نشانی دانشگاه: سمنان بلوار بسیج ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان

نشانی تارنمای اصلی دانشگاه: semums.ac.ir

شماره تماس واحد پذیرش و ثبت نام: 02331052166

شرایط خوابگاه: عدم تعهد خوابگاه

سایر امکانات رفاهی به کلیه دانشجویان تعلق می گیرد.