تازه هاي پژوهشي محققان دانشگاه - اثر کروسین روی تحمل به ضد دردی مورفین و میزان پروتئین BDNF در موش های صحرایی دچار درد نوروپاتیک

معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان

تازه هاي پژوهشي محققان دانشگاه - اثر کروسین روی تحمل به ضد دردی مورفین و میزان پروتئین BDNF در موش های صحرایی دچار درد نوروپاتیک

 اثر کروسین روی تحمل به ضد دردی مورفین و میزان پروتئین BDNF در موش های صحرایی دچار درد نوروپاتیک

.

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ 

اثر کروسین روی تحمل به ضد دردی مورفین و میزان پروتئین BDNF در موش های صحرایی دچار درد نوروپاتیک

در این تحقیق که توسط دکتر حسین میلادی گرجی و همکاران انجام گردید با هدف ارزیابی اثر کروسین یکی از ترکیبات فعال زعفران روی تحمل به ضد دردی مورفین و میزان پروتئین BDNF در موش های صحرایی مدل درد نوروپاتیک انجام شده است. نتایج نشان داد که کروسین ممکن است دارای اثر درمانی برای حفظ ضد دردی مورفین باشد و برای جلوگیری از تکامل تحمل به مورفین در درد نوروپاتیک مفید است و احتمالا از طریق سیگنالینگ پروتئین BDNF  عمل نمی کند.

 

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *