بازدید سرزده دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت دامغان

بازدید سرزده دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت دامغان

 بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به اتفاق دکتر گوهری معاون درمان، دکتر کسائیان معاون آموزشی، دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو، دکتر جندقی معاون بهداشتی، یحیایی مدیر اجرایی حوزه ریاست دانشگاه و دکتر پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان با حضور در بخش ها و واحدهای مختلف این بیمارستان، ضمن بازدید از نحوه ارائه خدمات، با پزشکان و کارکنان این بیمارستان گفت وگو کرد و از خدمات ارزشمند آنان تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ در ادامه بازدیدهای سرزده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از واحدهای تحت پوشش این دانشگاه در شهرستان های تابعه، دکتر دانائی رئیس دانشگاه عصر روز گذشته بیستم بهمن ماه ۹۸ با حضور در بیمارستان ولایت شهرستان دامغان، وضعیت آمادگی و روند نحوه ارائه خدمت به مراجعین را  بررسی نمود.

 دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به اتفاق دکتر گوهری معاون درمان، دکتر کسائیان معاون آموزشی، دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو، دکتر جندقی معاون بهداشتی، یحیایی مدیر اجرایی حوزه ریاست دانشگاه و دکتر پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان با حضور در بخش ها و واحدهای مختلف این بیمارستان، ضمن بازدید از نحوه ارائه خدمات، با پزشکان و کارکنان این بیمارستان گفت‌وگو کرد و از خدمات ارزشمند آنان تقدیر و تشکر نمود.

همچنین در این بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن گفت و گو با بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان، مراحل ارائه خدمات درمانی به انان را جویا شد و ازخداوند منان شفای انان را خواستار شد.

دکتر دانائی وظیفه دانشگاه را ارائه خدمت به دردمندان و بیماران دانست و ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد این بیمارستان و اظهار رضایت از خدمات دریافتی از سوی بیماران، از زحمات دست اندرکاران حوزه سلامت این شهرستان تشکر و توصیه های لازم را در جهت ارایه هرچه بهتر خدمات درمانی به مراجعه کنندگان بیان نمود

لازم به ذکر است: دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به اتفاق هیئت همراه از پروژه در حال احداث خوابگاه دانشکده بهداشت شهرستان دامغان بازدید کردند که در این بازدید دکتر ناصحی نیا رئیس دانشکده بهداشت شهرستان دامغان نیز حضور داشت.   

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

تصاویر

بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از خوابگاه بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از خوابگاه بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از خوابگاه بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت بازدیدرئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از بیمارستان ولایت