صفحه اصلي > حوزه ریاست > بازرسی > فرایند نحوه تماس های مردمی با 111 
فرایند نحوه تماس های مردمی با 111
 
عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
به نظر شما اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون، تا چه میزان در کاهش مرگ و میر و ناتوانی های ناشی از این بیماری موثر خواهد بود؟

زیاد
متوسط
کم

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
23834746 : کل بازدید 9028 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 924 : بازدید این صفحه 12 : بازدیدکنندگان آنلاين