نشانی دانشگاه: سمنان بلوار بسیج ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان

نشانی تارنمای اصلی دانشگاه: semums.ac.ir

شماره تماس واحد پذیرش و ثبت نام: 02331052166

شرایط خوابگاه : عدم تعهدخوابگاه

سایر امکانت رفاهی به کلیه دانشجویان تعلق میگیرد.