صفحه اصلي > حوزه ریاست > امور بانوان > رابطین امور بانوان در واحد های تابعه  
رابطین امور بانوان در واحد های تابعه
 

رابطین امور بانوان در واحد های تابعه 

رابط امور بانوان

نام مرکز

ردیف

خانم صغری عقیلی

معاونت آموزشی

1

خانم مرضیه علومی

معاونت دانشجویی

2

خانم ریاضی دوست

معاونت بهداشتی

3

خانم یوسفی نژاد

معاونت درمان

4

خانم فاطمه رهایی

معاونتس تحقیقات و فناوری

5

خانم مریم نصیری

معاونت اجتماعی

 

خانم مژگان پیمان خواه

معاونت غذا و دارو

6

خانم فاطمه اعتمادی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

7

خانم منیره حسنیان

دانشکده توانبخشی

8

 

دانشکده دندانپزشکی

9

فاطمه ارزاقی

دانشکده پزشکی

10

خانم پروین قاضی

دانشکده پرستاری و مامایی

11

خانم لعيا صادقي نژاد

دانشکده بهداشت دامغان

12

ميترا عبدوس

دانشکده پیراپزشکی سرخه

13

خانم پروانه محمد پور

مرکز بهداشت مهدیشهر

14

خانم زینب صبور

بیمارستان معتمدی گرمسار

15

معصومه یاوری

بیمارستان ولایت دامغان

16

خانم سلاله رودي

بیمارستان امام حسین آرادان

17

خانم فاطمه شاه مرادی

بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

18

خانم مرضیه  عضدی

بیمارستان امبرالمومنین

19

خانم لیلا هدایت پور

بیمارستان کوثر

20

خانم آمنه ممبینی

مرکز بهداشت سمنان

21

خانم زهرا حاجیان

مرکز بهداشت گرمسار

22

خانم مطهره کبیریان

شبکه  بهداشت دامغان

23

خانم خاتون ابراهیمی

شبکه بهداشت سرخه

24

خانم پروانه محمد پور

مرکز بهداشت مهدیشهر

25

 
عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22629791 : کل بازدید 6554 : بازدید امروز 0.88 : زمان بارگزاری صفحه 261 : بازدید این صفحه 21 : بازدیدکنندگان آنلاين