صفحه اصلي > مراکز تحقیقاتی  
عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
به نظر شما اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون، تا چه میزان در کاهش مرگ و میر و ناتوانی های ناشی از این بیماری موثر خواهد بود؟

زیاد
متوسط
کم

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
23835009 : کل بازدید 9291 : بازدید امروز 0.99 : زمان بارگزاری صفحه 18351 : بازدید این صفحه 5 : بازدیدکنندگان آنلاين