رسالت امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

ما بانوان دانشگاه علوم پزشکی سمنان برآنیم با شناسایی و رفع موانع و مشکلات موجود، زمینه های لازم برای رشد و بهره مندی از توانمندی و مشارکت خود را در حیطه های مختلف مدیریتی، علمی، اجتماعی، اخلاقی، معنوی و فرهنگی فراهم نمائیم و با همدلی و تلاش مستمر در راستای رسالت دانشگاه گام برداریم.

 

دورنما:

ما بانوان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برآنیم تا با اتکال به ایزدمتعال تا پایان سال 1400بهعنوانبانوان برتر در ارتقا شاخص های توانمندی زنان درسطح کلان منطقه 1 مطرح گردیم.

 

ارزش ها:

فرهنگ حاکم بر جامعه ایران با اصالتی عمیق و متاثر از باورهای دینی و سنت های بومی دارای ارزش های مورد پذیرش اجتماعی هستند که بدون در نظر گرفتن کامل این ارزش ها طراحی برنامه جامع و عملیاتی نمودن آنها تقریبا" غیر ممکن می باشد

  1. رشد استعدادهای ذاتی انسان ها متناسب با توانمندی
  2. پایبندی به اصول کرامت انسانی
  3. احترام به حقوق زنان با نگاهی عدالت محور
  4.  رویکردی مبنی بر ارزش های اسلامی، ایرانی و جهانی
  5. اصالت خانواده به عنوان رکن پایه جامعه و محیط اصلی آسایش و بالندگی افراد
  6. نگاهی عدالت محور در حوزه سلامت با توجه  به تفاوت های بیولوژیک بین زنان و مردان
  7.  رویکردی مشارکتی و بین بخشی با استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها
  8.  توجه و احترام به حریم شخصی زندگی افراد