مدیریت روابط عمومی : کارن یحیایی

 

کارشناسان روابط عمومی:

      فاطمه شهاب الدین

مارال صمصامی

سعید احمدیان

 

 

  چشم انداز :

روابط عمومی دانشگاه برآن است تا در سال 1404 از بالاترین سطح و برترین جایگاه در بین دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی کشور در خصوص اطلاع رسانی و شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان را داشته باشیم .مأموریت :

مأموریت روابط عمومی دانشگاه، از طریق اطلاع رسانی باکیفیت بالا جهت ارتقاء سلامتی و سعادتمندی جمعیت تحت پوشش دانشگاه و جامعه

تبیین ارزش­ها:

-
توجه به اصول اخلاقی

-
توجه به روابط عمومی داخلی

-
توجه به رسالت دانشگاه

-
ارتباط با رسانه ها

-
مشاوره مدیریت

-
اطلاع یابی

-
ارتباط مردمی

-
مدیریت علمی

-
توجه به بازخورد

 

برنامه استراتژیک:

  •     توانمندسازی نیروی انسانی روابط عمومی
  •     فرهنگ سازی و آموزش همگانی سلامت
  •     توسعه ارتباطات رسانه ای
  •     توسعه ارتباطات مردمی و تکریم ارباب رجوع
  •     تقویت ارتباطات درون سازمانی و بهره گیری از پینشهادهای کارکنان
  •     گسترش پژوهش در زمینه تحلیل محتوا و مطالعات افکار عمومی
  •     تقویت فرهنگ اسلامی و گرامی داشت مناسبت های ملی – مذهبی
  •     معرفی توانمندی ها و دستاوردها به منظور ارتقای جایگاه و منزلت سازمان
  •     استقرار روابط عمومی الکترونیک ( e – PR)
  •     بهبود نرخ  پیشنهادات