کارگاه احیاء نوزاد در بیمارستان ولایت برگزار شد

کارگاه احیاء نوزاد در بیمارستان ولایت برگزار شد

 کارگاه احیاء نوزاد در بیمارستان ولایت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ با حضور دکتر غلامرضا محمدی، دکتر قاسم یوسفی، دکتر گوهر شهمیرزادی و دکتر محبوبه پارسا از گروه اطفال و دکتر علی بقائیان از گروه بیهوشی، کارگاه احیاء نوزاد برای پزشکان، پرستاران، کارشناسان مامایی و کاردان و کارشناسان بیهوشی و اتاق عمل بیمارستان ولایت در طی دو دوره، به مدت چهار روز برگزار شد.

در این کارگاه آموزش های لازم پیرامون مبانی احیاء نوزاد و آمادگی برای احیاء توسط دکتر غلامرضا محمدی، گام های نخستین احیاء و ملاحضات ویژه در جهت احیاء توسط دکتر قاسم یوسفی، موضوع فشردن قفسه سینه و داروهای احیاء توسط دکتر محبوبه پارسا، مراقبت های پس از احیاء و احیاء و پایدار کردن نوزاد نارس توسط دکتر گوهر شهمیرزادی و تهویه با فشار مثبت و راه های هوایی جایگزین توسط دکتر علی بقائیان ارائه شد.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *