جلسه اعتبار بخشی و مستند سازی فرآیندها در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان برگزار شد

جلسه اعتبار بخشی و مستند سازی فرآیندها در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان برگزار شد

 جلسه اعتبار بخشی و مستند سازی فرآیندها شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در راستای طرح اعتبار بخشی و بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان آرادان، صبح روز چهارشنبه بیست و هشتم آبان ماه 99 جلسه اعتبار بخشی و مستندسازی فرآیندها با حضور دکتر ابراهیمی، کوشا، باقرنژاد و قلعه ای کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموز پزشکی، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه، دکتر قدس سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان، دکتر صرفی و دهقانی کارشناسان شبکه و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه، دکتر غریبی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آرادان و دکتر مولایی مسئول هماهنگی درون و برون بخشی شبکه در شهرستان آرادان برگزار گردید.

در این جلسه به بحث و تبادل نظر درخصوص وضعیت انجام مستندات فرآیندها واحدهای مختلف و ادامه روند این طرح پرداختند.

در پایان از مراکز منتخب غربالگری کووید-19 آرادان و داورآباد بازدید به عمل آمده و همچنین طرح هر خانه یک پایگاه سلامت را در این مراکز مورد ارزیابی قرار دادند.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *