نحوه تکمیل فرم اطلاعات فردی

فرم اطلاعات فردی فرمی است که مشخصات شناسنامه ای فرد و اطلاعات تحصیلی شغلی و ایثارگری و فردی و همچنین تلفن و آدرس های مورد نیاز در آن درج میگردد . تکمیل این فرم و تحویل مدارک لازم به منزله تشکیل پرونده گزینشی است .

 

توجه به نکات زیر در مورد تکمیل فرم های مشخصات فردی ضروری است .

1 - باید توجه شود که دقیق بودن اطلاعات در این فرم جهت بررسی کامل وبدون نقص بودن ضرورت دارد و باعث سرعت انجام کار می شود .

2 - در اولین جدول فرم داوطلب مشخصات فردی خود را دقیقاً طبق مندرجات شناسنامه باید تکمیل کند.مثلاً اگردر شناسنامه نام فردی اسداله درج شده نوشتن کلمه الله یا ا... اشتباه می باشد وحروف [ی]و [ئ] در کلماتی مانند رضایی یا فائزه باید مانند شناسنامه نوشته شود ودر قسمت تاریخ تولد روز وماه تولد نیز ذکر گردد.

3 - در قسمت مشخصات تحصیلی فقط به نوشتن آخرین مقطع تحصیلی اکتفا نشده وحداقل اطلاعات دو مقطع قبل از آن را نیز کامل شود و در صورت وقفه تحصیلی و یا انصراف از تحصیل علت آن را بصورت واضح وروشن ومختصر (دریک سطر یاعبارت) بیان گردد.

در ضمن افرادی که تحصیلات حوزوی دارند ضمن درج کد حوزوی خود حضوری و یا غیر حضوری بودن تحصیل خود را ذکر نمایند

4 - در صورت تکمیل جدول کسب مقام علمی ، فرهنگی ،ورزشی و غیره باید مدارک آن ضمیه گردد در غیر اینصورت امتیاز مربوطه به شما تعلق نخواهد گرفت ضمناً فقط مقامهای کسب شده در سطح شهرستان ، استان و کشور به بالا امتیاز دارد .

5 - جدول محل کار شامل ستونهای درج مشخصات وآدرس محلهای اشتغال داوطلب می باشد (هم محل کار های قبلی وهم فعلی)ودولتی یا غیر دولتی بودن تفاوتی ندارد. تکمیل این جدول به سرعت بررسی پرونده کمک می کند اما تنها در صورتی از امتیاز سابقه کار در ضوابط انتخاب اصلح برخوردار خواهید شد که گواهی اشتغال را با ذکر مدت و عنوان شغلی (پست) خود ارائه نمایید

6 - جدول سوابق سیاسی وجرائم مربوط به سوابق سیاسی منفی یا جرائم داوطلب و یا بستگان درجه یک وی می باشد ودر صورتی که داوطلب قبلاً سابقه بازداشت ویا زندان داشته باشد این جدول کامل می شود

باید توجه داشت که سوابق سیاسی تمامی کارکنان قبل از اشتغال از مراجع ذیصلاح استعلام میگردد وتکمیل این جدول از یک طرف سبب تسریع کار واز طرفی نشانه صداقت داوطلب استخدام است ودر ضمن یادآور میگردد هر جرمی بعد از تحمل مجازات پس از مدتی رفع اثر می گردد وبا توجه به ملاک بودن وضعیت فعلی داوطلب این سوابق جز در موارد بسیار نادر باعث محرومیت وی از حقوق اجتماعی ومدنی که از جمله آنها استخدام در دستگاههای دولتی است  نمی گردد .

7 - مندرجات جدول سوابق ایثارگری و بسیج و... باید مستند بوده و مدارک لازم ارسال گردد تا داوطلب بتواند از مزایا و امتیاز آن در موارد انتخاب اصلح برخوردار گردد .

8 - در نوشتن شماره تلفنهای تماس و آدرس ها نهایت دقت را مبذول فرمایید . ودر صورتی که فرد در محلی فقط چند ماه سکونت داشته ویا مستاجر بوده هم حتماً عنوان شود.

