برگزاری كميسيون مناقصات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

برگزاری كميسيون مناقصات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 كميسيون مناقصات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز شنبه 27 اردیبهشت 1399 كميسيون مناقصات دانشگاه با حضور دکتر پهلوان معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه و تمامی اعضاء در دفتر این معاونت برگزار گرديد.

در اين جلسات در راستای نحوه واگذاري حجم فعاليت هاي رشته هاي پرستاري و پيراپزشكي بيمارستان كوثر(بخش قلب و بخشVIP) بحث و تبادل نظر و در نهايت تصميماتي در خصوص نحوه انجام مناقصه فوق اتخاذ شد.

همچنين در روز يكشنبه 28 اردیبهشت ماه كميسيون فوق در خصوص خريد يك دستگاه چيلر 500 تني براي بيمارستان كوثر سمنان تشكيل و پس از بازگشائي پاكت هاي ارسالي در حضور نمايندگان شركت كننده در مناقصه و بررسي قيمت هاي پيشنهادي تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *