صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت غذا و دارو > معرفی 
معرفی
 

معاون غذا ودارو :

 

 


معاون غذا و دارو

سوابق اجرایی

عکس

دکتر محمدكاظم زينعلي

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان سمنان

الف- سابقه تحصيلي : دكتري داروسازي از دانشگاه تبريز

ب: سابقه شغلي :

- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان .

- مديريت مركز بهداشت شهرستان سمنان .

- معاون امور توانبخشي اداره كل بهزيستي استان سمنان .

- مديريت مركز بهداشت شهرستان دامغان .

- سرپرست دانشكده بهداشت دامغان .

- مديريت شبكه بهداشت و درمان دامغان .

- عضو هيئت مديره انجمن داروسازان سمنان .

-كارشناس مسئول امور دارو و تجهيزات پزشكي دانشگاه سمنان .

-كارشناس دارويي معاونت غذا و دارو دانشگاه سمنان .

- عضو شوراي « برنامه ريزي دارويي شبكه هاي بهداشتي و درماني »‌كشور .

- عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان سمنان .

- عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان دامغان .

-عضو شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان.

- عضو شوراي برنامه ريزي توسعه روستايي .

- دبيركارگروه سلامت و امنيت غذاي شهرستان .

-مشاور فرماندار دامغان .

- مديركانون بسيج جامعه پزشكي شهرستان .

- عضوكميته كشوري طرح «ادغام خدمات يائسگي در نظام شبكه ».

- مسئول و دبير كميته ها و شوراهاي مرتبط با حوزه سلامت.

- عضو شوراي برنامه ريزي دارويي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع كشور .

- رئيس شوراي استاني « برنامه ريزي دارويي برنامه پزشك خانواد و نظام ارجاع استان ».

-رئيس كميته هماهنگي و برنامه ريزي طرح PMS  .

- رئيس كميسيون تخصصي بررسي ،‌تائيــد و صدور پروانه هاي بهداشتي موسسات مشمول قانون نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي

- عضو كميته تعيين كننده هاي اجتماعي و عدالت در سلامت استان .

-عضو كانون هماهنگي دانش و صنعت « گچ و نمك » كشور

- عضو كميته ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه بندي جهاني

-عضو كميته تدابير ويژه تأمين دارو واكسن و تجهيزات پزشكي دانشگاه

- عضويت در شوراي دانشگاه

 

 

دکتر زینعلی

 

 

سمنان – بلوار مولوی – شماره 165 -  معاونت غذا و دارو

 

023-33334808

023-33330005

 

Email: fdo@semums.ac.ir

 

معاونت غذا و دارو یکی از معاونت های دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی است. کلیه وظایف مربوط به برنامه ریزی و نظارت در امور دارو، فرآورده های غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر عهده این معاونت است. این معاونت مسئول است در راستای اجرای شرح وظایف محول شده، سلامت داروها و فرآورده ها ی غذایی، آرایشی و بهداشتی را از طریق نظارت بر اجرای سیاست های تدوین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کنترل نماید.

نظارت مستمر بر داروخانه ها، واحد های تولید کننده فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ،تهیه و توزیع داروهای تحت کنترل، تلاش در جهت جلوگیری از عرضه فرآورده های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیرمجاز، رسیدگی به درخواست های تاسیس کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و صدور پروانه های تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی، انجام آزمون های شیمیایی و میکروبی جهت اطمینان از کیفیت محصولات تولید شده در کارخانجات تحت پوشش از دیگر وظایف این معاونت می باشد.

این معاونت همچنین موظف است از طریق اطلاع رسانی و آموزش های لازم بستری مناسب برای تجویز و مصرف منطقی داروها فراهم نماید.

در حال حاضر معاونت غذا و دارو وظایف محول شده از طرف معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام می دهد.

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22630015 : کل بازدید 6778 : بازدید امروز 0.88 : زمان بارگزاری صفحه 10179 : بازدید این صفحه 9 : بازدیدکنندگان آنلاين