ارزيابي تغذيه اي در دوران شيوع كرونا

 ارزيابي تغذيه اي در دوران شيوع كرونا

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه بیان کرد: با توجه به اين كه بيماري كوويد-19 به لحاظ اقتصادي و معيشتي ممكن است باعث ايجاد تغييراتي در الگوي غذايي شود؛ دسترسي به اطلاعات صحيح از اين تغييرات به منظور اقدامات و مداخلات پيشگيرانه براي سياست گذاران تغذيه و بهداشت جامعه بسيار اهميت دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: به اين منظور دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسي اين تغييرات را از طريق مراجعه عموم مردم به آدرس سامانه هاي زير برای تكميل پرسشنامه برنامه ريزي نموده است.

وی افزود: عموم مردم و همکاران محترم می توانند با مراجعه به آدرس اين سامانه ها پرسشنامه مربوطه را تكميل نمایند.

آدرس:

 https: /  / digit.rabit.info / s / 2 /QRaVKM8AM b.html

:آدرس

/ https: / / survey.porsline.ir / s / brqScU5

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *