نحوه تكميل فرم اطلاعات فردي

فرم اطلاعات فردي فرمي است كه مشخصات شناسنامه اي فرد و اطلاعات تحصيلي شغلي و ايثارگري و فردي و همچنين تلفن و آدرس هاي مورد نياز در آن درج ميگردد . تكميل این فرم و تحويل مدارك لازم به منزله تشكيل پرونده گزينشي است .

 

توجه به نكات زير در مورد تكميل فرم هاي مشخصات فردي ضروري است .

1 - بايد توجه شود كه دقيق بودن اطلاعات در اين فرم جهت بررسي كامل وبدون نقص بودن ضرورت دارد و باعث سرعت انجام كار مي شود .

2 - در اولين جدول فرم داوطلب مشخصات فردي خود را دقيقاً طبق مندرجات شناسنامه بايد تكميل كند.مثلاً اگردر شناسنامه نام فردي اسداله درج شده نوشتن كلمه الله يا ا... اشتباه مي باشد وحروف [ي]و [ئ] در كلماتي مانند رضايي يا فائزه بايد مانند شناسنامه نوشته شود ودر قسمت تاريخ تولد روز وماه تولد نيز ذكر گردد.

3 - در قسمت مشخصات تحصيلي فقط به نوشتن آخرين مقطع تحصيلي اكتفا نشده وحداقل اطلاعات دو مقطع قبل از آن را نيز كامل شود و در صورت وقفه تحصيلي و يا انصراف از تحصيل علت آن را بصورت واضح وروشن ومختصر (دريك سطر ياعبارت) بيان گردد.

در ضمن افرادي كه تحصيلات حوزوي دارند ضمن درج كد حوزوي خود حضوري و يا غير حضوري بودن تحصيل خود را ذكر نمايند

4 - در صورت تكميل جدول كسب مقام علمي ، فرهنگي ،ورزشي و غيره بايد مدارك آن ضميه گردد در غير اينصورت امتياز مربوطه به شما تعلق نخواهد گرفت ضمناً فقط مقامهاي كسب شده در سطح شهرستان ، استان و كشور به بالا امتياز دارد .

5 - جدول محل كار شامل ستونهاي درج مشخصات وآدرس محلهاي اشتغال داوطلب مي باشد (هم محل كار هاي قبلي وهم فعلي)ودولتي يا غير دولتي بودن تفاوتي ندارد. تكميل اين جدول به سرعت بررسي پرونده كمك مي كند اما تنها در صورتي از امتياز سابقه كار در ضوابط انتخاب اصلح برخوردار خواهيد شد كه گواهي اشتغال را با ذكر مدت و عنوان شغلي (پست) خود ارائه نماييد

6 - جدول سوابق سياسي وجرائم مربوط به سوابق سياسي منفي يا جرائم داوطلب و يا بستگان درجه يك وي مي باشد ودر صورتي كه داوطلب قبلاً سابقه بازداشت ويا زندان داشته باشد اين جدول كامل مي شود

بايد توجه داشت كه سوابق سياسي تمامي كاركنان قبل از اشتغال از مراجع ذيصلاح استعلام ميگردد وتكميل اين جدول از يك طرف سبب تسريع كار واز طرفي نشانه صداقت داوطلب استخدام است ودر ضمن يادآور ميگردد هر جرمي بعد از تحمل مجازات پس از مدتي رفع اثر مي گردد وبا توجه به ملاك بودن وضعيت فعلي داوطلب اين سوابق جز در موارد بسيار نادر باعث محروميت وي از حقوق اجتماعي ومدني كه از جمله آنها استخدام در دستگاههاي دولتي است  نمي گردد .

7 - مندرجات جدول سوابق ايثارگري و بسيج و... بايد مستند بوده و مدارك لازم ارسال گردد تا داوطلب بتواند از مزايا و امتياز آن در موارد انتخاب اصلح برخوردار گردد .

8 - در نوشتن شماره تلفنهاي تماس و آدرس ها نهايت دقت را مبذول فرماييد . ودر صورتي كه فرد در محلي فقط چند ماه سكونت داشته ويا مستاجر بوده هم حتماً عنوان شود.

9 - در خاتمه داوطلب استخدام صحت مندرجات خود را با امضاء ودرج تاريخ اعلام مي دارد.

10 -با زدن دکمه"گزارش" خواهید فهمید که فرم خود را کامل تکمیل نموده اید یا ثبت اطلاعاتتان ناقص است.

