پورتال جامع گردشگری ایران پورتال جامع گردشگری ایران
سامانه درمان الکترونیک (سدا) سامانه درمان الکترونیک (سدا)
وب سایت پلیس فتا وب سایت پلیس فتا
بچه های مسجد علوم پزشکی سمنان بچه های مسجد علوم پزشکی سمنان
پرسمان دانشگاهیان پرسمان دانشگاهیان
پایگاه خبری اطلاع رسانی شفا آنلاین پایگاه خبری اطلاع رسانی شفا آنلاین
اداره کل دامپزشکی استان سمنان اداره کل دامپزشکی استان سمنان
سمنان

پایگاه اطلاع رسانی استانداری سمنان

مرکز علوم و فنون سمنان

سمنان آزما ( تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

اداره کل هواشناسی استان سمنان

پایگاه منطقای ای انتقال خون استان سمنان

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

پست استان سمنان

شهرداری سمنان

سایت جامع سمنان

دانشگاه سمنان

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه

میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

پورتال اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان سمنان

ایران

سامانه کارکنان نظام اداری کشور

پرتال خدمات الکترونیکی ایران

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

خبرگزاری شبکه خبر دانشجو

پرتال مردم ( خدمات دولتی )

پایگاه اطلاع رسانی دولت

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دفتر مقام معظم رهبری

وزارت بهداشت

وزارت بهداشت-درمان-آموزش پزشکی

مرکز امور هیئت علمی

سامانه مدیریت اطلاعات علم و فنآوری

اندیشگاه نانو فناوری

معاونت هماهنگی وزارت بهداشت

نظام پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

دانشگاه های علوم پزشکی ایران

بسیج جامعه پزشکی

معاونت بهداشتی

سایت کتابخانه همراه سلامت

سایت آموزش سلامت همگانی

سامانه آموزش الکترونیک سلامت

سامانه چند رسانه ای فیلم سلامت

منابع الکترونیک

سایت بانک جامع مقالات پزشکی

Thieme

End Note

Science Direct

CINAHL with Full Text

EBSCO

irimoh.summon.serialssolutions

Integrated Digital Library

Oxford Journals

Springer

Ovid

ClinicailKey for Nursing

MEDLINE with Full Text

جستجوی منابع کتابخانه

PMDR

بانک های اطلاعاتی ISI

Medline

Biological Abstracts

Conference Proceedings

ISI Web of Knowledge

Journal Citation Reports

Current Contents Connect

ISI Web of Science

دانلود VPN

دانلود VPN-64 bit

دانلود VPN-32 bit

معاونت پژوهشی

رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام

سامانه تحت وب سمینار ( وبینار)

سامانه اولویت های پژوهشی-1

سامانه اولویت های پژوهشی-2

سامانه آموزش الکترونیک

سامانه سمینار قرآن پژوهی

اشتراک گذاری فایل اعضای هیئت علمی

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ( سامانه داده های پژوهشی )

 

سامانه ستاد
سامانه ستاد
معاونت دانشجوئی و فرهنگی خبرگزاری بین المللی قرآن