جلسه کارگروه ارزیابی همه گیری بیماری کرونا ویروس در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد

جلسه کارگروه ارزیابی همه گیری بیماری کرونا ویروس در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد

 جلسه کارگروه ارزیابی همه گیری بیماری کرونا ویروس در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، جلسه کارگروه دانشگاهی ارزیابی همه گیری بیماری کرونا ویروس به منظور بررسی علمی اپیدمیولوژی این بیماری در دفتر معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مدل اپیدمیولوژیک بیماری کرونا ویروس در سطح دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، افراد حاضر در این جلسه به تحلیل آماری این بیماری پرداختند.

در پایان جلسه دکتر مجید میرمحمدخانی به عنوان فوکال پوینت این کمیته معرفی شد.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *