صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:آزاده علیزاده گرجی –کارشناس سلامت سالمندان و میانسالان
آسيبهاي شغلي و راههاي پيشگيري از آن

به مناسبت هفته ملی سلامت مردان

آيا ميدانيد؟

 ساليانه 2/2 ميليون مورد مرگ مرتبط با كار در جهان رخ ميدهد.اين مرگ ومير ها غالباً متعاقب بروز حوادث و آسيبهاي شغلي و يا ابتلا به بيماريهاي شغلي رخ ميدهند.

حادثه شغلي چيست؟

حادثه شغلي حادثه­ای است که در محيط کار روی داده و در اثر آن به ماشين آلات ، ابزار و از همه مهمتر، افراد خسارت وارد مي گردد.

حوادث شغلي شايع كدامند؟

- سقوط يا برخورد مواد به كارگر

- برخورد با اشياء

- مواجهه يا تماس با دماهای خيلی بالا يا پائين

- مواجهه يا تماس با تشعشع

- گيرافتادن بين اشياء يا زير آنها يا گير کردن به آنها

- مواجهه يا تماس با جريان برق

- وقوع حريق يا انفجار

آسيب شغلي چيست؟

آسيب شغلي عبارتست ازآسيب فيزيکی به بافتهای بدن بدليل بروز يک حادثه شغلي يا مواجهه با عوامل استرس­زاي محيط كار. اين آسيب اگر منجر به مرگ گردد «حادثه مرگبار» ناميده می­شود. ضمن اينکه آسيب شغلي می­تواند منجر به ناتوانی نسبی يا مرخصی استعلاجی برای يک مدت زمان خاص گردد.

آسيبهاي شغلي شايع كدامند؟

آسيبهاي شغلي شايع عبارتند از انواع زخمها، انواع شكستگيها و در رفتگي ها، انواع سوختگي ها، انواع قطع عضو ها، انواع مسموميتها وغيره

علل اصلي بروز حوادث و آسيبهاي شغلي كدامند؟

علل بروز حوادث و آسيبهاي شغلي بطور كلي به 3 دسته اصلي تقسيم ميگردند.

اين عوامل عبارتند از:

عوامل انساني:

عوامل انسانی متعددی وجود دارند که می­توانند در ايجاد يک حادثه برای يك فرد در شرايط و زمان معين مؤثر باشند. برخی از اين عوامل عبارتند از : سن ، تجربه، استفاده از داروها و مواد مخدر، انگيزه­های فردی و غيره

عوامل محيطي:

برخي ازاين عوامل عبارتند از: عوامل فيزيکی محيط کار نظير روشنائی ، صدا ، دما و غيره

عوامل سازماني:

برخي ازاين عوامل عبارتند از: سياستهای مديريتی، ابهام اهداف ، مشکلات پرسنلی ، مسئوليت داشتن، ارتباطات شغلی ، مشکلات خانه­داری، مقررات و ضوابط  وغيره

 روشهاي پيشگيري از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي كدامند؟

برخي ازاقدامات پايه جهت پيشگيری از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي عبارتند از:

-    آموزش كارگران و آگاه نمودن آنها از مخاطرات و چگونگی انجام کار به شکل ايمن برای اجتناب از مخاطرات محيط كار

-    توصيه به كارگران جهت استفاده از وسائل حفاظت فردی (در صورت نياز)به منظور اجتناب آنها از مخاطرات محيط كار

-    همکاری نزديک با گروههای مهندسی، طب كار، بهداشت صنعتی و واحد خريد به منظور حصول اطمينان از خريد ابزار و تجهيزات و کالاهای ايمن.

-    حذف موارد مخاطره آميز مربوط به ماشين، روش انجام کار، مواد مورد استفاده يا ساختمان و تأسيسات

-    کنترل يا محدود نمودن عامل مخاطره آميز

-    ارائه خدمات مشاوره­ای در زمينه مسائل ايمنی و بهداشت و ساير موارد مرتبط با پيشگيری از حوادث و آسيبهاي شغلي

-    ايجاد يک برنامه مرکزی برای کنترل حوادث و آسيبهاي شغلي

-    هدايت نظارت عملياتی در بررسی حادثه به منظور تعيين علت حادثه و ممانعت از رخداد مجدد آن

-         جمع آوری و تحليل داده­های مربوط به حوادث و آسيبهاي شغلي به منظور شروع اقدامات اصلاحی و شناخت روند حوادث و هدف­گذاری اقدامات اصلاحی

-         تداوم اقدامات نظارتی و پيگيری­هاي مستمر

نقش كارگران در پيشگيري از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي چيست؟

برخي از مهمترين وظايف كارگران در پيشگيري از بروز حوادث و آسيبهاي شغلي عبارتست از:

فراگيري اصول ايمني در محيط كار:

هدف از آموزش ايمنی انجام کار به روشی ايمن است بنحوی که تبديل به يک عادت شود. استفاده از روشهای کمک سمعی بصری نظير سخنراني­ها، پوسترها، فيلمها، ويدئوها، اسلايدها، راديو و برنامه­های تلويزيونی در آموزش ايمنی بسيار مهم است.

 

مهارت آموزي:

وقتی تجهيزات و فرايندهای جديد معرفی می­گردند و يا روشهای قبلی بازنگری و به روز می­گردند ،  كارگران و نيروهای شاغل جديد می­بايست بمنظور كسب مهارتهاي اساسي در برنامه هاي آموزشی متناسب با آن شركت نمايند.

 

آشنايي با قوانين مرتبط با ايمنی:

وجود قوانين و ضوابط و مقررات ايمنی برای ايمنی کارگران و همچنين برای روشن شدن حيطه مسئوليت مديريت و کارگران و شفاف سازی شرح وظايف و مسئوليتهای آنها و انجام آناليز شغلی مهم و ضروری است. اين قوانين و مقررات بايد بنحوی متضمن اقداماتی باشد که از بروز حوادث و آسيبهاي شغلی پيشگيری نمايد.

 

استفاده از وسايل حفاظت فردي:

 در مورد استفاده از وسائل حفاظت فردي توجه به اين نكته ضروري است كه:

استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب، خط دوم دفاعی محسوب شده و می­بايست پس از درنظر گرفتن کليه تمهيدات و کنترل­های مهندسی و اثبات ناکافی بودن يا عدم امکان انجام چنين تمهيداتی، بکار گرفته شوند.

اينگونه وسائل شامل انواع ماسکها، عينک­های محافظ ، کفش­های ايمنی، کلاه ايمنی، گوشی ها، دستکش­ها و پيش­بندهای ايمنی است.

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22580853 : کل بازدید 9569 : بازدید امروز 0.92 : زمان بارگزاری صفحه 71726 : بازدید این صفحه 9 : بازدیدکنندگان آنلاين