معرفی ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان:

      با عنایت به فرمایشات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای (مد ظله العالی) در خصوص رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته و ارتقای سطح علمی و فرهنگی به این عزیزان؛ ستاد امور دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر ( پیرو مصوبه جلسه 274 مورخ 20/12/70شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 152 شورای عالی مورخ 23/8/ 85 شورای معین (براساس تفویض جلسه 592 مورخ 9 /8/ 85 انقلاب فرهنگی)  در سطح دانشگاه های علوم پزشکی جهت رسیدگی به امور تحصیلی یادگاران ایثار و شهادت مطابق با سیاست ها و برنامه های مصوب شورای عالی طرح و برنامه و ستاد برنامه ریزی شاهد و همچنین اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت، جهت تربیت فرهیختگانی متقی که ریشه در تبار خونین انقلاب اسلامی دارند از طریق ایجاد زمینه های ارتقای علمی، بهبود ضعیت تحصیلی و در نهایت حمایت منطقی مبتنی بر خودباوری دانشجویان شاهد و ایثارگر، با بهره گیری از اساتید و مدرسین برجسته، دلسوز و متعهد دانشگاهی تشکیل گردید.

 تعاریف:

تسهیلات این آیین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:

 • فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز 25 % و بالاتر)
 • همسر (شهید، جاوید الاثر، آزاده جانباز 25 % و بالاتر)
 • جانبازان 25 % و بالاتر
 • آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)
 • جانباز با حداقل 15 % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 • رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه

چشم انداز: 

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در افق 1404 ستادی است پیشرو و برخوردار از جایگاه برتر در بین ستاد دانشگاه‌های دیگر و تاثیرگذار در شکل دهی آینده فرزندان شاهد و ایثارگر و مرجع ممتاز در پاسخگویی به نیاز فرهنگی و اجتماعی و ارائه راه حل برای مسائل پیچیده جامعه هدف، انتخاب اول، برترین استعدادهای شاهد و ایثارگر، پرورش دهنده ی انسان هایی متدین، خلاق، نوآور، حرفه ی و کارآمد و آراسته به ایمان، تقوای الهی و مکارم اخلاقی

   اهداف:

 1. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران.
 2. ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان.
 3. زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصههای علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.

ارکان و تشکیلات ستاد شاهد و ایثارگر:

 ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت:

این ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر بوده و دارای اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد.

 ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:

این ستاد در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر بوده و اعضای آن به شرح ذیل می باشد:

۱-رئیس دانشگاه (به عنوان رئیس ستاد)

2- دبیر(مدیر) ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

3- معاون آموزشی دانشگاه

4- معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه

5- رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

۶- مدیرامورآموزشی دانشگاه

۷- مدیر(رئیس)اداره آموزش بنیادشهید و امورایثارگران استان

۸-معاون فرهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران استان

۹-یک نفر از اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

۱۰-دو نفر از نمایندگان دانشجویان شاهد و ایثارگر

دبیر(مدیر) ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه:

دبیر(مدیر) ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه و براساس قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امور آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر را برعهده دارد.

دبیر(مدیر) ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه با حق رأی عضو کمیسیون بررسی موارد خاص، شورای آموزشی و شورای فرهنگی دانشگاه است.  

  شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه:

 شرح وظایف:

 1. برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
 2. نظارت و ارزیابی تحلیلی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارائه راهکار مناسب برای رشد و تعالی و حل مشکلات ایشان.
 3. طراحی و تدوین فعالیت‌های مؤثر نیاز برای تقویت بنیه علمی با شناسایی و جلب همکاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان موفق و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 4. تنظیم و تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های ویژه فرهنگی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 5. تنظیم و تدوین برنامه های مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران و تدارک برنامه‌های دیدار از خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی با حضور مسئولین دانشگاه.
 6. توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره‌های تحصیلی و حمایت‌های آموزشی به منظور پیشگیری و کاهش مشکلات تحصیلی.
 7. تدوین و برنامه‌ریزی در برگزاری مراسم‌ها، مسابقات، فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.
 8. تنظیم تقویم سالیانه برگزاری جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال صورتجلساب به بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت متبوع.
 9. طراحی و تدوین برنامه های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذیربط در فعالیت های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 10. تصویب برنامه و بودجه ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
 11. شرکت در جلسات تخصصی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی درخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر در بنیاد شهید، کلان منطقه 10 و ستاد شاهد وزارت مطبوع.
 12. اطلاع رسانی آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه.
 13. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت دانش آموختگان ایثارگر.
 14. اجرای برنامه استاد مشاور ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 15. برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی با همکاری ارگان‌های وابسته.
 16. تدوین گزارش عملکرد سالیانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و بنیاد شهید و امور ایثارگران.
 17. تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان رزمنده، جانباز، آزاده و شاهد.
 18. تنظیم برنامه سالانه و پیشنهاد درخواست اعتبار لازم گروه از طریق ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

اهم خدمات ستاد شاهد و ایثارگر:

 • آموزشی :

- نظارت مستمر برسیر تحصیلی و عوامل غیر آموزشی موثر برفعالیت های آموزشی دانشجویان براساس قوانین موجود.

- اجرای طرح های تقویت بنیه علمی در قالب: کلاس ترم تابستانی، کلاس های تقویتی و رفع اشکال، تشکیل گروه‌های درسی، برگزاری آزمون‌های آزمایشی.    

- تهیه و ارائه خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- همکاری در تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های  تحصیلی دانشجویان.

- کتابخانه و بانک سوالات درسی وcd  های آموزشی در رشته های مختلف دانشگاهی و آزمو ن جامع علوم پایه، پره انترنی و دستیاری.

 • فرهنگی، فوق برنامه و رفاهی :

- معرفی و تشویق دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر.

- برگزاری گردهمائی ها، سمینار ها، اردوها و جلسات فرهنگی و علمی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- اعزام دانشجویان به گردهمائی های فرهنگی، اجتماعی و علمی استانی و کشوری.

- ارائه خدمات اینترنتی پرسرعت و محتواهای کمک آموزشی و فرهنگی در واحد رایانه ستاد.

- تشکیل کلاس های فرهنگی و فوق برنامه شامل: آموزش قرآن، آموزش رایانه، آموزش زبان انگلیسی و ...

- تشکیل تیم های ورزشی و اعزام دانشجویان به مسابقات ورزشی منطقه ای و کشوری.

- پرداخت کمک هزینه تحصیلی.

- تکثیر جزوات درسی.

شایان ذکر است: دانشجویان شاهد و ایثارگر این دانشگاه جزو دانشجویان فعال و برتر دانشگاه بوده و تا کنون تعدادی از این عزیزان به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال های گذشته در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شناخته شده و مفتخر به دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری وقت و مقامات کشوری، استانی و دانشگاهی گردیدند. بحمدالله تعدادی از این دانشجویان نخبه نیز بدون آزمون به مقطع بالاتر تحصیلی راه یافتند.