مراجعین محترم؛

با سلام و احترام

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان به اطلاع می رسد:

1- تارنمای دانشگاه علوم پزشکی سمنان امکان پیگیری مکاتبات اداری، درج پیشنهادات، شکایات و" ارتباط با ریاست دانشگاه" را در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است.

2- در قسمت "دفترچه تلفن" می توانید به اطلاعات تماس حوزه ریاست - دانشکده ها- معاونت ها- بیمارستان ها - شبکه بهداشتی درمانی دسترسی داشته باشید.

3- تارنمای دانشگاه به صورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضیان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه نقص و اشکال فنی به مخاطبان اطلاع رسانی خواهد شد.

4- حوزه پاسخگویی "میز خدمت" برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیر الکترونیکی راه اندازی گردیده است.

5- در صورت تمایل برای بهبود کیفیت ارائه خدمات در این تارنما خواهشمند است در "نظر سنجی" تارنما دانشگاه علوم پزشکی سمنان شرکت فرمایید.