نشانی دانشگاه: سمنان بلوار بسیج ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان 

نشانی تارنمای اصلی دانشگاه: semums.ac.ir

شماره تماس واحد پذیرش و ثبت نام: 02331052166

شرایط خوابگاه: عدم تعهد خوابگاه

سایر امکانات رفاهی به کلیه دانشجویان تعلق می گیرد.