بازديد مهندسي بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان سمنان از محل پيشنهادي دفن پسماند هاي صنعتي عادي

بازديد مهندسي بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان سمنان از محل پيشنهادي دفن پسماند هاي صنعتي عادي

 بازديد مهندسي بهداشت محيط مركز بهداشت شهرستان سمنان از محل پيشنهادي دفن پسماند هاي صنعتي عادي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، كارشناسان مهندسي بهداشت محيط به اتفاق نمايندگان فرمانداري، حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي، جهاد كشاورزي و شركت شهرك هاي صنعتي از محل دفن پيشنهادي براي دفن پسماندهاي صنعتي عادي شهرستان سمنان بازديد نمودند.

مهندس دارائي مسئول بهداشت محيط شهرستان سمنان عنوان نمود: با توجه به ضرورت دفع بهداشتي پسماندها از جمله پسماندهاي صنعتي و لزوم  تعيين و مكان يابي مناسب براي دفع صحيح و بهداشتي اين پسماندها، نمايندگان مهندسي بهداشت محيط شهرستان سمنان، مهندس فلاح و مهندس طوسي به اتفاق نمايندگان فرمانداري، حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي، جهاد كشاورزي و شركت مديريت شهرك هاي صنعتي از محل پيشنهادي براي دفع پسماندهاي صنعتي بازديد کردند.

در اين بازديد نقطه نظرات كارشناسي و فني مربوطه ارائه ومقرر شد كليه توصيه هاي فني بهداشتي ارائه شده مد نظر قرار گيرد.

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *