ده روش براي موفقيت در كار

چرا بعضي ها آسان به مديريت هاي ارشدشركت مي‌رسند در حالي كه بعضي در مراتب مديريت مياني باقي مي‌مانند؟ شما ممكن است فكر كنيد كه اين فقط به دليل آن است كه اين افراد خيلي از چيزهايي كه براي موفقيت لازم است مثل هوش، استعداد و حامي و پشتيبان را دارند.اما چيزديگري كه مهم است روش كار است.

دكتر "مارتين سينگ من" كه نويسنده‌اي آرمانگرا است، كشف كرده كه براي موفقيت روش موثرتر از هوش، تحصيلات و بيشتر عوامل ديگر است. او دريافت كه افراد مثبت سالم‌تر مي‌مانند و ارتباط بهتري دارند و درحرفه و شغلشان پيشرفت بهتري دارند. او حتي دريافت كه افراد مثبت بيشتر پولدرمي‌آورند.
هركس روشي دارد. مهم نيست شما اهل كجا هستيد يا چقدر هوش ذاتي داريد. روش شما موجب تفاوت‌هايي در شغل شما مي‌شود. سعي كنيد اين ده روش را براي موفقيت به كار ببنديد.

1- من مسئول سرنوشت خودم هستم.
اگر شما تمام دوره كاري‌تان منتظر آن هستيدكه يك اتفاق جالب براي شما بيافتد بايد خيلي منتظر باشيد. افراد حرفه‌اي موفق، كاري مي‌كنند كه چيزهاي خوب اتفاق بيافتد. بنابراين خودتان را مجبور كنيد كه در موردشغل و حرفه‌ خود طور ديگري فكر كنيد. شما در شغل و حرفه خود ترقي خواهيد كرد ومسوول آن هستيد كه كاري كنيد كه اين اتفاق بيافتد.
2-هر چيزي ممكن است.
اگر فكر كنيد كه هيچ راهي وجود ندارد كه شما تا سطح معاون رئيس جمهوري برسيد پس مطمئناً به آن سطح نخواهيد رسيد. به ياد داشته باشيد اگر شما فكر كنيد كه نمي‌توانيد احتمالاً نخواهيد توانست. گرايش به اين موتور كوچك را بپذيريد "من فكرمي‌كنم مي‌توانم" .
3-هيچ كاري را آنقدر كوچك نشماريد كه نخواهيد آن را خوب انجام دهيد.
شمانمي‌دانيد كه چه موقع قرار است مورد توجه قرار گيريد. اين دليلي است كه به شغل خودتان توجه كنيد. همه‌اش همين است، يك مدير اجرايي روابط عمومي گفت كه اولين شغل او در بخش روابط عمومي يك شركت نگه داشتن حساب موجودي صندوق بود. او با روش خودتوانست از عهده اين كار برآمد و آنها فوراً متوجه كار سخت او و توجه او به جزييات شدند. بياد داشته باشيد دفعه بعد كه شما احساس كسالت كرديد به اين دليل است كه شماكار را سطحي و مكانيكي انجام مي‌دهيد.

4-هركس يك كليد ارتباط نهفته است.
در حالي كه شما نيازداريد در محيط كار جدي و با پشتكار باشيد، مي‌توانيد براي كساني كه در اطراف شماهستند خوب و مطلوب باشيد.
آيا فكر مي‌كنيد اين مهم نيست كه يك تفاهم و توافق خوب با مسوول دفتر رييس‌تان داشته باشيد؟ در اين حد كه وقتي شما واقعاً كار مهمي داريدو يا نياز به مشاوره با رئيس داريد، جلسه ملاقات شما با رييس را در برنامه اوبگنجاند. با كساني كه در اطراف شما هستند مؤدب و فروتن باشيد. شما هرگز نمي‌دانيدچه وقت ارتباطات گذشته شما درآينده شما نقش بازي مي‌كنند.

5-من را مجبور كرده‌اند كه اين كار راانجام دهم ... وآن شخص كه مافوق من است.
اگر شما روزهاي خود را با چنين احساسي مي‌گذرانيد كه مجبوريد بي‌وقفه كاري كه مسووليت انجامش را داريد انجام دهيد،كارايي شما دچار نقصان خواهد شد. شغل شما ممكن نيست كه كاملاً مناسب باشد. اماكاركنان موفق بدون آنكه فكر كنندكجا هستند طوري عمل مي‌كنند كه انگار شغل ايده‌آل خود را دارند.
6-تنهاآنچه كه مي‌دانم مهم نيست بلكه چه كسي را مي‌شناسم نيز مهم است.
كاركنان موفق اهميت شبكه ارتباطي را هم در داخل و هم در خارج از سازمان مي‌دانند. شما به ارتباطات حرفه‌اي از پيش ايجاد شده نياز داريد. يك همكار را براي ناهار در بيرون سازمان دعوت كنيد. در اوقات فراغت بعد از كار در جمع همكاران حاضرشويد، به انجمن حرفه‌اي خود محلق شويد. سهم خود را در ايجاد شبكه ارتباطي براي آيندتان انجام دهيد.
7-چه كار ديگري مي‌توانم انجام دهم.
از آنجايي كه شما مسوول سرنوشت خودهستيد. اين وظيفه شماست كه راه‌هاي پيشرفت حرفه‌اي خود را جستجو كنيد. داوطلب شويدو پروژه‌هاي بيشتري بگيريد، مهارت‌هاي جديد ياد بگيريد تا طالب شما بيشتر شود. براي كمك به همكاران بيشتر از ساعت اداري بمانيد. كاركنان موفق تنها كار خود را كامل نمي‌كنند و بروند. آنها در جستجوي راه‌هاي ديگري براي نشان دادن خودشان هستند.
8-شكست به همواركردن جاده موفقيت كمك مي‌كند.
در حالي كه به نظر مي‌رسد بعضي از افرادهرگز تجربه عقب نشيني را ندارند، حقيقت اين است كه هركس گاه‌گاهي شكست مي خورد. فرق بين افرادموفق و ناموفق در اين است كه آنها چطور با شكست كنار مي‌آيند. آنهايي كه موفقيت را مي‌يابند كساني هستند كه از شكست‌ها درس مي‌گيرند و به پيش مي‌روند.
9-من بزرگترين حامي خود هستم.
آيا منتظر بوده‌ايد كه كسي در سازمان استعدادها و تلاشهاي شما را بازشناسد؟ شايد وقت آن رسيده است كه شما خودتان شروع كنيد و شيپور خودرا بنوازيد. قدم جلو بگذاريد و در مورد پيشرفت‌ها و دستاوردهاي خود براي سازمان صحبت كنيد. كاركنان موفق مي‌دانند چطور به دستاوردهاي خودشان اشاره كنند بدون آنكه به گزافه گويي تعبير شود.
10- فرصت‌هاي من هرگز به آخر نمي‌رسد.
بله روزهايي خواهدآمد، زماني كه شما مي‌خواهيد همين وضع موجود باقي بماند. اما به خاطر داشته باشيدكه كاركنان موفق هميشه مراقب فرصت‌هايي براي پيشرفت هستند. چشم و گوش و فكر خود رابراي فرصت‌هاي جديد بازنگه داريد. شما هرگز نمي‌دانيد چه وقت آن چيزي كه مسير شغلي شما را تغيير خواهد داد كشف خواهيد كرد.