صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:بتول لاجوردی-کارشناس ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
ارزشیابی سالانه کارمندان

هدف ارزشیابی: بررسی نحوه عملکرد پرسنل ،آسیب شناسی و کشف نقاط ضعف و قوت

فرایند ارزشیابی سالانه کارمندان هر ساله بمنظور بررسی نحوه عملکرد پرسنل ،آسیب شناسی و کشف نقاط ضعف و قوتو استفاده از نتایج مترتب بر آن انجام میگیرد. در ارزشیابی سالانه که در خصوص کلیه کارکنان غیرهیات علمی شامل کارکنان رسمی ، پیمانی ،قراردادی و.... دستگاه انجام می شود تمامی افرادی که در طی سال ارزیابی دارای حداقل 6 ماه کارکرد هستند مورد ارزیابی قرار میگیرند ، لذا افرادی که در طی سال ارزیابی بازنشسته می شوند یا خدمت طرح آنان به پایان میرسد نیز درصورت داشتن حداقل 6 ماه خدمت ، ارزیابی می شوند .

فرمهای ارزیابی عملکرد از دو بخش شاخصهای اختصاصی( مربوط به نحوه انجام وظایف شغلی ) و شاخصهای عمومی متشکل از محورهای ابتکار و خلاقیت، آموزش و رضایتمندی تشکیل شده است.در فرم شاخصهای اختصاصی ستون تحلیل عملکرد تعبیه شده که تکمیل آن در فرم کارکنان الزامی و در فرمهای مدیران پایه و میانی اختیاری است.در این ستون ارزیابی شونده میبایست به علل عدم تحقق اهداف در هریک از شاخصها و راهکارهای برطرف شدن مشکلات موجود اشاره نماید. تکمیل این ستون از اهمیت بالایی برخوردار بوده و امتیازدهی شاخصهای اختصاصی منوط به تکمیل این ستون می باشد.ضمنا" افرادی که از تکمیل فرم ارزیابی سالانه ،خودداری نمایند از نتایج حاصل از آن مانند تمدید قرارداد ،انتصاب ، ارتقاء و .... محروم خواهند شد.

دراین فرایند هر یک از پرسنل تا حداکثر یکماه پس از رویت امتیاز نهایی خود می تواند با تکمیل فرم اعتراض و ضمیمه نمودن مستندات و ارائه آن به کارگزینی محل خدمت و یا ارسال آن به واحد ارزیابی عملکرد مستقر درمعاونت توسعه دانشگاه ،اعتراض خود را نسبت به نمره ارزیابی ،اعلام تا موضوع در کمیته رسیدگی به اعتراضات مورد بررسی قرار گیرد.کمیته پاسخگویی به اعتراضات کارکنان که متشکل از رییس واحد متولی ارزیابی عملکرد و دو نفر عضو کمیته به انتخاب وی و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است پس از انجام بررسی های لازم ،نتیجه را ظرف حداکثر دو ماه به فرد شاکی اعلام  می کند.

روندنمای ارزشیابی سالانه به شرح زیر می باشد:


 

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22309656 : کل بازدید 4834 : بازدید امروز 0.91 : زمان بارگزاری صفحه 71475 : بازدید این صفحه 21 : بازدیدکنندگان آنلاين