بخش کودکان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری کودکان 416
ایستگاه پرستاری بخش زایمان (لیبر) بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری لیبر 412
ورودی بیمارستان نگهبانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم نگهبانی 829
آقای عباس ابوالخیریان بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر انباردار 802 31-819-802
خانم م. غریبی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 812 31-819-812
آقای حمید طاهری بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر مسئول خدمات 809 31-819-809
خانم / آقا بهکار رختشوی خانه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر بهکار 810
ایستگاه پرستاری اتاق عمل بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم اتاق عمل 409
آقا / خانم .... کارشناس آزمایشگاه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس آزمایشگاه 701
آقای حسنعلی صالحی پور بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس تغذیه 709 31-819-709
خانم پارسا بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر نماینده بیمه تأمین اجتماعی 824 31-819-824
آقا / خانم... کارشناس رادیولوژی - پذیرش بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس رادیولوژی 705 31-819-705
آقای مجید صوفی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر واحد تأسیسات 806
ایستگاه پرستاری بخش CCU بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم پرستاری CCU 408
آقای علیرضا عزت دین بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارپرداز 804 31-819-804
ورودی بخش ها نگهبانی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر تیم نگهبانی 807
آقا/خانم ... کارشناس داروخانه بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس دارویی 711
خانم ن. مقدمی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر سرپرستار بخش دیالیز 422
خانم س. براتی بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر کارشناس مسئول مددکاری 834
دفتر مدیریت مرکز بهداشت سمنان دفتر مدیریت 236 023-33328058 023-33322285
گسترش مرکز بهداشت سمنان گسترش 252 023-33345857
خدمات مرکز بهداشت سمنان خدمات-نقلیه 270 023-33321463
مرکز بهداشت سمنان دبیرخانه و بایگانی 242 023-33322274
تغذیه مرکز بهداشت سمنان تغذیه 261 023-33322274
مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت سمنان مرکز آموزش بهورزی 203-212-214-218 023-33456638 023-33322274
آموزش بهداشت مرکز بهداشت سمنان اموزش بهداشت 229 023-33322274
بهداشت خانواده مرکز بهداشت سمنان بهداشت مدارس 237 023-33322274
دارویی و تجهیزات مرکز بهداشت سمنان دارویی و تجهیزات 293 023-33322274
مرکز بهداشت سمنان
آزمایشگاه سل مرکز بهداشت سمنان آزمایشگاه سل 273 023-33322274
آزمایشگاه مرجع مرکز بهداشت سمنان آزمایشگاه مرجع 224 33345859 023-33322274
بهداشت محیط مرکز بهداشت سمنان بهداشت محیط 240 023-33321462 023-33322274
آزمایشگاه آب خانم طالب مرکز بهداشت سمنان آازمایشگاهآب 298 023-33322274
ب مرکز بهداشت سمنان
مرکز بهداشت سمنان
بهداشت روان آقای سلطانی مرکز بهداشت سمنان بهداشت روان 264 023-33322274
بیماری ها مرکز بهداشت سمنان بیماری ها 269-263-263 023-33333650 023-33322274
درمان هاری آقای مرادی مرکز بهداشت سمنان درمان هاری 285 023-33322274
مرکز بهداشت سمنان
مرکز بهداشت سمنان
مرکز بهداشت سمنان
مرکز بهداشت سمنان
مرکز بهداشت سمنان
کارگزینی خانم همتی-آقای داداشی مرکز بهداشت سمنان کارگزینی 245 023-33322274
کارگزینی بازنشستگان آقای یحیی مرکز بهداشت سمنان کارگزینی بازنشستگان 256 023-33322274
مالی بازنشستگان خانم حقیقت مرکز بهداشت سمنان مالی بازنشستگان 238 023-33322274
نقلیه آقای غریبی مرکز بهداشت سمنان نقلیه 270 023-33322274
نگهبانی و اطلاعات مرکز بهداشت سمنان نگهبانی و اطلاعات 234 023-33322274
انبار کالا آقای نو مرکز بهداشت سمنان انبار کالا 200 023-33322274
بهداشت دهان و دندان خانم سعیدی مرکز بهداشت سمنان بهداشت دهان و دندان 219 023-33322274
هایپوتیروئیدی خانم شریفی مرکز بهداشت سمنان هایپوتیروئیدی 210 023-33322274
فکس مرکز بهداش مرکز بهداشت سمنان فکس مرکز بهداشت 023-33328936
تلفانخانه مرکز بهداشت تلفانخانه مرکز بهداشت مرکز بهداشت سمنان تلفنخانه مرکز بهداشت 023-33322274
پذیرش تدین خانم مرادی مرکز بهداشت سمنان پذیرش تدین 205 023-33322274
بهداشت محیط تدین بهداشت محیط تدین مرکز بهداشت سمنان بهداشت محیط تدین 202 023-33322274
مراقب سلامت خانم کاشفی مرکز بهداشت سمنان مراقبین سلامت 309 023-33322274
مراقبین سلامت خانم امیدیان مرکز بهداشت سمنان مراقبین سلامت 308 023-33322274
روان شناس مرکز تدین خانم بهاریان مرکز بهداشت سمنان روانشناس مرکز تدین 217 023-33322274
بهداشت محیط پایگاه خانم کیا مرکز بهداشت سمنان بهداشت محیط پایگاه 306 023-33322274
پایگاه سلامت شهید حمزه خانم عباسی مرکز بهداشت سمنان پایگاه سلامت شهید حمزه 206 023-33322274
خانم دکتر شریف مرکز بهداشت سمنان مشاوره ژنتیک 300 023-33322274
خانم دکتر عمرانی مرکز بهداشت سمنان مشاوره ژنتیک روانشناس 227 023-33322274
خانم مرادفام مرکز بهداشت سمنان مشاوره ژنتیک 228 023-33322274
خانم پارسا مرکز بهداشت سمنان مشاوره ژنتیک 267 023-33322274
خانم دکتر عبدوس مرکز بهداشت سمنان مرکز سلامت تدین 302 023-33322274
خانم ارزاقی مرکز بهداشت سمنان پذیرش مشاوره ژنتیک 298 023-33322274
آقای آلبویه مرکز بهداشت سمنان امورعمومی 313 023-33322274
خانم قدیر مرکز بهداشت سمنان بهداشت مدارس 262 023-33322274
مرکز بهداشت سمنان معاونت درمان 33451342
مرکز بهداشت سمنان معاونت اموزشی 33442467
مرکز بهداشت سمنان معاونت توسعه 33448951
مرکز بهداشت سمنان حراست 33434445
مرکز بهداشت سمنان بازرسی 33448992
مرکز بهداشت سمنان روابط عمومی 33448995
مرکز بهداشت سمنان تلفنخانه ستاد دانشگاه 33441021-2
مرکز شهید مطلبی مرکز بهداشت سمنان مرکز شهید مطلبی 023-33460276
مرکز 17 شهریور مرکز بهداشت سمنان مرکز 17 شهریور 023-33322282
مرکز فریدون فامیلی مرکز بهداشت سمنان مرکز فریدون فامیلی 023-33322278
مرکز حضزت رقیه(س) مرکز بهداشت سمنان مرکز حضرت رقیه(س) 023-33440920
مرکز زنده یاد دانایی (تدین) مرکز بهداشت سمنان مرکز زنده یاد دانایی (تدین) 023-33322274
مرکز محقق مرکز بهداشت سمنان مرکز محقق 023-33300116
مرکز حسینعلی فامیلی (جهادیه) مرکز بهداشت سمنان مرکز حسینعلی فامیلی(جهادیه) 023-33324646
مرکز شهید بابایی خیرآباد مرکز بهداشت سمنان مرکز شهید بابایی خیرآباد 023-33655250
پایگاه شهید همت مرکز بهداشت سمنان پایگاه شهید همت 023-33436657
پایگاه راه آهن مرکز بهداشت سمنان پایگاه راه آهن 023-33325150
خانه بهداشت علاء مرکز بهداشت سمنان خانه بهداشت علاء 032-33607205
خانه بهداشت رکن آباد مرکز بهداشت سمنان خانه بهداشت رکن آباد 023-33275335
مرکز مهاجران مرکز بهداشت سمنان مرکز مهاجران 023-33281282
مرکز مهر مرکز بهداشت سمنان مرکز مهر 023-33485854
پایگاه امید مرکز بهداشت سمنان پایگاه امید 023-33480024
پایگاه تدبیر مرکز بهداشت سمنان پایگاه تدبیر 023-33490458
پایگاه فرهنگ مرکز بهداشت سمنان پایگاه فرهنگ 023-33451512
پایگاه شهید حمزه مرکز بهداشت سمنان پایگاه شهید حمزه 023-33333589
کدپستی مرکز بهداشت مرکز بهداشت سمنان کدپستی مرکز بهداشت 3513698883
بسیج ادرات مرکز بهداشت سمنان بسیج ادارات 023-33340012
مرکز بهداشت سمنان فروشگاه بهداری 33328056
مرکز بهداشت سمنان کانون بازنشستگان 33334688-272
مرکز بهداشت سمنان ازمایشگاه مرکزی 224 33322284
مرکز بهداشت سمنان پاسخ به شکایات مرکز 33333802
مرکز بهداشت سمنان اورژانس 115 249-241 33324647
مرکز بهداشت سمنان
مرکز بهداشت سمنان صندوق جواد الائمه 33328085
مهندس میثم نی چی مرکز بهداشت سمنان فناوری اطلاعات 281 33322274
آقای عباس ایزدی ثابت مرکز بهداشت سمنان رئیس امور مالی 246 33323032
مهندس مرتضی سیادت مرکز بهداشت سمنان کارشناس بهداشت حرفه ای 262 33334587
مهندس علی قزوین لو مرکز بهداشت سمنان کارشناس بهداشت حرفه ای 228 33334587
مهندس علی یوسفیان مرکز بهداشت سمنان مسئول واحد بهداشت حرفه ای 262 33334587
آقای مسعود عرب مرکز بهداشت سمنان کارپردازی-امور رفاهی 266 33321461
آقای محسن کاشیان مرکز بهداشت سمنان واحد درآمد 264
خانم معصومه دانایی مرکز بهداشت سمنان دبیرخانه 242
بدری افضلی مرکز بهداشت سمنان دبیرخانه 242
خانم زهرا احمدی دوست مرکز بهداشت سمنان دبیرخانه 242
خانم مهری قدیری مرکز بهداشت سمنان مسئول امور دارويي و تجهيزات پزشكي 293
دفتر رئیس مرکز بهداشت مرکز بهداشت سمنان دفتر رئیس مرکز بهداشت 023-33322274_314-236 023-33328058 023-33322285
معاون رئیس مرکز بهداشت مرکز بهداشت سمنان معاون رئیس مرکز بهداشت 023.3332274-313
آموزش بهداشت مرکز بهداشت سمنان آموزش بهداشت 229 023-33322274
اقای عزت دین شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارپرداز 207
اقای دکتر منتظری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مدیر شبکه 234 33629772 023-33624070
اقای صفاهانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر معاون اجرایی 224 023-33620126
خانم محمدپور شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس مسئول توسعه پزشکی 223 023-33629447 33620126
خانم ذوالفقاریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس توسعه شبکه 218 33626664
اقای ابک شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس مبارزه با بیماریها 221 33629448
خانم قادری برمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس فناوری اطلاعات 206 33622929
اقای رجبی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول دفتر و دبیرخانه ستاد شبکه 220 33629772 33629470
خانم وردی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول بهداشت حرفه ای 213 023-33629480
خانم دکتر ذوالفقاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول سلامت خانواده 219 33622929
خانم طور سواد کوهی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس سلامت خانواده 217 33622929
خانم نبوی چاشمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول واحد بهداشت مدارس 219 33622929
اقای قربانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول انبار و اموال 211
اقای اعتمادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول کارگزینی 203 023-33640130 02333620126
اقای تبیانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول خدمات 202 33640130
اقای شهرستانکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول روابط عمومی و کمک کارگزین 203
اقای قربانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول درامد 204
اقای اسدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارپرداز 207 33622929
اقای معماریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر حسابدار 207 33622929
اقای رحمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول امور مالی 205 023-33621993
خانم فیروز جنگ شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول بهداشت محیط 201 023-33629446
اقای رزمجو شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر اورژانس 115 مهدیشهر 33644008
اقای محمدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر اورژانس 115 شهمیرزاد 33667028
اقای میرترابی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول اورژانس فولاد محله 33673881
خانم نخعی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول واحد بهبود تغذیه 215 33622929
آقای قریانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر انباردار 204 33622929
مرکز تلفن شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مرکز تلفن 33622929
مرکز تلفن شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر 33620137
مرکز تلفن شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر 33620196
خانم لباف شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس توسعه شبکه 218 33626664
خانم فامیلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر 222 33622929
خانم رضا کاظمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس آموزش و ارتقا سلامت و کارشناس خطر در بلایا 214 33622929
خانم دکتر سام خانیانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس مسئول سلامت روان 216 33640046
خانم حبیبیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس بهداشت حرفه ای 212 33622929
خانم نمازی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس بهداشت محیط 208 33622929
آقای یحیایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول آزمایشگاه 110
دکتر کیانی فیض آبادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول واحد بلایا 208
دکتر زینعلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز جامع سلامت شهید تبیانیان 106 33620127
خانم شبیریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مراقب سلامت مرکز تبیانیان 108 33627105
کاشیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر پذیرش مرکز تبانیان 101
خانم لباف شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول آمار 218 33626664
خانم گرپی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس سلامت خانواده 217
خانم شاهورانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز انقلاب 33624878
شبنم امینی کمرودی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر بهورز خانه بهداشت خطیرکوه
خانم طحانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز اصنافی 33643252
دکتر طاهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز درجزین 33684670
خانم اسلامی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر خانه بهداشت درجزین 33683340
آقای رجبی نسب شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس بیماریها 33621866
دکتر حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر دندان پزشک 33621866
خانم کیا شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز فولاد محله 33673435
دکتر تبیانیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز جعفرآبادی شهمیرزاد 33666453
خانم جعفری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر بهورز 33672440
دکتر رشیدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز باقری پور 33621811
خانم آقایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مراقب سلامت 33625332
خانم مزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مراقب سلامت 33625339
آقای رجبی نسب شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر کارشناس بیماریها 33621866
دکتر حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر دندانپزشک 33621877
خانم دکتر کیا شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز فولادمحله 33673435
خانم دکتر تبیانیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر مسئول مرکز جعفرآبادی شهمیرزاد 33666453
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کوثر کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 2074 31043200
کلینیک دیابت کوثر کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 31043209
کلینیک پرستاری کوثر کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 31043110
داروخانه کلینیک کوثر کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 31043109
اسپیرومتری کلینیک کوثر کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 31043407
نگهبانی کلینیک کوثر کلینیک تخصصی و فوق تخصصی 31043199
آقای حسینی فوریت های پزشکی کارشناس اورژانس 2238 31052238
آقای فیروز بخت فوریت های پزشکی کارشناس اورژانس 2239 31052239
آقای رشمئی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول دفتر 206 34223352 34223070
آقای کاظمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس بهداشت محیط 223
آقای شم ابادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول واحد نظارت 205--210--203 34242513
آقای پورپناه شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار نظارت بر مواد غذایی 203
خانم چوزوکلو شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول گسترش شبکه 204 34242512
خانم حاجیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس بهداشت محیط 222--221 34238787
دکتر علی بیگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بهداشت خانواده 224 34222233
آقای صفی الله شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس مسئول تغذیه 226
آقای صادقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس نظارت بر مواد غذایی 203
آقای رشمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول کار گزینی 218 34242720
خانم کمیلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارگزین 217 34242720
آقای عامری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارشناس فناوری اطلاعات 213
آقای تزوال شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بهداشت حرفه ای 214 34242514
آقای گلینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مدیر مالی 231 34227599
آقای دلاویز شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار کارپرداز 232
آقای شاه حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار معاون بهداشتی 212 34222692
خانم عظیمیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول دبیرخانه 215
آقای شاه حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بیماریهای واگیردار 241 34228830
آقای حاتمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بیماریهای غیر واگیردار 240 34228830
خانم فلاحی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول بهورزی 247 34229601
خانم حجتی زاده شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار بهداشت دهان و دندان 209
آقای محمدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول خدمات و نقلیه 202
آقای کمالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول انبار 34239355
دکتر بهرام قدس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مدیر شبکه 34242511 34233070
خانم شاه حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار درمان 209 34241380
آقای یوردخانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار تلفنچی 34223322
خانم زندی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار آموزش و ارتقای سلامت 220 34245452
خانم مرتضی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار بهداشت خانواده 225
آقای صادقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار بهداشت روان 227
آقای پیوندی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار روابط عمومی - کارگرین 218
آقای رشمئی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول درآمد 230
آقای جورابلو شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار واحد دارویی 229
آقای تشکری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار واحد دارویی 229
خانم شعیری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار آموزشگاه بهورزی 247
خانم اعتمادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار بیماریها _امور بانوان 241
آقای نیکروز شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار بیماریها 240
آقای مهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار مسئول اورژانس 115 34243766
لیلا اسکندری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مدیر شبکه بهداشت 102 33613067
مریم دوشابچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه متصدی دبیرخانه 123 33613074
فاطمه پورسرتیپ شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت مدارس 107 33612223
مژگان مسگریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت محیط 107 33612223
محبوبه عبدوس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس مسئول بهداشت خانواده 105 33615368
خاتون ابر اهیمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه تکنسین دارویی 105 33615368
سارا صادقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس تغذیه 105 33615368
ملیحه خراسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه 105 33615368
زهرا عرب شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس مسئول گسترش شبکه 121 33614813
فاطمه طاهریان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بیماریها 121 33614813
رضا خسروجردی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای 101 33612223
علی رضا نورالدین شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بیماریها 106 33612223
سعید خبیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت محیط 101 33612223
حمید مونسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مسئول امور عمومی 103 33613084
ایران پهلوان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه رئیس امورمالی 103 33613084
مهدی کاشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارپرداز 104 33613084
بهروز کیماسی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مسئول کارگزینی 103 33613084
محمد مهدی فیروز جنگ شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس IT 122 33614813
پونه بینشیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مسئول مرکز 109
سیده سمیرا سید جوادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مراقب سلامت 117 33612711
سمیه آل حسن شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مراقب سلامت 117 33612711
مریم سهیلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مراقب سلامت 117 33612711
سکینه زارعی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مراقب سلامت 117 33612711
فاطمه فاضلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس روان 111 33614812
سعید خبیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت محیط 112 33614814
غزل محمدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس بهداشت حرفه ای 118 33612223
رضا دندان فر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس آزمایشگاه 115
زهرا شبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس آزمایشگاه 115
راضیه بابا زاده شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه کارشناس آزمایشگاه 115
علیرضا اشهد شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه دیپلم بهیاری 110 33612106
جعفر ملک احمدی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه پذیرش 110 33612106
میثم معینیان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه نگهبان 116 33612106
حمید رضا عبدوس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه نگهبان 116 33612106
مهدی غیبی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه 116 33612106
مائده یوسفی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه 113
ندا ناظریه شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه مامای خانواده 114
محرم بیابانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سرپرست [سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی سمنان 2242 33441022-2242
اقای دکتر نداف شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان سرپرست شبکه بهداشت 13
اقای مهندس مولایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان معاون شبکه بهداشت 22
اقای ترابی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول دفتر ریاست 11
خانم مهندس اسکندری زاده شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول بهداشت محیط 21
خانم مهندس شاه حسینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول کارگزینی 235
خانم مهندس رهایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس بهداشت خانواده 19
خانم مهندس مومنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس امار 18
خانم مهندس یوردخانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول گسترش 17
اقای مهندس میرزایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول امور عمومی و خدمات 27
اقای مهندس بلوچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارپردازی 27
اقای مهندس قاسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان مسئول بیماری های واگیر داروغیرواگیردار 26
اقای گیلوری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس بلایا 26
خانم مهندس اکبری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس بهداشت روان 25
خانم مهندس مباشر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان کارشناس بهداشت دهان و دندان و بهداشت مدارس 28
شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان 34543153 34543148-34542603
آقای قرائیان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سرپرست اورژانس پيش بيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه 2248
آقای فيروزبخت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی رئيس اداره عمليات حوزه مديريت اورژانس پيش بيمارستاني و مديريت حوادث دانشگاه 2239 023-3105-2239
آقای قرائيان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سرپرست اداره مديريت حوادث و بلايا و پايش مراقبت هاي درماني 2238 31052238
آقای سيد حسيني مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مسئول اورژانس هوايي 2070 31052070 33448950
آقای باغبان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی كارشناس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي 2238 31052238 33448950
خانم انصاري مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی كارشناس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي 2219
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت 33654367
مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری 33654191
مرکز تحقیقات سرطان 2115 33441022
خانم جمالی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی کارشناس ازمایشگاه 623 33654202 33654202
مركز تحقيقات سلامت غذايي نمك 33454841
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 33654187
کتابخانه مرکزی 33654185 33654219
ستاد عتبات دانشگاه ستاد عتبات دانشگاه 250 33654370
دکتر مشیری حوزه امور اجتماعی مشاور ریاست دانشگاه در امور اجتماعی 33442937 33442947
آقای موذن حوزه امور اجتماعی مسئول دفتر امور اجتماعی 33442937 33442947
خانم شیخی حوزه امور اجتماعی کارشناس امور اجتماعی 33442967 33442947
دکتر مشیری دانشکده پردیس بین الملل رئیس پردیس بین الملل 33442937 33442947
آقای موذن دانشکده پردیس بین الملل مسئول دفتر پردیس بین الملل 33442937 33442947
خانم نادری دانشکده پردیس بین الملل مسئول آموزش پردیس بین الملل 33437215 33442947
آقای دریابک دانشکده پردیس بین الملل کارشناس امور دانشجویی پردیس بین الملل 33437215 33442947
مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضلاني 33328502
مرکز تحقیقات فیزیولوژی 33654207
مركز تحقيقات سلولهاي بنيادي سيستم عصبي 336542218
مركز تحقيقات خونريزيهاي غير طبيعي رحم 33461433-33465721