تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

روز ملی اورژانس و چهل و پنجمین سال روز تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی

به گزارش روابط عمومی  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز چهارشنبه 26 شهریور 99 مراسم گرامی داشت روز ملی اورژانس و چهل و پنجمین سال روز تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی با حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه، دکتر گوهری معاون درمان و دکتر اطهری مدیر حوادث و فوریت های پزشکی در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دکتر گوهری معاون درمان دانشگاه گزارشی از عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی ارائه و دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن گرامی داشت روز ملی اورژانس، از کارکنان زحمت کش و پرتلاش اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اظهار کرد: خداوند منان این فرصت را در اختیار کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی قرار داد تا با حضور بر بالین بیماران اورژانسی و ارائه خدمات فوریت های پزشکی در شرایط سخت و خاص، جزء بندگان برگزیده او باشند.

دکتر دانائی بیان کرد: شما به عنوان اولین کسانی که بر بالین مصدومین و بیماران اورژانسی حاضر شده و برای حفظ حیات آنان اقدام می کنید از جایگاه والا و ارزشمندی در جامعه برخوردارید.

دکتر اطهری مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه گفت: تکنسین های فوریت های پزشکی بی منت و بدون چشم داشت و در شرایط ویژه به ویژه در شرایط شیوع کروناویروس به مددجویان خدمات فوریت های پزشکی را ارائه می دهند و این خدمات ارزشمند از نظر مردم عزیز پوشیده نخواهد بود.

در پایان مراسم از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان مراکز اورژانس 115 شهرستان های گرمسار، آرادان، سرخه، مهدی شهر، سمنان و دامغان با اهدا لوح تقدیر توسط ریاست دانشگاه و معاون درمان تجلیل و قدردانی شد.

گفتنی است: در این مراسم که به مناسبت گرامی داشت چهل و پنجمین سال روز تأسیس اورژانس پیش بیمارستانی برگزار شد، تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان مراکز اورژانس 115 شهرستان های تحت پوشش همچنین کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه حضور داشتند.

 

 

 

 

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

تصاویر

تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تجلیل از تکنسین های فوریت های پزشکی منتخب و بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *