دکتر زهرا احمدی زاده

مشاور امور بانوان

نام و نام خانوادگی: زهرا احمدی زاده

سمت: عضو هیئت علمی

پست الکترونیک : Ahmadizade.z@gmail.com

   

دفتر اموربانوان دانشگاه به عنوان یک بازوی قوی دانشگاه در تامین و ارتقاء سطح علمی و سلامت زنان شاغل درنظر داردبا همکاری و هم اندیشی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان بستری رافراهم کند تا بانوان دانشگاه در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، اخلاقی و معنوی با شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای نهفته خود به گونه ای فعالیت نمایند تا بتوانند درهمه ابعاد سلامت جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی به استانداردهای جهانی نزدیکتر شده واز نظر تامین نیازهای اساسی، زنان سرآمد کشور باشند. همچنین به عنوان جایگاه علمی بانوان منطقه، زمینه لازم را برای هم اندیشی و ارتباطات موثر و مفید با زنان سایردستگاه ها وجامعه را  باهدف توسعه توانمندی های زنان دانشگاه درامورعلمی، معنوی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نماید.

مریم نظری

کارشناس امور بانوان

نام و نام خانوادگی: مریم نظری

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سمت: کارشناس امور هیات علمی