اطلاعات شخصی هر فرد،بخشی از حریم خصوصی وی محسوب شده و حفاظت از داده ها و حقوق شخصی کاربران در خدمات و سرویس های ارائه شده در فضای وب،نه تنها موجب حفظ امنیت اطلاعات کاربران است،بلکه باعث اعتماد سازی بیشتر و مشارکت ایشان در فعالیت های مرتبط با کسب و کار سازمان می گردد.مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه بر اساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 1395/12/28 ،خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه کاربران مراجعه کننده به وب گاه های خود دانسته و این اطمینان را می دهد که کلیه اطلاعات شخصی کاربران در ارتباط با خدمات دریافتی از دانشگاه از جمله پست الکترونیک،CV،تشویق مقالات،V Campus،کاملا محفوظ و در محیطی امن نگهداری می گردد.