برگزاری برنامه آموزشی سامانه اتوماسیون اورژانس پیش بیمارستانی برای کارکنان عملیاتی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار و آرادان

برگزاری برنامه آموزشی سامانه اتوماسیون اورژانس پیش بیمارستانی برای کارکنان عملیاتی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار و آرادان

 برنامه آموزشی سامانه اتوماسیون اورژانس پیش بیمارستانی برای کارکنان عملیاتی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان گرمسار و آرادان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز جمعه 24 اردیبهشت 1400 برنامه آموزش کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های گرمسار و آرادان و اورژانس بیمارستان معتمدی در استفاده از سامانه عملیاتی اتوماسیون اورژانس پیش بیمارستانی برگزار شد.

با راه اندازی سامانه اتوماسیون اورژانس پیش بیمارستانی در شهرستان های گرمسار و آرادان، فرم های کاغذی گزارش مراقبت اورژانس 115 حذف و آمار و اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی به صورت الکترونیک ثبت و نگه داری می شود.

شایان ذکر است: در این برنامه که مرحله دوم آن شنبه 25 اردیبهشت 1400 برگزار شد تمامی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های گرمسار و آرادان، همچنین اورژانس بیمارستان معتمدی استفاده از سامانه اتوماسیون اورژانس پیش بیمارستانی آسایار را فرا گرفتند.

کلمات کلیدی
خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *