پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد

پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد

 پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ عصر روز دوشنبه بیست  دی ماه 1399، پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک با حضور دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، جمعی از معاونین و سایر اعضای کارگروه  در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه و به صورت ویدئوکنفرانس برای شهرستان های تحت پوشش برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر دانائی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به این موضوع که برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده جزو اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال جاری می باشد و با توجه به اینکه چندین ماه درگیر همه گیری کرونا بوده و نباید از این برنامه غافل شویم، لازم است برای پیشبرد برنامه از این پس، تمامی همکاران مرتبط در شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان ها، نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند تا شاخص های موردنظر در سطح دانشگاه ارتقا یابد.

در ادامه گزارشی از وضعیت پیشرفت ارجاعات و بازخوردها به تفکیک شهرستان ها توسط  دکتر فریور مدیر گسترش شبکه معاونت بهداشتی ارائه گردید.

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص چالش های موجود، دکتر جندقی با تأکید مجدد بر اهمیت اجرای این برنامه، گفت: برنامه نظام ارجاع اگر به درستی اجرا شود، همه از منافع آن بهره مند خواهند شد.

 

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

تصاویر

پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد پانزدهمین جلسه کارگروه نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه برگزار شد

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *