صفحه اصلي > معاونت ها 
عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
به نظر شما اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون، تا چه میزان در کاهش مرگ و میر و ناتوانی های ناشی از این بیماری موثر خواهد بود؟

زیاد
متوسط
کم

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
23834707 : کل بازدید 8989 : بازدید امروز 0.86 : زمان بارگزاری صفحه 90142 : بازدید این صفحه 12 : بازدیدکنندگان آنلاين