سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد

سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد

 سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان صبح امروز 31 اردیبهشت ماه 99 با حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه و سایر اعضاء در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد.

در این جلسه پس از قرائت دستور جلسه، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورکار بیان شده، با ارتقای مرتبه دکتر علی خالقیان از استادیاری به دانشیاری موافقت گردید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان کسب این موفقیت را به جناب آقای دکتر علی خالقیان تبریک عرض نموده و برای این عزیز توفیق روز افزون در تمام مراحل زندگی از درگاه ایزدمنان خواستار است.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

تصاویر

سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد سی و هفتمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *