ديدار با رياست دانشگاه در روز چهارشنبه هرهفته بنا به دستور و حضور رياست دانشگاه برقرار مي‌باشد و لازم است اطلاعات خواسته شده را تكميل و نوع درخواست و سابقه مراجعه به واحدهاي زير مجموعه دانشگاه را بيان نماييد. درضمن درخواست‌ها پس از بررسي توسط رياست دانشگاه، برحسب اولويت و به ترتيب، تنظيم و نوبت‌دهي مي‌شود و نتيجه از طريق تماس از سوي دفتر رياست به اطلاع متقاضيان گرامي خواهد رسيد. در صورت هرگونه سوال قبل از تكميل فرم مي‌توانيد با شماره‌هاي 33448996و33448997 تماس حاصل نماييد.
حداقل تعداد کاراکترها : 5 کاراکتر، حداکثر تعداد کاراکترها : 50 کاراکتر
حداقل تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر، حداکثر تعداد کاراکترها : 10 کاراکتر
* بدیهی است در صورت مشخص و واضح نبودن "شرح خلاصه درخواست" در نهايت احترام، درخواست بي‌اثر و غيرقابل پيگيري محسوب مي‌گردد.