تازه هاي پژوهشي محققان دانشگاه - بررسي اثرات تجويز كروسين و ورزش اختياري بر نقايص شناختي و رفتاري، مولکولی و ساختاری ناشي از استرس دوران نوجواني در موش هاي بالغ نر

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

تازه هاي پژوهشي محققان دانشگاه - بررسي اثرات تجويز كروسين و ورزش اختياري بر نقايص شناختي و رفتاري، مولکولی و ساختاری ناشي از استرس دوران نوجواني در موش هاي بالغ نر

 بررسي اثرات تجويز كروسين و ورزش اختياري بر نقايص شناختي و رفتاري، مولکولی و ساختاری ناشي از استرس دوران نوجواني در موش هاي بالغ

.

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛

بررسي اثرات تجويز كروسين و ورزش اختياري بر نقايص شناختي و رفتاري، مولکولی و ساختاری ناشي از استرس دوران نوجواني در موش هاي بالغ نر

اهمیت موضوع: شواهد زیادی نشان می دهند که استرس مزمن در دوره نوجوانی با تغییرات رفتاری، ساختاری و مولکولی در مغز همراه است. تحقیقات نشان داده است که عصاره زعفران و ماده موثر آن (کروسین) و ورزش سبب بهبود تغییرات رفتاری و شناختی ناشی از استرس در دوران بلوغ می شوند، ولی اثرات آنها در دوران نوجوانی مشخص نیست.

هدف: بررسی اثر سودمند کروسین و ورزش اختیاری بر تغییرات رفتارهای اضطرابی و افسردگی، حافظه و یادگیری و همچنین تغییرات مورفولوژی وملکولی در نواحی هیپوکمپ و آمیگدال و قشر جلوی پیشانی ناشی از استرس مزمن دوره نوجوانی در موش های بالغ نر است.

 نتایج این مطالعه نشان داد که کروسين، ورزش اختیاری ودرمان ترکیبي آنها می تواند آسیب های رفتاری و شناختی  و آناتومیک ناشی از استرس نوجوانی را در دوران بزرگسالی اصلاح کند.

استفاده از اين ترکيبات مي تواند در درمان نارسايي شناختي ناشی از استرس دوره نوجوانی در موش های بالغ موثر واقع شود. 

دکتر علی رشیدی پور : rashidy-pour@semums.ac.ir

طرح تحقیقاتی: 984

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *