آیین نامه سفرهای خارج از کشور کارکنان دانشگاه

با سلام و احترام ، پیرو دستورالعمل های قبلی در رابطه با سفرهای خارج از کشور کارکنان و به جهت اطمینان از آگاهی جناب‌عالی و تأکید مجدد در این زمینه ، در ذیل بندهای مرتبط با کارکنان درج میگردد ، لطفاً به با دقت مطالعه نمایید.

1- منظور از کارکنان در آیین نامه شامل نیروهای رسمی- پیمانی -هیات علمی -طرحی –ضریب K -سرباز هیئت علمی و قراردادی می‌باشد.

2- منظور از سفر در این آیین نامه، سفرهای خارج از کشور می‌باشد.

3- کارکنان در تمامی رده‌های ذکر شده در بند یک موظف هستند سفرهای علمی خود اعم از ارائه مقاله - شرکت در کنگره - بازدید از نمایشگاه - بازدید از کارخانه یا هرگونه پروژه و فرصت مطالعاتی را حداقل یک ماه قبل از سفربا حضور در حراست محل خدمت و با تکمیل فرم مربوط به حراست اطلاع دهند.

4- کارکنان موظف هستند سفرهای خارج از کشور شخصی خود اعم از زیارتی یا به مقصد سیاحت و یا تفریح را حداقل دو هفته قبل از سفربه اداره حراست با تکمیل فرم مربوط اطلاع دهند.

5- کارکنانی که به سفرهای علمی می‌روند (موضوع بند سوم آیین نامه)  لازم است بلافاصله پس از مراجعت، فرم گزارش سفر را تکمیل و شخصاً به حراست محل خدمت تحویل بدهند.

6- سفرهای علمی ذکر شده در بند سوم اعم از اینکه با هزینه دانشگاه و یا هزینه شخصی و یا تقبل هزینه توسط شرکت‌ها صورت گیرد در نحوه اطلاع‌رسانی تغییری ایجاد نخواهد کرد.

7- سفرهای علمی (موضوع بند سوم) اعم از اینکه با مأموریت اداری- یا اخذ مرخصی استحقاقی و یا اخذ مرخصی بدون حقوق صورت پذیرد در نحوه اطلاع‌رسانی به حراست تغییری ایجاد نخواهد کرد.

8- در صورتیکه سفر کارمند اعم از علمی-زیارتی و یا تفریحی به هر دلیل لغو گردد. لازم است کارمند با مراجعه به حراست و تکمیل فرم انصراف از سفرهای خارجی، لغو سفر خود را به حراست اطلاع دهد.