تذکرات مهم :

1-      در صورت تغییر آدرس و تلفنهای تماس داوطلب ، در اولین فرصت آن را به هسته گزینش اطلاع دهید.

2-       در صورتی که قبلا جهت استخدام یا اشتغال در سازمان دیگری گزینش شده اید آن در فرم ازاطلاعات فردی حتما قید نمایید حتی اگر شروع به کار نکرده باشید ( مراحل گزینش به صورت کامل طی نشده باشد ) زیرا باعث تسریع در بررسی پرونده شما میگردد .

ساعات کاری هسته گزينش و مدارك لازم

ساعت اداري روزهاي شنبه تا چهارشنبهبه جز روزهاي تعطيل مي باشدو در مواردي كه داوطلب براي انجام مصاحبه ,مذاكره ويا ديدار وگفتگو با اعضاء شورا دعوت گردد قبلاً روز وساعت حضور در گزينش، از طریق پیامک با او هماهنگ مي شود.

مدارك لازم براي تشكيل پرونده بشرح زير مي باشد:

الف) مدارك لازم براي تشكيل پرونده  افرادي كه از طريق آزمون استخدام  مي شوند:

1.      فتوكپي تمام صفحات شناسنامه

2.      فتوكپي كارت ملي

3.      دو قطعه عكس جديد 4*3

4.      فتوكپي مدارك تحصيلي ويا گواهي فارغ التحصيلي با ذكر معدل

5.      ارائه مقالات چاپ شده مرتبط با رشته شغلي در مجلات معتبر(دارای رتبه علمی پژوهشی) و يا گواهي پذيرش مقاله

6.      ارائه كتب تأليفي و يا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلي

7.      گواهي احراز رتبه علمي ، فرهنگي، مذهبي و ... در سطح شهرستان، استان، كشور يا بين المللي

8.      گواهي ايثارگري(درصورتی که عضو خانواده ایثارگر هستید).

9.      گواهي فعاليت در بسيج با ذكر تاريخ و نوع عضويت (عادي يا فعال)

10.  گواهي سابقه كار مرتبط با رشته شغلي ( با ذكر تاريخ اشتغال و عنوان شغل )

11.  ارائه طرحهاي پژوهشي مرتبط با رشته شغلي وگواهي تاييد آن

12.  گواهي نامه مهارتهاي هفتگانه رايانهICDL   از مراكز معتبر ويا ارائه گواهي هر کدام از مهارت ها بطور جداگانه

13. برای آقایان:مدارک وضعیت نظام وظیفه+کپی مدارک

تذکرات :

      دوره طرح نیروی انسانی سابقه کار محسوب میشود.

      در صورتی که کسی در دوران خدمت سربازی در رشته تحصیلی که داوطلب استخدام در آن است کار کرده باشد این مدت سابقه کار محسوب میشود . ( به طور مثال پزشکی که دردوران خدمت سربازی در مراکز درمانی به عنوان پزشک به خدمت سربازی اشتغال داشته باشد.)

      گواهی شرکت در همایش ها وسمینارها ، تقدیرنامه ها و گواهی های آموزشی ( به جزء ICDL ) فاقد امتیاز است.

      گواهی های احراز  رتبه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی،ورزشی و... حداقل باید در سطح شهرستان باشد ، از ارائه مدارک در سطح پایین تر خودداری فرمایید .

      در صورتی که مدارک اعلام شده در بندهای 5 تا 12 در زمان تشکیل پرونده حاضر نباشد میتوانید آن  را هنگام مراجعه جهت مصاحبه به گزینش ارایه دهید.

  ب)‌مدارك لازم جهت تشكيل پرونده جهت استخدام هاي موردي و از طريق غير آزموناستخدامي

1.      فتوكپي شناسنامه از تمامي صفحات يك سري

2.      عكس 4×3 سه قطعه

3.      فتوكپي كارت ملي

4.      فتوكپي مدرك تحصيلي

   ج) مدارك لازم جهت تشكيل پرونده جهت تمديد و يا تبديل وضعيت استخدامي

1.      یک کپی از آخرین حکم کارگزینی

2.       یک قطعه عکس جدید

3.       دانلود و تکمیل فرم اطلاعات فردی

 برای ورود به سامانه ثبت اطلاعات فردی گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان کلیک کنید ...

فایل ها