245 مورد یافت شد

حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سامانه پاسخگویی سامد

https://semums.ac.ir/news/حضور-ریاست-دانشگاه-علوم-پزشکی-استان-سمنان-در-سامانه-پاسخگویی-سامد

حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در سامانه پاسخگویی سامد 00/01/15- 10:34 تعداد بازدید: زمان مطالعه : روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ ...

آیین گرامیداشت اولین سالگرد شهادت شهید خدمت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد

https://semums.ac.ir/news/آیین-گرامیداشت-اولین-سالگرد-شهادت-شهید-خدمت-دانشگاه-علوم-پزشکی-استان-سمنان-برگزار-شد

آیین گرامیداشت اولین سالگرد شهادت شهید خدمت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد 00/01/15- 09:45 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی...

خریداری دستگاه Bipap برای کودکی با با ضعف عضلانی دستگاه تنفسی توسط خیرین نیک اندیش حوزه سلامت

https://semums.ac.ir/news/خریداری-دستگاه-Bipap-برای-کودکی-با-با-ضعف-عضلانی-دستگاه-تنفسی-توسط-خیرین-نیک-اندیش-حوزه-سلامت

خریداری دستگاه Bipap برای کودکی با با ضعف عضلانی دستگاه تنفسی توسط خیرین نیک اندیش حوزه سلامت 00/01/08- 09:23 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم...

عیدی بیمارستان امیرالمومنین (ع) به کودکان فنیل کتون اوری

https://semums.ac.ir/news/عیدی-بیمارستان-امیرالمومنین-(ع)-به-کودکان-فنیل-کتون-اوری-

عیدی بیمارستان امیرالمومنین (ع) به کودکان فنیل کتون اوری 00/01/07- 07:47 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ با فرا رسیدن عید...

مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه منصوب شد

https://semums.ac.ir/انتصابات/مشاور-رئیس-دانشگاه-و-رئیس-دبیرخانه-هیأت-امناء-دانشگاه-منصوب-شد

مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه منصوب شد 99/12/27- 16:33 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ طی حکمی از...

تحویل یک دستگاه آمبولانس به اورژانس 115 جاده ای شهرستان آرادان

https://semums.ac.ir/news/تحویل-یک-دستگاه-آمبولانس-به-اورژانس-115-جاده-ای-شهرستان-آرادان

تحویل یک دستگاه آمبولانس به اورژانس 115 جاده ای شهرستان آرادان 99/12/27- 09:42 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز سه شنبه...

برگزاری جلسه هماهنگی مقابله با سالک در روستای وامرزان دامغان

https://semums.ac.ir/news/برگزاری-جلسه-هماهنگی-مقابله-با-سالک-در-روستای-وامرزان-دامغان

برگزاری جلسه هماهنگی مقابله با سالک در روستای وامرزان دامغان 99/12/27- 07:51 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلسه هماهنگی با حضور...

برگزاری وبینار کارگاه آموزشی راهنمای جدید فعالیت رابطان سلامت

https://semums.ac.ir/نقشه سایت/برگزاری-وبینار-کارگاه-آموزشی-راهنمای-جدید-فعالیت-رابطان-سلامت-

برگزاری وبینار کارگاه آموزشی راهنمای جدید فعالیت رابطان سلامت 99/12/25- 08:28 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ وبینار...

آغاز فاز اول واکسیناسیون کرونای تکنسین های فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

https://semums.ac.ir/news/آغاز-فاز-اول-واکسیناسیون-کرونای-تکنسین-های-فوریت-های-پزشکی-دانشگاه-علوم-پزشکی-استان-سمنان

آغاز فاز اول واکسیناسیون کرونای تکنسین های فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان 99/12/25- 07:57 تعداد بازدید: زمان مطالعه : قطع زنجیره بیماری در کارکنان اورژانس پیش...

اهدای تجهیزات جراحی گوش و حلق و بینی به بیمارستان کوثر

https://semums.ac.ir/news/اهدای-تجهیزات-جراحی-گوش-و-حلق-و-بینی-به-بیمارستان-کوثر

اهدای تجهیزات جراحی گوش و حلق و بینی به بیمارستان کوثر 99/12/25- 07:41 تعداد بازدید: زمان مطالعه : به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ موسسه خیریه...