پاسخگویی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به پرسش های مردمی در سامانه الکترونیکی سامد

پاسخگویی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به پرسش های مردمی در سامانه الکترونیکی سامد

 پاسخگویی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان صبح روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 98 با حضور در استانداری سمنان، در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، پاسخگوی پرسش های مردمی بود. گفتنی است: سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، سامانه ای الکترونیکی برای بیان انتقادات، درخواست ها، گزارش ها و پیشنهادات مردمی است و این فرصت را برای مسوولان فراهم کرده تا از مسائل مردم، به نحو ملموس تری آگاه شوند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان صبح روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 98 با حضور در استانداری سمنان، در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، پاسخگوی پرسش های مردمی بود.

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به اتفاق مهدیان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه در استانداری سمنان حضور یافته و به پرسش های مردم در حوزه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پاسخ داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن پاسخگویی به سوالات مردمی، رهنمودها و دستورات لازم برای رفع مسائل بیان شده توسط مردم را ارائه نمود و گفت: خدمت رسانی به مردم شریف استان از وظایف ذاتی مدیران دستگاه های اجرایی است و امیدوارم بتوانیم آن‌گونه که شایسته مردم عزیز است خدمات مطلوبی را ارائه دهیم.

گفتنی است: سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، سامانه ای الکترونیکی برای بیان انتقادات، درخواست ها، گزارش ها و پیشنهادات مردمی است و این فرصت را برای مسوولان فراهم کرده تا از مسایل مردم، به نحو ملموس تری آگاه شوند. شماره تلفن ۱۱۱، ابزار اصلی ارتباط با سامانه «سامد» است و ایرانیان از هر نقطه کشور، می توانند با این سامانه ارتباط برقرار کنند. این سامانه با هدف ارتقای سطح پاسخگویی مسوولان، افزایش رضایتمندی عمومی، توسعه استانداردهای خدمت، مکانیزه کردن و تعامل آسان با مردم، افزایش نظارت بر نحوه ارائه خدمات دولتی و سرعت در پاسخگویی، راه اندازی شده است.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

تصاویر

پاسخگویی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان پاسخگویی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان پاسخگویی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان پاسخگویی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان پاسخگویی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان پاسخگویی دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان