نشانی دانشگاه: سمنان بلوار بسیج ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

نشانی تارنمای اصلی: semums.ac.ir

شماره تماس واحد پذیرش وثبت نام: 02331052166

شرایط خوابگاه: به دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، دکترای عمومی  پزشکی و دندانپزشکی 50% زمان تحصیل خوابگاه تعلق می گیرد.

به دانشجویان شهریه پرداز و اتباع خوابگاه تعلق نمیگیرد.

سایر امکانات رفاهی به کلیه دانشجویان تعلق می گردد.