صفحه اصلي > حوزه ریاست > امور بانوان > درباره ما  
درباره ما
 

رسالت ( mission)

درراستای تحقق اهداف عالی جامعه اسلامی و درراستای تحقق چشم انداز بیست ساله ، نظام خود را موظف میداند تا برای ارتقاء سلامت همه جانبه زنان در حیطه های جسم ، روان ، اجتماعی و معنوی با تمام ظرفیت بکوشد و در این راستا سعی نماید تا تفاوت های بین زیرگروهها ی مختلف به حداقل رسیذه و با مدیریتی مشارکتی وبا تاکید بر عوامل ریشهای ، توسعه ای پایدار در سلامت زنان ایجاد نماید.

   دور نما(vision) 

امید است در آینده نه چندان دور ، مدیریت سلامت همه جانبه زنان ایرانی به عنوان الگوی موفق درسطح دنیا مطرح گرددو آرمان زمینی ایجاد گردد که همه زنان از هر طبقه و با هر سطح اقتصادی و اجتماعی و در تمام اقلیم های کشور شادمان و مسرور با عمری طولانی ، با کمترین ناتوانی جسمی بوده و به دور از معضلات اجتماعی نقش بسیار موثری در بالندگی جامعه ایفا نماید . محیطی که در آن نه تنها در سازندگی جسم بلکه پرورش روح و تعالی معنوی نیز به جد مد نظر بوده و مکارم اخلاقی و ارزش های والای انسانی رفاه و آ سایش را برای همه به ارمغان بیاورد.

 

رزش ها( values) 

 فرهنگ حاکم بر جامعه ایران با اصالتی عمیق و متاثر از باورهای دینی و سنت های بومی دارای ارزش های مورد پذیرش اجتماعی هستند که بدون در نظر گرفتن کامل این ارزش ها طراحی برنامه جامع و عملیاتی نمودن آنها تقریبا" غیر ممکن می باشد .

1.      حفظ کرامت انسانی به معنای عمیق و گسترده و احترام به حقوق اصیل ایشان

2.      رویکردی مبنی بر ارزش های اسلامی و ایرانی و توجه به رفاه در کنار آسایش

3.      اصالت خانواده به عنوان رکن پایه جامعه و محیط اصلی آسایش و بالندگی افراد

4.      ارتقاء سلامت برای همه آحاد جامعه و نگاهی عدالت محور . گسترده رای کاهش تفاوت ها و تبعیض ها

5.       رویکردی مشارکتی و بین بخشی با استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها

6.       توجه و احترام به تفاوت های بیولوژیک بین زنان و مردان و فراهم آوردن زمینه رشد استعدادهای ذاتی انسان ها متناسب با توانمندی

هدف کلی : ارتقای سطح سلامت زنان در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه

اهداف اختصاصی : سیاست گذاری درامر بهداشت ،درمان و آموزش ، پژوهش و مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان

 

اهداف راهبردی

    1)ارتقای شاخص های استاندارد سلامت زنان وپایش و ارزیابی مستمر آنها در سطح کشور و کسب رتبه اول در منطقه

    2) تبیین وضعیت موجود

بر اساس تعاریف علمی ، محیط داخلی متشکل از عواملی است که توسط سازمان و یا مجری برنامه راهبردی قابل تغیر است و به عبارتی در حدود اختیارات وی است . در حالی که محیط خارجی یعنی فضایی که مجری برنامه راهبردی به راحتی نمی تواند قواعد آن را تغییر دهد .

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
23092584 : کل بازدید 5122 : بازدید امروز 0.92 : زمان بارگزاری صفحه 336 : بازدید این صفحه 5 : بازدیدکنندگان آنلاين