برگزاری وبینار آموزشی با موضوع مراقبت ادغام یافته کودک سالم و نحوه برخورد با نوزاد نارس در شهرستان مهدیشهر

برگزاری وبینار آموزشی با موضوع مراقبت ادغام یافته کودک سالم و نحوه برخورد با نوزاد نارس در شهرستان مهدیشهر

 وبینار آموزشی با موضوع مراقبت ادغام یافته کودک سالم و نحوه برخورد با نوزاد نارس در شهرستان مهدیشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ وبینار آموزشی با موضوع مراقبت های ادغام یافته کودک سالم و نحوه برخورد با نوزاد نارس به همت واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر برگزار شد.

در این برنامه آموزشی دکتر ذوالفقاری مسئول واحد بهداشت خانواده و کرپی مسئول کودکان و رضا کاظمی مسئول آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر، نسبت به ارائه مطالب با موضوع کودک سالم و نوزاد نارس و توانمندی سازی والدین پرداختند.

دکتر ذوالفقاری مسئول واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر در راستای اهداف این برنامه گفت: هدف کلی این برنامه افزایش سطح آگاهی مراقبین و پزشکان در راستای مراقبت کودک سالم و نوزاد نارس و نحوه برخورد با کوتاه قدی می باشد.

خانم  مهدیان
تهیه کننده:

خانم مهدیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *