قابل توجه متقاضيان مهماني و انتقال در دانشگاه علوم پزشكي سمنان - نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399

اطلاعیه

قابل توجه متقاضيان مهماني و انتقال در دانشگاه علوم پزشكي سمنان - نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399

 قابل توجه متقاضيان مهماني و انتقال در دانشگاه علوم پزشكي سمنان - نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛متقاضيان گرامي، با توجه به راه اندازي " سامانه مهمان و انتقال دانشگاههاي علوم پزشكي وزارت متبوع" فرايند ثبت نام پذيرش مهماني وانتقال درنيمسال اول 1400-99 بشرح زیر مي باشد:

كليه دانشجويان كه در نيمسال اول سال تحصيلي1400-99 متقاضي مهماني ويا انتقال مي باشند مي بايستي از تاريخ 15/2/99 لغايت 15/3/99به آدرس زير مراجعه و ثبت نام نمايند.

سامانه ثبت درخواست مهماني

https://guest.behdasht.gov.ir/

سامانه ثبت درخواست  انتقال

 http://Transmission.behdasht.gov.ir

صرفاً درخواست داوطلباني بررسي خواهد شد كه دربازه هاي زماني اعلام شده درمورد اسكن كليه اطلاعات و تكميل مدارك مورد نياز دانشگاه مبدا و مقصد اقدام نموده ودرنهايت نظريه كارشناس دانشگاه مقصد مبني بر" تكميل مدارك " را دريافت نمايند.

 اصل مدارك و مستندات به همراه موافقت دانشگاه مبدا مي بايست تا زمان اعلام نتايج كميسيون نزد متقاضي بماند و از ارسال اصل مدارك به اين دانشگاه خودداري نمايند.

درخواست هايي كه كامل نباشد جهت رفع نواقص به دانشجو عودت مي گردد، در صورت عدم تكميل مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. پس از پايان زمان ثبت نام هيچگونه درخواستي پذيرفته نمي گردد.

-هيچ درخواستي خارج از سامانه مهماني ويا انتقال بررسي نخواهد شد.

قابل توجه دانشجويان متقاضي  ميهمان ،انتقال ،تغيير رشته توام باانتقال به اين دانشگاه به اطلاع مي رساند:   فقط در ظرفيت پرديس ومازاد با اخذ شهريه  امكان پذير مي باشد.

 مدارك مورد لزوم جهت متقاضيان مهماني وانتقال: 

• اسكن مدارك و مستندات مربوط به دلايل دانشجو براي درخواست ميهماني (بيماري،ازدواج، كفالت و.....

• اسكن كارت دانشجويي  متقاضي

  تذكرات مهم :

در پايان به كليه دانشجويان متقاضي توصيه مي شود فقط در صورت احراز شرايط فوق الذكر نسبت به ثبت نام در سايت اقدام نمايند.

كليه متقاضيان مي توانند نتايج تصميمات كميسيون دانشگاه را   27خرداد درسامانه رويت نمايند. ضمنا" شايسته است از مراجعه حضوري به دانشگاه جدا" خودداري نمايند.

جدول زمانبندي رسيدگي به درخواستهاي مهماني وانتقال درنيمسال اول 1400-99 به شرح زیر مي باشد:

 

مهلت ثبت نام دانشجويان در سامانه دانشگاه مبدا وبارگذاري مدارك لازم

 15ارديبهشت تا 15خرداد99

بررسي مدارك واعلام نقص توسط دانشگاه مبدا وويرايش توسط دانشجو

16خرداد تا26 خرداد99

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان ورسيدگي واعلام نتيجه توسط دانشگاه مبدا

27خرداد تا 27تير ماه  99

بررسي مدارك واعلام نقص توسط دانشگاه مقصد وويرايش توسط دانشجو

28تير ماه تا7مرداد99

اتمام فرصت ويرايش دانشجويان ورسيدگي واعلام نتيجه توسط دانشگاه مقصد

 8مرداد تا7شهريور 99

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *