جلسه کمیسیون ماده 20 دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد

جلسه کمیسیون ماده 20 دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد

 کمیسیون ماده 20 دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ امروز چهارشنبه 23 بهمن ماه 98، جلسه کمیسیون ماده 20 دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان با حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه، دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو و سایر اعضا در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

در جلسه کمیسیون ماده 20 دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، پس از قرائت دستور کار جلسه و بحث و تبادل نظر در خصوص دستور کار قرائت شده، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

همچنین بررسی فعالیت برخی از داروخانه های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از موضوعات این کمیسیون بود.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

تصاویر