صفحه اصلي > مقالات > نمایش مقاله 
نمایش مقاله
 
تهیه و تدوین:فاطمه تیموری کارشناس ارزشیابی معاونت توسعه مدیریت و منابع
شناسایی ابعاد موثر در توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

چکیده:

       پيشرفت روز افزون علوم تندرستي و تنوع و تغيير نياز جامعه، به پويايي فرآيند مديريت و روش­ها و راهبردهاي جديد مداخله­اي نيازمند است تا با تغيير شرايط محيط و نيازهاي جامعه آمادگي پاسخگويي به اين نيازها را داشته باشد واز آنجا كه عوامل بسياري سبب تغيير حجم و نوع نياز در جامعه مي­شود، مطلوب آن است كه دانشگاه از چنان ساختار پويا و انعطاف پذيري برخوردار باشد كه با دريافت پيامهاي تغيير از محيط، خود نيز تغيير يابد و از اين راه هماهنگي پيوسته خويش را با تغييرات محيط فراهم آورد و با اتخاذ راهبردهاي منطقي و اصولي و با توسعه منطقي و مؤثر ظرفيت­هاي سازماني و اجرايي، قدم مؤثري در بخش سلامت بردارد.یکی از موثرترین روشهای ارتقا ظرفیت های سازمانی و انعطاف پذیری سازمان ارتقا توانمند سازی کارکنان است که این امر جز از طریق شناسایی ابعاد موثر در توانمند سازی کارکنان که هدف اصلی تحقیق می باشد میسر نمی شود.در این پژوهش ابعاد موثر بر توانمند سازی متغیر مستقل و توانمندسازی کارکنان متغیر وابسته بوده است.روش تحقیق به کارگرفته شده کمی –کیفی ومیدانی و کاربردی است که جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استاندارداسپريتزر که در سال 1995طراحيشده استفاده شده است.اين پرسشنامه چهار بعد احساس شايستگي، احساس معني دار بودن ، احساس تأثيرگذاري و احساس داشتن حق انتخاب (استقلال) را ميسنجد .که بعدها دانشمندان دیگر بعد اعتماد را نیز به آن اضافه کرده اند. در ضمن در این پژوهش ابعادی چون سن ،جنس، تجربه(سابقه کار)و تحصیلات نیز مد نظر قرار گرفته شده است. تکنیک به کار گرفته شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک معادلات ساختاری (تحلیل عاملی مرتبه اول)بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بوده است که نه بعد معنا داری، شایستگی، انتخاب (استقلال)، تاثیر (موثربودن)، جنسیت، تحصیلات، تجربه، سن و بعد اعتماد در توانمند سازي کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مجموعا 0.33 تاثیر داشته اند.

 

واژگان کلیدی:

توانمند سازی،دانشگاه علوم پزشکی،معادلات ساختاری،تحلیل عاملی

عنوان
 
عنوان
 
نظرسنجی
شعار بهداشتي امسال بر چه موضوعي تاكيد دارد؟

تهديد مقاومت دارويي
پیشگیری از بیماری دیابت
سلامت مادران و كودكان
سلامت رواني و اجتماعي

مدیریت منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع
وزارت بهداشت
دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات
22309952 : کل بازدید 5130 : بازدید امروز 0.83 : زمان بارگزاری صفحه 71488 : بازدید این صفحه 16 : بازدیدکنندگان آنلاين