9 - در خاتمه داوطلب استخدام صحت مندرجات خود را با امضاء ودرج تاریخ اعلام می دارد.

10 -با زدن دکمه"گزارش" خواهید فهمید که فرم خود را کامل تکمیل نموده اید یا ثبت اطلاعاتتان ناقص است.

تذکرات مهم :

1-      در صورت تغییر آدرس و تلفنهای تماس داوطلب ، در اولین فرصت آن را به هسته گزینش اطلاع دهید.

2-       در صورتی که قبلا جهت استخدام یا اشتغال در سازمان دیگری گزینش شده اید آن در فرم ازاطلاعات فردی حتما قید نمایید حتی اگر شروع به کار نکرده باشید ( مراحل گزینش به صورت کامل طی نشده باشد ) زیرا باعث تسریع در بررسی پرونده شما میگردد .

ساعات کاری هسته گزینش و مدارک لازم

ساعت اداری روزهای شنبه تا چهارشنبهبه جز روزهای تعطیل می باشدو در مواردی که داوطلب برای انجام مصاحبه ,مذاکره ویا دیدار وگفتگو با اعضاء شورا دعوت گردد قبلاً روز وساعت حضور در گزینش، از طریق پیامک با او هماهنگ می شود.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده بشرح زیر می باشد:

الف) مدارک لازم برای تشکیل پرونده  افرادی که از طریق آزمون استخدام  می شوند:

1. اصل و فتوکپی شناسنامه تمام صفحات A4

2.اصل و فتوکپی کارت ملی A4

3.اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت A4(آقایان)

4. اصل و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی

5. سه قطعه عکس 4*3

6.تکمیل فرم های مربوطه

7.گواهی ایثارگری(درصورتی که عضو خانواده ایثارگر هستید).

8. گواهی فعالیت در بسیج با ذکر تاریخ و نوع عضویت (عادی یا فعال)

9. ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلی در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و یا گواهی پذیرش مقاله

10. ارائه کتب تألیفی و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلی

11.گواهی احراز رتبه علمی ، فرهنگی، مذهبی و ... در سطح شهرستان، استان، کشور یا بین المللی      

12.گواهی سابقه کار مرتبط با رشته شغلی ( با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل )

13.ارائه طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته شغلی وگواهی تایید آن

14.گواهی نامه مهارتهای هفتگانه رایانهICDL   از مراکز معتبر ویا ارائه گواهی هر کدام از مهارت ها بطور جداگانه

 

تذکرات :

      دوره طرح نیروی انسانی سابقه کار محسوب میشود.

      در صورتی که کسی در دوران خدمت سربازی در رشته تحصیلی که داوطلب استخدام در آن است کار کرده باشد این مدت سابقه کار محسوب میشود . ( به طور مثال پزشکی که دردوران خدمت سربازی در مراکز درمانی به عنوان پزشک به خدمت سربازی اشتغال داشته باشد.)

      گواهی شرکت در همایش ها وسمینارها ، تقدیرنامه ها و گواهی های آموزشی ( به جزء ICDL ) فاقد امتیاز است.

      گواهی های احراز  رتبه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی،ورزشی و... حداقل باید در سطح شهرستان باشد ، از ارائه مدارک در سطح پایین تر خودداری فرمایید .

      در صورتی که مدارک اعلام شده در بندهای 5 تا 12 در زمان تشکیل پرونده حاضر نباشد میتوانید آن  را هنگام مراجعه جهت مصاحبه به گزینش ارایه دهید.

  ب)‌مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت استخدام های موردی و از طریق غیر آزموناستخدامی

1.      فتوکپی شناسنامه از تمامی صفحات یک سری

2.      عکس 4×3 سه قطعه

3.      فتوکپی کارت ملی

4.      فتوکپی مدرک تحصیلی

   ج) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده جهت تمدید و یا تبدیل وضعیت استخدامی

1.      یک کپی از آخرین حکم کارگزینی

2.       یک قطعه عکس جدید

3.       دانلود و تکمیل فرم اطلاعات فردی

 برای ورود به سامانه ثبت اطلاعات فردی گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان کلیک کنید ...