اولین جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با مدیران مراکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های تابعه برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با مدیران مراکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های تابعه برگزار شد

ارتقای خدمات فوریت های پزشکی با اجرای هدفمند برنامه های سازمان اورژانس کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ صبح روز سه شنبه 17 فروردین ماه 1400 اولین جلسه هم اندیشی مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه با مدیران مراکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های تحت پوشش در سال جدید در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.

در این جلسه نقاط قوت و ضعف، مسائل و مشکلات نتایج پایش ضربتی مجموعه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر اطهری مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه گفت: مشارکت فعال مراکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان ها و تکنسین های فوریت های پزشکی در اجرای هدفمند برنامه های سازمان اورژانس کشور و بهره گیری از دستورعمل های ابلاغی راه کار موثر و کارآمد در ارتقای خدمات فوریت های پزشکی است.

در این نشست مدیران مراکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های گرمسار، دامغان، سمنان، مهدی شهر، سرخه و آرادان، همچنین مسئول مرکز ارتباطات و هدایت عملیات و کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه حضور داشتند.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *