نشانی دانشگاه: سمنان، بلوار بسیج، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان

نشانی تارنمای اصلی دانشگاه: semums.ac.ir

شماره تماس واحد پذیرش وثبت نام  دانشگاه: 02331052166

شماره نمابر: 02333448950

شرایط خوابگاه: به دانشجویان  مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی نا پیوسته، دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی 50% زمان تحصیل خوابگاه تعلق می گیرد.

به دانشجویان شهریه پرداز و اتباع خوابگاه تعلق نمی گردد.(عدم تعهد خوابگاه)

سایر امکانات رفاهی به کلیه دانشجویان تعلق می گیرد.