فراخوان تکمیل بانک اطلاعاتی افراد متقاضی کار

اطلاعیه

فراخوان تکمیل بانک اطلاعاتی افراد متقاضی کار

 تکمیل بانک اطلاعاتی افراد متقاضی کار

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ برای تکمیل بانک اطلاعاتی افراد متقاضی کار در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان افراد واجد شرایط مهلت دارند تا تاریخ 98/12/12 با مراجعه به سایت دانشگاه فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

www.semums.ac.ir آدرس سایت :

  • شرایط عمومی
  1. -    داشتن تابعیت ایران
  2. -    تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  3. -    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  4. -    انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)
  5. -    عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان
  6. -    نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
  7. -      داشتن سلامت جسمانی روانی وتوانایی برای انجام کار

 

عنوان شغل : پرستار             

محل خدمت : بیمارستان های دامغان، گرمسار، مهدی شهر، سمنان

شرایط اختصاصی :

1-دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی پرستاری

2-جنسیت : مرد - زن

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان