نشانی دانشگاه: سمنان بلوار بسیج ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان

نشانی تارنمای اصلی دانشگاه: semums.ac.ir

شماره تماس واحد پذیرش و ثبت نام: 02331052166

شرایط خوابگاه : به دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی 50% زمان تحصیل خوابگاه تعلق میگیرد.

به دانشجویان شهریه پرداز و اتباع خوابگاه تعلق نمیگیرد.(عدم تعهدخوابگاه)

سایر امکانت رفاهی به کلیه دانشجویان تعلق میگیرد.