نشانی دانشگاه: سمنان، بلوار بسیج، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان

نشانی تارنمای اصلی دانشگاه: semums.ac.ir

شماره تماس واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه: 02331052164/02331052146

شرایط خوابگاه: به دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، PhD، By Research و دستیاران خوابگاه تعلق نمی گیرد. (عدم تعهد خوابگاه)

سایر امکانات رفاهی به کلیه دانشجویان تعلق می گیرد.