تاریخچه:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بر اساس تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در 22 بهمن سال 1367 با پذیرش 60 نفر دانشجو در رشته پزشکی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت خود را آغاز نمود .در مدت زمان کمتر از یکسال با پیگیری و تلاش مسئولین وبا موافقت شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ،دانشکده پزشکی سمنان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان تبدیل گردید وفعالیت خود را از سال 1368 با واحدهای دانشکده پزشکی سمنان ،دانشکده پرستاری وپیرا پزشکی سمنان، دانشکده پرستاری ومامایی شاهرود (که در سال 71 به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل گردید )و دبیرستان بهیاری هوشمند دامغان آغاز کرد ،سپس چهار بیمارستان امیرالمومنین(ع)،امداد،فاطمیه،و بیمارستان امام خمینی (ره)گرمسار از سازمــان منطقه ای بهداشت و درمان استان منفک و به دانشگاه ملحق گشت ،همچنین زمینی به مساحت 300 هکتار جهت احداث طرح جامع دانشگاه در اختیار قرار گرفت که هم اکنون ساختمان دانشکده پزشکی با مساحتی بالغ بر 21 هزار متر مربع زیربنا و سالن ورزشی با زیربنای 2000 متر مربع و خوابگاه 360 نفره با زیربنای 5300مترمربع به بهره برداری رسیده است.

بدین ترتیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ضمن اهتمام ورزیدن به تعلیم و تربیت دانشجویان در رشته ها و مقاطع مختلف علوم پزشکی مشتمل بر رشته های تخصص پزشکی ،دکترای پزشکی عمومی ،رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته ،رشته های کارشناسی ،رشته های کارشناسی ناپیوسته ،رشته های کاردانی واجـرای دوره های آموزشی بالینی و تخصصی درمرکز آموزشی ،درمانی وابسته به دانشگاه امروزه به عنوان یکی از مراکز مهم دانشگاهی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در جمهوری اسلامی ایران مطرح میباشد و در جهت اهداف عالیه دانشگاه ،ارتقاء دانش پزشکی در سطح جامعه و تربیت کادر درمانی متخصص و جامعه نگر در کشور اسلامی ایران عزیز فعالیت دارد

اهداف و وظایف اساسی دانشگاه

الف : اهداف

پرورش استعدادهااز طریق آموزش و پژوهشهای علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی به منظور کمک به تربیت و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

ایجاد امکانات پژوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته ،جهت افزایش توان علمی در زمینه مسایل بهداشتی و درمانی 

گسترش و تعمیم امکانات بهداشتی درمانی در سطح جامعه از طریق سازمانها ومؤسسات درمانی وابسته 


ب:وظایف کلی 

آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی

انجام پژوهشهای علمی و بالینی در زمینه های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی برحسب نیازهای بهداشتی ، درمانی

برقراری روابط دانشگاهی و مبادله استاد ودانشجو با دانشگاههای کشور از طریق قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی

تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی و آموزشی

ترجمه و تالیف کتب ونشریات در زمینه های مختلف علوم پزشکی
 
ارائه خدمات درمانی و بهداشتی